Gradbišče oživelo po dveh mesecih zatišja

Lastniki zemljišč ob prometnici pričakujejo od MOL korektno odkupno ceno.

Objavljeno
22. marec 2019 13.45
Posodobljeno
22. marec 2019 14.23
Ulica Urške Zatlerjeve je gradbišče od lanskega novembra. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Ljubljana – Na Ulici Urške Zatlerjeve so po dveh mesecih, ko se na gradbišču ni nič dogajalo, promet po ulici pa je prepovedan od novembra, spet zabrneli gradbeni stroji. Ker je to precej prometna ulica na ljubljanskem obrobju, povzroča obvozni promet skozi središče Savelj veliko negodovanja med Saveljci in vozniki, ki iščejo bližnjice med šišensko industrijsko cono in Gorenjsko.

Promet se najbolj zgosti ob prometnih konicah, a je ulica Savlje slaba izbira, saj je ozka prometnica brez pločnikov in s postajališči šolskih avtobusov na vozišču, tako da so pešci v vsakem primeru ogroženi. Zaprta Ulica Urške Zatlerjeve je odsek (velike ljubljanske) aglomeracije, na katerem bodo sočasno s komunalnimi vodi uredili odvajanje meteorne in fekalne vode, preuredili cestišče, vozišče, pločnike, javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo.

Uroš Mrzlikar iz grosupeljske družbe Komunalne gradnje je pojasnil, da so pripravljalna dela začeli konec lanskega novembra in končali v začetku letošnjega leta. Ulica je ostala zaprta, ker je uradno gradbišče in kot tako ni zavarovano. Dela bo v Savljah veliko, saj bodo kopali in gradili na širšem območju. Na oddelku mestne občine za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da projekt gradnje kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana (Mol) poteka v dveh sklopih. Prvi je izgradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode, ki je sofinanciran z evropskimi kohezijskimi sredstvi, drugi sklop pa sočasne infrastrukturne ureditve ob gradnji kanalizacije (ureditev cest z odvodnjavanjem, javne razsvetljave, vodovoda, elektroenergetskih vodov …), ki ga v celoti financirajo Mol in drugi udeleženci, ki se ob gradnji kanalizacije vključujejo z obnovo ali dograditvijo svojega distribucijskega omrežja.

image
Cesta je gradbišče, vozniki iščejo obvoze. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


Pogodbena dela za fekalni kanal so končana, nadaljujejo pa se dela po ločeni pogodbi za sočasno gradnjo, so navedli na Molu in posredno priznali, zakaj je na gradbišču dvomesečno zatišje: čakali so na pogodbo za sočasno gradnjo, ki je bila sklenjena pred kratkim. Kot najugodnejši ponudnik je bil tudi v tem primeru izbran izvajalec KGG (Komunalne gradnje Grosuplje) v skupnem nastopu s partnerji.

Zvone Milković, predsednik združenja Kmečka strojna skupnost Savlje - Kleče, je pojasnil, da so za projekt izvedeli šele, ko je ta že potekal. Prvotno je bilo predvideno, da bo na Ulici Urške Zatlerjeve (enostranski) pločnik dvignjen od 18 do 20 centimetrov, kar je za dostop do kmetijskih površin previsoko; njihove pripombe so na Molu upoštevali, tako da bo zdaj pločnik dvignjen nad vozišče le od štiri do pet centimetrov.
 

Nižji pločniki, širše vozišče


Na Ulici Urške Zatlerjeve je precej tovornega prometa, tam vozijo tudi široki kmetijski stroji. Najbolje bi bilo, če bi tovorni promet prepovedali, saj je to vodovarstveno območje delno prve in delno druge cone, vendar so na robu Savelj skladiščni objekti, do katerih dostavljajo blago s težkimi tovornjaki. V strojni skupnosti so predlagali, da bi bilo vozišče širše od predvidenih dveh metrov in pol. Široko naj bi bilo tri metre, kar bi pomenilo, da bi bilo treba odkupiti zemljišča.

image
Na gradbišču se dva meseca ni nič dogajalo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo


Tu mnenja v strojni skupnosti niso enotna. Vsi bi sicer bili pripravljeni prodati zemljišča, vendar po korektni ceni. Mol je predlagal ceno od štiri do šest evrov na kvadratni meter, v strojni skupnosti pa so predlagali, da bi ceno oblikoval sodni cenilec, tako da bi bila realna in sprejemljiva za vse. Kajti v Savljah so lastniki za nekatera zemljišča za infrastrukturo že dobili krepko višje zneske.

Živahnega prometa z Gorenjskega, je dejal Zvone Milković, ne bodo ustavili, odkup zemljišč pa bo problem, če cena ne bo realna. Nikogar ne bodo odganjali, lahko celo pomagajo. Tako so predlagali, da bi na najbolj obremenjenem križišču Ulice Urške Zatlerjeve in ulice Savlje uredili krožišče; ker prostora res ni veliko, tovornjaki pa so dolgi, bi bila morda primerna rešitev s povoznim sredinskim delom krožišča. Po sedanji ureditvi je Selanova ulica, ob kateri so skladišča in športni objekti (joga, borilni športi), enosmerna; če so že vse te dejavnosti tam, bi morda kazalo urediti dvosmerni promet.


Obvoze iščejo po njivah in kmečkih poteh


Prebivalci ob Ulici Urške Zatlerjeve so se potožili, da nevzgojeni vozniki tudi med zaporo iščejo obvoze po gradbišču in kar je še huje, po travnikih in njivah ob gradbišču, pa po kmečkih poteh, ki vodijo iz Savelj mimo vrtičkov proti Stegnam, ter pri tem domačine še zmerjajo, ko jih opozorijo, da vožnja ni dovoljena. Še pred prenovo je bil promet ob konicah tako gost, da niti z lastnih dvorišč niso mogli zapeljati na ulico.