Kako se na Tacenski že enajst let pravdajo s skladom

Etažni lastniki zahtevajo odpravo napak v stanovanjski soseski 

Objavljeno
24. april 2019 07.00
Posodobljeno
24. april 2019 07.00
Kupci stanovanj v šestih terasastih blokih pod Šmarno goro že enajstih letih čakajo na popravilo napak v soseski. FOTO: Blaž Samec
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je pred dnevi končala glavna obravnava v ponovnem sojenju etažnih lastnikov šestih blokov v soseski na Tacenski. Vse kaže, da se bo skupinska tožba stanovalcev, ki se na sodišču vleče že od leta 2008, vendarle končala. Stanovanjski sklad je namreč številne napake že odpravil, odprto ostaja le še vprašanje popravila toplotne zaščite in termoizolacije strehe. Tožba je ocenjena na 300.000 evrov.

Stanovalci vseh šestih stolpičev pod Šmarno goro, ki so leta 2006 od državnega stanovanjskega sklada kupili stanovanja, so zaradi številnih napak v stanovanjih že v začetku leta 2008 na ljubljansko okrožno sodišče vložili skupinsko tožbo. Nezadovoljni kupci stanovanj – teh je kar 238 – so stanovanjskemu skladu kot prodajalcu (sosesko je gradila zdaj že propadla družba Energoplan, sklad pa je takrat vodil Primož Pirc) očitali, da se v stanovanjih in na objektu pojavljajo številne napake. Kot smo pisali v Delu, so se težave v objektih pojavljale zaradi projektantskih napak oziroma napak pri gradnji.

V nekaterih stanovanjih terasastih blokov je zamakalo, potrebna je bila nujna sanacija streh, stanovanja so bila slabo zvočno izolirana, zaradi napak v projektiranju so se ustvarjali tudi toplotni mostovi, zato se je v stanovanjih nabirala vlaga. Pravni zastopnik lastnikov stanovanj na Tacenski je odvetniška pisarna Kotlušek & Pavčič, republiški stanovanjski sklad pa zastopa Odvetniška pisarna Čeferin in partnerji.


Etažni lastniki na Tacenski republiški sklad tožijo že od leta 2008.
Zaradi napak na objektu sklad tožijo za 300.000 evrov.
Sodišče odloča o popravilu toplotne zaščite in termoizolacije strehe.


Zgodba se vleče kot jara kača


Etažni lastniki na Tacenski so v tožbi januarja leta 2008 zahtevali odpravo številnih napak. »Med sodnim postopkom so etažni lastniki (kot tožeča stranka) podali delni umik tožbe, s tem pa se je število vloženih napak zmanjšalo. Prvostopenjsko sodišče je januarja leta 2016 skladu naložilo, naj v 30 dneh odpravi naslednje napake: težko odpiranje vhodnih steklenih vrat, rjaveče pike na žlebovih, odtok meteornih voda, slaba zvočna izolacija, zamakanje strehe objekta, napačna izpeljava odtoka meteornih voda z balkonov in odpadanje ometa fasade,« pojasnjujejo na skladu.

Hkrati pa je sodišče zavrnilo zahtevo stanovalcev v delu, ki se nanaša na odpravo rjavenja rešetk jaškov meteornih vod, vgradnjo sistema talnega gretja teras, toplotno zaščito stavbe, popravilo pločevinaste strehe in termoizolacijo strehe,« poudarjajo na skladu pod vodstvom Črtomirja Remca. Ker so se lastniki stanovanj na sodbo pritožili, je februarja leta 2018 višje sodišče odločilo, da se odpravo napak namesto v 30-tih dneh podaljša na dva meseca. »Poleg tega se je sodišče odločilo, da se zadeva vrne v ponovno odločanje v delu, ki se nanaša na toplotno zaščito objekta in termoizolacijo strehe,« dodajajo na skladu. Zato je ljubljansko okrožno sodišče 19. aprila razpisalo narok za glavno obravnavo v ponovnem sojenju, na katerem so obravnavali zgolj vprašanje toplotne zaščite in termoizolacije strehe.


Pravni zastopnik etažnih lastnikov Mitja Pavčič pričakuje, da bo sodišče v kratkem odločilo v prid stanovalcev in s tem končalo več kot 13-letno agonijo kupcev stanovanj. Zanimivo je, da je sklad pod zdajšnjim vodstvom zaključil vse skupinske tožbe etažnih lastnikov, ki so sklad tožili zaradi številnih napak v soseskah. Med njimi je bila zagotovo najbolj odmevna tožba stanovalcev na Mesarski, ki so sklad tožili za kar milijon evrov. Na skladu ne razkrivajo, koliko so v primeru tožbe stanovalcev na Tacenski doslej plačali za odvetniške storitve Čeferinovih odvetnikov.