Muc ob večino v romskem svetu

Vsi romski svetniki po novem člani romskega parlamenta. Državi več besede v romskih naseljih.
Objavljeno
02. marec 2018 21.47
Posodobljeno
13. april 2018 20.05
Stanko Baluh
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Ljubljana, Murska Sobota – V svetu romske skupnosti glavne besede pri odločanju ne bo več imela Zveza Romov Slovenije (ZRS) Jožka Horvata Muca, temveč 20 bodočih romskih občinskih svetnikov, določa novela zakona o romski skupnosti, ki jo je sprejela vlada.

Med pomembnimi novostmi je tudi sprememba 5. člena zakona, ki je namenjen izboljšanju bivanjskih razmer Romov v njihovih naseljih. Kadar občine ne uredijo razmer, novela v primeru ogrožanja zdravja predvideva interventni program, če občina ne ravna v skladu z opozorilom in predlogom, pa ji pristojno ministrstvo lahko to odredi z odločbo. Če je lokalna skupnost ne bo izvršila v predpisanem roku, bo ministrstvo opravilo izvršbo. Direktor urada za narodnosti Stanko Baluh pri tem opozarja, da je izvirna pristojnost urejanja prostora in bivanjskih razmer še vedno prepuščena občinam, država pa bo zagotovila denar za sofinanciranje projektov za izboljšanje bivanjskih razmer.

V prihodnji sestavi romskega parlamenta, ki ga novela z 21 članov povečuje na 30, glavne besede pri odločanju ne bo imela Zveza Romov Slovenije (ZRS) Jožka Horvata Muca kot doslej, ampak z dvotretjinsko večino 20 romskih občinskih svetnikov. V njem bodo še trije predstavniki romske skupnosti in sedem iz sedanjih petih romskih zvez.

Prevlada Horvat Mučeve ZRS, ki je s 14 člani sveta lahko vedno preglasovala sedem predstavnikov romskih svetnikov, se tako končuje.

Konec izgovorov za državo

Potrebe po spremembi zakona o romski skupnosti so se kazale vse od sprejetja leta 2007. Po prepričanju Horvat Muca bi moralo biti financiranje romske skupnosti sistemsko urejeno, kakor pri italijanski in madžarski narodni manjšini. Kot je dejal, nima pripomb na sestavo prihodnjega sveta. Pomislek, ki ga ima, je, da bo izvoljeni romski svetnik hkrati tudi član sveta, saj po njegovem nekateri tega avtomatizma ne želijo. Pred sprejetjem zakona v parlamentu je to treba rešiti, je prepričan Horvat Muc.

Predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš pozdravlja, da zakon daje več veljave romskim svetnikom, saj da bo tako svet romske skupnosti resnično zastopal interese romske manjšine. Glede spremembe 5. člena zakona je dejal, da je imela država doslej izgovor, da ni posegala v pristojnosti lokalnih skupnosti pri prostorskem urejanju romskih naselij, zdaj pa bo lahko. Dosežen je tudi partnerski odnos med občino kot nosilko urejanja prostora in državo pri dodatnem financiranju, pravi Rudaš.