Kako v Ljubljani skrbijo za invalide

Občina ima posvetovalni organ za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir.

Objavljeno
14. maj 2019 11.00
Posodobljeno
14. maj 2019 11.08
Povprečno je LPP naštel več kot 400 vstopov ljudi z oviranostmi na dan. FOTO Uroš Hočevar/Delo
Zapis menda priznane­ jasnovidke v tabloid­nem tedniku o preveč parkirnih prostorih, namenjenih invalidom, in njeno priznanje, da je že večkrat užila prepovedani sad kratkotrajnega parkiranja na rumeno označenih prostorih, sta na družbenih omrežjih doživela obsodbo tovrstnih dejanj in razmišljanj. V glavnem mestu je za nemoteno živ­ljenje invalidov kar dobro poskrbljeno, dostopnost za gibalno ovirane se je v zadnjih letih izredno izboljšala.

Kot odziv na uvodoma omenjeni zapis so0 se na družbenih omrežjih pojavile tudi fotografije parkirnih prostorov, rezerviranih za invalide, z vozili brez ustreznih dovoljenj oziroma nalepk. Kako učinkovita je bila ozaveščevalna akcija, ko so parkirna mesta označili z napisi: »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide«, ni znano. Dejstvo pa je, da so na občini predlanskim izrekli 807 kazni zaradi parkiranja na prostorih, rezerviranih za invalide, lani 718, v letošnjih prvih štirih mesecih pa 257. Policija je lani kaznovala 716 tovrstnih kršiteljev.

V praksi se je dostopnost za gibalno ovirane v Ljubljani v zadnjem desetletju zelo izboljšala. Mestna občina ima zanje posluh, tudi odzivnost na predloge posameznikov na spletni strani s pobudami meščanov, kje bi se dalo kaj postoriti, je po besedah Mirjam Kanalec, predsednice Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, hitra. Tako je na primer v mestu čedalje več invalidskih sanitarij, kar je seveda pohvalno, v ožjem središču jih morda pogrešajo še zahodno od Slovenske ceste, blizu Cankarjeve ulice, v tako imenovanem galerijsko-muzejskem delu mesta. Člani društva so predlagali tudi namestitev invalidskega stranišča ob rekreacijski poti ob Savi. Seveda pa so v Ljubljani še vedno ceste in ulice, na katerih ni klančin ali so pločniki preozki.


Ljubljana po meri invalidov


Ljubljanski mestni svetniki bodo na seji, sklicani za prihodnji ponedeljek, med drugim obravnavali poročilo o uresničevanju akcijskega načrta »Ljubljana – občina po meri invalidov« za leti 2017 in 2018 ter predlog načrta za letos in prihodnje leto. MOL z nevladnimi organizacijami vsako leto organizira festival OVIRANtlon, na katerem ozaveščajo ljudi o ovirah, s katerimi se srečujejo invalidi.

V prostorih na Mačkovi 1 je tudi informacijska točka za starejše od 65 let in invalide. Ti si lahko pomagajo tudi s posebno občinsko spletno stranjo, pripravljena je mobilna aplikacija za turiste z oviranostmi, od lani sta na voljo dva električna priklopa za vozičke. Med rednimi nalogami v mestu je urejanje klančin v javnih ustanovah – od upravnih do zdravstvenih in kulturnih. V zadnjih dveh letih so poskrbeli za primerno ureditev v Gimnastičnem centru Ljubljana, v vrtcu na Kašeljski imajo poseben program za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra.

Na osebe z oviranostmi razmišljajo tudi pri razpisih za mestna stanovanja, saj ima osem nevladnih organizacij v najemu 25 stanovanjskih enot in tri bivalne hiše, občina pa osebam z oviranostmi podeljuje subvencije.

V zadnjih dveh letih je občina ob zavzetem delu posvetovalnega mestnega sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir, ki mu predseduje Sašo Rink (sicer direktor ljubljanskega stanovanjskega sklada), poskrbela tudi za dva dostopa na ladjice na Ljubljanici,­ za prilagojena zunanja igrala in naprave za ulično vadbo, za zvočne tipke na semaforjih (leta 2017 na 14 križiščih in lani na 44), na novo so označili tudi parkirna mesta za invalide. Predlanskim so znižali 94, lani 76 robnikov, nameščajo talne taktilne oznake, vsi ­mestni avtobusi so nizkopodni. Povprečno je LPP naštel več kot 400 vstopov invalidov na dan, v njihovem voznem parku sta tudi dva prilagojena turistična ­avtobusa.


Vrtički za gibalno ovirane


Občina bo letos namenila 50.000 evrov za dostopnost grajenega okolja, uredila dostop do govorniškega odra v veliki sejni dvorani na magistratu, uredili bodo volišča, dostop do mestnih stavb, za uporabo na Ljubljanskem gradu bodo kupili premično klančino, za osebe z oviranostmi bodo poskrbeli tudi v Šentjakobskem gledališču, grafičnem likovnem centru, Mladinskem gledališču in dvorani na Kodeljevem, v viškem zdravstvenem domu pa bodo namestili dvigalo za invalide.

Na MOL bodo nadaljevali urejanje prometnih površin, tudi na novih parkiriščih P+R v Stanežičah (oziroma pri Guncljah) in Črnučah, uredili bodo klančine s preurejene Trubarjeve na Petkovškovo nabrežje. Marca prihodnje leto naj bi bilo za gibalno ovirane prilagojenih od 10 do 15 vrtičkov v novem vrtičkarskem predelu v Vižmarjah. Električna vozila, ki vozijo po površinah za pešce, bodo prihodnje leto opremili s sistemom Avas za oddajanje zvočnega signala.
Ključnice
Dostopnost za gibalno ovirane v MOL se je zelo izboljšala.
Na Mačkovi 1 je informacijska točka, namenjena invalidom.
50.000 evrov za dostop do govorniškega odra na magistratu.
807
postopkov o prekršku zaradi parkiranja so uvedli v Ljubljani predlanskim na prostorih, rezerviranih za invalide