Nadzorni odbor ni cerkev, da bi govoril o morali

V slovenjgraškem mestnem svetu burno o poslu, ki ga je z občino sklenil zdaj že nekdanji županov svetovalec.
Objavljeno
21. marec 2018 22.12
Posodobljeno
13. april 2018 20.27
Seja mestnega sveta v Slovenj Gradcu
Mateja Kotnik
Mateja Kotnik

Slovenj Gradec – Nadzorni odbor mestne občine Slovenj Gradec v končnem poročilu mestnim svetnikom vztraja, da so bile pri prodaji občinskega parkirišča uslužbencu mestne občine, zdaj že nekdanjemu svetovalcu župana Boštjanu Temnikerju, storjene nepravilnosti. Župan jih s sodelavci odločno zavrača.

"Naše poročilo je končno. Nadzorni odbor svojega mnenja ne bo spreminjal," je po burni razpravi, ki je svetnike razdelila na dva tabora izjavil predsednik nadzornega odbora Gorazd Ulbl. "S poročilom nadzornega odbora se ne strinjam. V strokovnih službah smo preverili vse postopke in zakonske podlage ter pridobili tudi pravna mnenja, ki dokazujejo, da so ugotovitve nadzornega odbora o kršitvah napačne. Ne trdim, da delamo idealno. Manjše napake v vodenju osnovnih procesov na občini so in jih tudi odpravljamo," je zagotovil župan Andrej Čas. 

"Po pridobitvi poročil neodvisnih zunanjih pristojnih institucij (Komisije za preprečevanje korupcije, upravnega inšpektorata in pravne službe združenja občin Slovenije), je jasno, da je bil postopek prodaje parkirišča voden transparentno in izpeljan v skladu z zakoni," pravi Boštjan Temniker, ki zavrača očitke o konfliktu interesov in zlorabi notranjih informacij. "Vsi svetniki so o prodaji parkirišča vedeli že pol leta pred dražbo, odločba o izvzemu iz javnega dobrega je bila na oglasni deski objavljena več kot polovico januarja 2017, v času javne objave dražbe, objavljene na spletni strani občine, pa so se lahko s prodajo seznanili tudi vsi zainteresirani in tudi kandidirali. Na dan objave javnega razpisa za prodajo parkirišča sem bil že štiri mesece zemljiškoknjižni lastnik največjega poslovnega lokala ob parkirišču. Vsak zdravorazumski državljan, občan ali javni uslužbenec, bi na razpisu sodeloval. Tudi sam sem, pod enakimi pogoji kot vsi ostali," je medijem pojasnil Temniker. Za sklenjen posel z občino je javnost izvedela pred petimi meseci od občana, ki z nakupom parkirišča ni uspel.

Boštjan Temniker se čudi, kako so lahko tako KPK, upravna inšpekcija, pravna služba Zmosa in nadzorni odbor občine, ki so v postopku nadzora imeli enak dostop do informacij, prišli do diametralno različnih ugotovitev. Po njegovem je nadzorni odbor namerno prekoračil svoja pooblastila, kršil pravilnik o obveznih sestavinah poročil nadzornega odbora občine, kršil statut mestne občine Slovenj Gradec in lastni poslovnik o delu nadzornega odbora. "Zaradi vsega naštetega pozivam predsednika nadzornega odbora Gorazda Ulbla, naj razmisli, ali je strokovno še sposoben voditi nadzorni odbor občine ali naj raje v dobrobit najvišjega nadzorstvenega organa v občini odstopi," pravi Temniker. Prepričan je, da gre v aferi za politični obračun nasprotnikov župana Andreja Časa. 

"Občina ima problem s konfliktom interesov in z nepoznavanjem predpisov, ki se nanašajo na to, kaj javni uslužbenci na občini smejo početi in kaj ne. Zlasti je to pomembno, ko gre za pridobivanje premoženja, " je prepričan svetnik Boris Raj. Zanj ni toliko pomembno, po katerem zakonu so Temnikerjeva dejanja presojali, pač pa, ali je občinski uslužbenec ravnal prav ali ne. Raj pričakuje, da bo župan zaostril odnos do zaposlenih, naj ravnajo po zakonu o javnih uslužbencev in upoštevajo tudi etiko in moralo v javni upravi.

In kaj o etiki in morali meni župan? "Nadzorni odbor ni cerkev, da bi govoril o morali in tudi sam na podlagi moralnih pravil ne želim ukrepati, saj so od človeka do človeka različna. Mislim, da imamo za to ustavo in zakone."

Boštjan Temniker ostaja zaposlen na mestni občini Slovenj Gradec do konca mandata župana Andreja Časa.