Ljubljana bi menjala z državo

Mestni svetniki ljubljanske občine o novem moškem zaporu v Dobrunjah.

Objavljeno
18. november 2019 18.20
Posodobljeno
18. november 2019 18.20
Mestni svetniki tudi o rekreaciji. FOTO: Roman Šipić/Delo
Ljubljanski svetniki so brez razprave in soglasno potrdili odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN), ki omogoča gradnjo novega moškega zapora v opuščenih gramoznicah v Dobrunjah med Litijsko cesto in avtocesto. Živahnejša je bila razprava o novem sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Šport Ljubljana in o sklepu o morebitni prodaji nezazidljivega zemljišča pri Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča.

V zvezi s Športom Ljubljana je del opozicije zmotilo, da v svetu zavoda ne bo predstavnika rekreativnih društev oziroma Športne zveze Ljubljana, v kateri je združenih 217 društev. Nove ustanovne listine Športa Ljubljana so sicer načeloma potrebne zato, ker v dokumentih prihaja do nejasnosti, saj je v njih pogosto zapisan še predhodnik, ŠRC Tivoli.

V razpravi je bilo slišati očitke, da MOL ne podpira dovolj rekreativnega športa, brez katerega tudi tekmovalnih uspehov ne bi bilo. Župan Zoran Janković je vse zavrnil s podatkom o 240.000 urah za brezplačno vadbo v telovadnicah, pa z množičnimi rekreativnimi prireditvami kot so ljubljanski (tekaški) maraton, (kolesarski) maraton Franja in ne nazadnje pohod ob žici.

Jožef Horvat iz svetniške skupine NSi je predlagal, da se razprava o morebitni prodaji zemljišč v katastrski občini Bežigrad prestavi, češ da o vzroku za prodajo ne vedo dovolj, jasno pa je bila izražena tudi bojazen, da bi se pri prodaji zemljišč pri Soči morebitni kupec neupravičeno okoristil s preprodajo zemljišča.

A župan Zoran Janković je pojasnil, da je petletna pogodba med Molom in Sočo v nedeljo potekla, da se z državo o ureditvi razmerij pogovarjajo že 12 let in da sedaj MOL z napovedjo besedila kupoprodajne pogodbe hkrati pritiska na državo in skuša izvedeti, kakšna bi (lahko) bila prodajna cena. Župan je še pojasnil, da se je država sedaj zavezala, da bo v tednu dni povedala, ali se strinja z zamenjavo zemljišč pri Soči z zemljišči v lasti UKC Ljubljana na Ulici Stare Pravde, kjer je MOL že lastnik dela zemljišč (in tako denarnega toka med državo in občino sploh ne bi bilo), da bo za zemljišča sicer opravljena dražba in da sta dve zemljišči, kjer je parkirišče, kljub dražbi lahko izvzeti iz prodaje.

Na ustno postavljeno vprašanje Janeza Starihe iz Liste kolesarjev in pešcev o prehodu čez gorenjsko železniško progo pri štadionu ŽAK Ljubljana, kjer je pred dnevi pod vlakom umrl mlad kolesar, prav tako pa maja lani, je vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik ob obžalovanju teh in vseh podobnih dogodkov pojasnil, da so prehodi preko tirov v pristojnosti državne infrastrukturne direkcije, ki ji je MOL predlagal, da naj do izgradnje podhoda v okviru gradnje atletskega centra pred prehodom postavi take ("cik-cak") fizične ovire, da bo kolesar moral sestopiti s kolesa.