Do meje kolesarji v kolonah, naprej le redki

Koroška čez pet let vrhunska kolesarska destinacija. Skozi Hudo luknjo kmalu predori, nadvozi in mostovi.
Objavljeno
15. marec 2018 06.12
Posodobljeno
13. april 2018 20.29
Mateja Kotnik
Mateja Kotnik

Dravograd – V Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini nameravajo v prihodnjih letih s pomočjo evropskih, državnih in občinskih sredstev zgraditi 75 kilometrov kolesarskih poti in z njimi povezati zdaj raztrgano kolesarsko omrežje. Naložba, vredna okrog 18 milijonov evrov, bo Koroški omogočila kolesarski turistični preboj.

»Čez pet let bomo postali vrhunska kolesarska destinacija,« je prepričan Uroš Rozman z Regionalne razvojne agencije Koroška, kjer največ stavijo na mednarodno Dravsko kolesarsko pot, ki velja za najlepšo v Evropi. Začne se v Italiji, glavnina, skoraj tristo kilometrov, pa poteka v Avstriji. Po podatkih vodje Dravske kolesarske poti v Avstriji Paca Wrolicha jo vsako leto prevozi od 180.000 do 200.000 kolesarjev. 

Vstopna točka na slovenski del Dravske kolesarske poti je v Dravogradu, od koder pa kolesarjenje nadaljuje le vsak dvajseti kolesar. »Do meje s Hrvaško, kjer se konča 145-kilometrski slovenski del poti, jih za zdaj pripelje le tisoč,« pravi Rozman, ki po zgraditvi manjkajočih odsekov kolesarske poti ob Dravi do meje s Hrvaško pričakuje izjemno povečanje števila kolesarjev.

Največjo gnečo pričakujejo na mednarodni Dravski kolesarski poti. Foto: Tadej Regent/Delo

»V občini Podvelka se na njihov prihod že pripravljamo. Čeprav povpraševanja še ni, lastnike številnih starejših zapuščenih stavb nagovarjamo, naj jih preuredijo v manjše prenočitvene objekte, saj investitorja, ki bi v Podvelki gradil hotel s petdesetimi posteljami, zagotovo ne bo. Skupino zainteresiranih občanov smo lani odpeljali na strokovno ekskurzijo v Avstrijo,« pove Aleksander Golob, predsednik občinskega odbora za turizem.

Golob je prepričan, da ima Podvelka na Dravski kolesarski poti dober strateški položaj, saj se kolesarji na vsakih 50 do 67 kilometrov prevožene poti odločajo za dan počitka in regeneracijo.

Gradbišč bo veliko

Direkcija za ceste se bo letos najprej lotila gradnje 1,5 kilometra kolesarske poti na Muti, v občini Radlje pa bodo zgradili tri kilometre poti od občinske meje z Muto do vodnega parka Reš. Manjkajoči del do Dobrave bodo zgradili prihodnje leto. V Dravogradu bodo leta 2020 nadaljevali gradnjo kolesarske poti proti Gortini, kjer je polovico del že opravljenih, prihodnje leto pa bodo z Gortine kolesarsko pot speljali še do mosta v Vuzenici ter zgradili 18 kilometrov dolgo kolesarsko pot med Radljami in hidroelektrarno Ožbalt.

Iz Dravograda se bo mogoče s kolesom pripeljati tudi v Mežiško dolino, in sicer po kolesarski poti, ki bo v Dravogradu prečkala reko Mežo pred železniškim mostom, v bližini krožišča Kovtrov most pa se bo razcepila v dva kraka; eden bo vodil v Mislinjsko dolino, drugi pa ob glavni cesti do Raven na Koroškem, kjer se bo kolesarska pot znova razcepila. Levo skozi center mesta bo vodila proti Selam, desno pa zavila proti Prevaljam, ki bodo kolesarsko pot skozi kraj dobile sočasno z rekonstrukcijo državne ceste. Tako bo tudi na odseku med Mežico in Črno na Koroškem. Tik pred Črno, med Žerjavom in Mušenikom, kjer je prostora le za cesto in reko, pa bo kolesarska pot speljana na konzolah nad Mežo. 

Skozi Hudo luknjo po opuščeni železniški trasi

Zelo zahtevna in draga bo gradnja kolesarske poti, ki bo povezala občini Mislinja in Velenje. »Take kolesarske poti v Sloveniji še ni. Potekala bo po trasi opuščene železnice od Gornjega Doliča skozi sotesko Huda luknja do Sela pri Velenju,« pravi Boris Kamenik iz občine Mislinja. Kolesarska pot bo dolga dobrih 9,5 kilometra. »Speljana bo skozi tri obstoječe predore in enega novega, čez štiri nove nadvoze in dva mostova čez reko Pako,« pove Uroš Rozman z RRA Koroška.

Po Štrekni je je nekdaj vozil vlak, danes le še kolesarji. Foto: arhiv RRA Koroška

Naložba bo vredna 8,5 milijona evrov, sredstva zanjo pa bodo zagotovile direkcija za ceste ter občini Velenje in Mislinja. »Gradnjo bomo začeli leta 2020, končali pa v dveh letih,« napoveduje Boris Kamenik. Občina Mislinja se s sosednjo občino dogovarja tudi o ureditvi medobčinske izposojevalnice koles, kar pomeni, da bi si kolesar lahko izposodil kolo v Mislinji in ga vrnil v Velenju ali obratno. Kolesarjenje skozi sotesko bo prijetnejše po gradnji tretje razvojne osi, ko Huda luknja ne bo več glavna prometna vpadnica na Koroško.