V Radovljici prižgali zeleno luč »sosedu« kampa Šobec

Novi Kamp Radovljica s 300 prostori za kampiranje bo gradilo podjetje Kamp turizem iz Ljubljane.

Objavljeno
01. julij 2019 07.00
Posodobljeno
01. julij 2019 07.00
Priljubljeni kamp Šobec bo dobil konkurenco. FOTO: Roman Šipić/Delo
Radovljica – Kljub bližini Bleda in Bohinja postaja tudi Radovljica turistično vse bolj privlačna občina, ton turizmu je doslej dajal izjemno priljubljen kamp Šobec, ki pa dobiva konkurenco. Občinski svetniki so namreč prižgali zeleno luč za postavitev novega kampa, ki predvideva približno 300 prostorov za kampiranje.

Radovljiški občinski svet je na junijski šesti seji soglasno sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje površin za turizem GB 05 – Lesce Pod Golfom jug, ki vključuje umestitev novega turističnega kampa s spremljajočim programom in z večnamensko dvorano za športne in kulturne prireditve. Območje leži zahodno od Lesc pred mostom čez reko Savo proti Bledu. Prometno napajanje je predvideno prek obstoječega krožišča na državni cesti, ki ga bo treba rekonstruirati. Svetniki so brez bistvenih vsebinskih pripomb potrdili tudi predlog odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na tem območju.


Zasebni investitor


Območje novega kampa, ki ni na območju varovanja kulturne dediščine, pač pa na ekološko pomembnem območju, leži na zahodnem robu naselja Lesce in južno od državne ceste proti Bledu od krožišča za igrišče za golf do mostu čez Savo Dolinko ter je na jugu, vzhodu in zahodu omejeno s porečjem Save Dolinke, na severu pa torej s cesto Lesce–Bled in kolesarsko potjo. Površina območja OPPN meri 5,9 hektara. Ideja o turističnem kampu ni vzniknila čez noč, zametki segajo že v leto 2004, pobudnik za pripravo OPPN pa je zasebni investitor, ki je tudi lastnik območja – podjetje Kamp turizem, d. o. o., iz Ljubljane, ki ga vodita Matjaž Filipič in Jan Židanik.

image
Turizem v Radovljici je v izjemnem porastu. FOTO: Mavric Pivk/Delo


Skladno z OPPN se na ožjem območju poleg novega kampa lahko gradijo še drugi inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, gostinske stavbe, trgovine in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalnih centrov, veleblagovnic, sejemskih dvoran, razstavišč, avtomehaničnih delavnic in bencinskih servisov), stavbe in objekti za kulturo, razvedrilo, šport, rekreacijo in prosti čas, parkirišča in nadstrešnice za potrebe območja ter športna igrišča. Kot poudarjajo na občini, je izključno odločitev investitorja, kaj od tega bo v resnici realizirano. Pred obravnavo je bilo slišati nekaj kritičnih glasov (Miran Rems, Branko Fajfar) o tem, koliko turistov ob veliki rasti njihovega števila Radovljica še lahko prenese.


Notranja konkurenca


»Menimo, da je kamp načrtovan celovito. Prometno se bo navezoval na obstoječe krožišče za igrišče za golf, investitor pa mora poskrbeti za prometno infrastrukturo in komunalno opremo znotraj območja pozidave,« poudarja direktorica občinske uprave Alenka Langus. »Občina Radovljica z realizacijo opredeljenih stavbnih površin za turizem in gradnjo novega kampa uresničuje strategijo razvoja turizma. Občina, ki se zadnja leta turistično izjemno hitro razvija, z vzpostavitvijo kampa pridobi nove kakovostne turistične zmogljivosti, kar pripomore k promociji destinacije. Zelo pomembna bodo tudi nova delovna mesta,« je prepričana direktorica.

V osrednjem gorenjskem kampu Šobec, pri katerem ni skrivnost, da niso zadovoljni z odnosom občine, postavitve novega (sosednjega) kampa ne želijo komentirati. Alenka Langus je, po drugi strani, prepričana, da je notranja konkurenca dobrodošla: »Glede na dolgoletno tradicijo, ugled in uspešno poslovanje kampa Šobec ne pričakujemo, da bi se v njem z novim kampom zmanjšalo število gostov in prenočitev. Prepričani smo, da bosta ob izjemni rasti turističnega obiska na celotnem območju oba kampa ob kakovostni ponudbi in ustrezni promociji sposobna zapolniti namestitvene zmogljivosti.«