Mesto niža ceno za zemljišča pri URI Soča

Ljubljanski proračun za leto 2020 je težak dobrih 411 milijonov evrov, za leto 2021 pa slabih 407 milijonov evrov.

Objavljeno
16. december 2019 20.00
Posodobljeno
16. december 2019 21.52
Mestni svetniki so sprejeli proračuna za prihodnji dve leti. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Mestna občina Ljubljana bo po napovedi župana Zorana Jankovića jutri objavila nov razpis za javno dražbo za dva sklopa zemljišč za Bežigradom v neposredni bližini URI Soča. Izhodiščna cena za večji sklop A s površino okrog 12.000 površinskih metrov bo 410 evrov za kvadratni meter, za zemljišča v izmeri dobrih osem tisoč kvadratnih metrov v sklopu B, ki jih URI Soča potrebuje za svojo nujno širitev, pa 220 evrov za površinski meter. Prvotna izhodiščna cena je bila za oba sklopa 500 evrov za kvadratni meter.

Župan je na 10. seji MS MOL povedal, da je dal MOL ugovor na zaznambo v Zemljiški knjigi in ponovno poudaril, da bo tudi v tem razpisu jasno zapisano, da tudi ob morebitnem dražitelju MOL zemljišč v sklopu B ne bo prodala. TV Slovenija medtem poroča, da naj bi se za nakup vseh zemljišč zanimala slaba banka DUTB in to po ceni okrog 200 evrov za kvadratni meter, na sklopi A naj bi se potem gradila varovana stanovanja, sklop B pa bi oddajali URI Soča.


Arhiv in Križanke


Mestni svetniki so tudi v odgovorih na svoja vprašanja o Zgodovinskem arhivu Ljubljana in Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Križankah, tako kot pri vprašanju zemljišč pri Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, izvedeli, da gre za nepremičninska vprašanja, ki jih poskuša MOL z državo urediti že desetletje, da MOL pri izselitvi arhiva ne bo zaostrovala, potreben pa je dogovor. Za Križanke pa je dogovor s pristojnim šolskim ministrstvom že dorečen.


Proračuna 2020 in 2021


Svetniki so na seji sprejeli predloga proračunov za leti 2020 in 2021 - prvega v višini dobrih 411 milijonov evrov in drugega v višini slabih 407 milijonov evrov. Lista Zorana Jankovića, ki ima v ljubljanskem mestnem svetu večino, je zavrnila amandmaje Levice o prerazporeditvi sredstev, ki naj bi jih namenili kot subvencije LPP za brezplačen prevoz upokojencev in cenejše letne vozovnice, pa za mestni javni sistem izposoje koles brez javno-zasebnega partnerstva kakršen je Bicikelj.

V razpravi o obeh mestnih proračunih je bilo slišati, da se premalo denarja namenja za delovanje četrtnih skupnosti in da bi več denarja morali nameniti mestnemu stanovanjskemu skladu za gradnjo najemnih stanovanj, ki jih primanjkuje kar deset tisoč, letno pa jih dobi sto srečnikov. Slednje je bilo ponovljeno tudi ob razpravi o letnem planu mestnega stanovanjskega sklada. Zoran Janković je ob proračunski razpravi in razpravi o stanovanjskem skladu že napovedal rebalans mestnega proračuna - tako za LPP kot za stanovanja bo potrebnega več denarja.


Opozorila nadzornega odbora


Še pred razpravo oproračunih so se svetniki seznanili s poročilom o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2018 in projektov v izvajanju nadzornega odbora. Predsednik nadzornega odbora Franci Slak je pohvalil dobro sodelovanje z občino in pojasnil, da so pri javno-zasebnih partnerstvih sodelovali z Računskim sodiščem. Zoran Janković je zavrnil po njegovih besedah birokratsko oceno računskega sodišča, da je občina le delno učinkovita. Računsko sodišče sicer ni zahtevalo popravljalnih ukrepov.

Nadzorniki mestne občine so v svojem poročilu izdali 26 priporočil in predlogov za izboljšanje poslovanja MOL. Slak je opozoril, da na primer javno podjetje Energetika ne plačuje najemnine, ob javno-zasebnem partnerstvu pri energetski sanaciji pa je opozoril na tveganje, da bo treba vrniti kohezijska sredstva, če prihranek energije ne bo zadosten; doslej so samo štirje objekti prestali takšen nadzor.

image
Gradnja kanala C0 se nadaljuje, MOL ima po zagotovilu župana razen za 150 metrov gradbena dovoljenja. FOTO: Voranc Vogel/Delo


Šport


Zoran Janković je redno sejo zapustil že pred koncem, med obravnavo letnih planov športa za prihodnja tri leta, ker je odšel pred magistrat pozdravit pojoče otroke, vodenje seje pa je prevzel podžupan Aleš Čerin. So pa svetniki iz SDS zelo množično razpravljali o programu športa in pri tem poudarjali, da bi več denarja morali namenjati rekreaciji in družinskemu športu, manj pa vrhunskemu športu.

Še pred odhodom pa je župan znaten upad športnikov v mladinskih kategorijah (z 2022 na 1067), pri mlajših članih (s 400 na 369) in zmanjšanje strokovnjakov, trenerjev (s 1141 na 833) pripisal podvajanju, slika pa je sedaj čista. Podvajanje je podkrepil s podatkom, da je imel trener odbojke hkrati razpisane treninge na treh ločenih lokacijah.

Izredna seja o kanalu C0 neuspešna


Mestnim svetnikom iz vrst SDS, NSi in LMŠ izredna seja na temo kanala C0 ni uspela, saj na njej drugi svetniški klubi niso sodelovali. Prisotni svetniki o projektu sicer razpravljajo, a o predlaganih sklepih zaradi nesklepčnosti ne bodo glasovali. Prizadevanja predlagateljev seje je na shodu pred mestno hišo podprlo nekaj deset ljudi.

V svetniškem klubu SDS so v predlogu za sklic izredne seje poudarili, da želijo z njo doseči odpravo vsakega upravičenega dvoma in skrbi prebivalcev, ki so se pojavili v postopku gradnje kanala. Kot je poudaril vodja svetniškega kluba SDS Igor Horvat, ki vodi današnjo sejo, nikakor niso proti gradnji, skrbi pa jih ohranitev pitne vode. Svetnik SDS Gregor Slabe je dodal, da župan Zoran Janković z gradnjo kanala čez vodonosnik »ogroža naša življenja, kajti življenja brez vode ni«.

V SDS so sicer mestnemu svetu v sprejem predlagali sklep, s katerim bi mestni svet od župana zahteval, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne pravice do pitne vode in zaščito neodtujljive pravice do zasebne lastnine. Mestni svet bi hkrati pristopil k alternativni rešitvi izvedbe kanalizacijskega kanala po obstoječi trasi ob Celovški cesti, ki leži na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom. Obenem bi mestni svet spremembo uskladil tako, da se ohranijo evropska sredstva.

Ker je bilo na seji prisotnih le 17 od 45 svetnikov, kmalu po začetku so odšli tudi svetniki Levice, mestni svet ni sklepčen in o predlaganih sklepih ne bo mogel glasovati. Že vnaprej so obstrukcijo napovedali člani županove Liste Zorana Jankovića (LZJ) in SD. STA