Omejene oblike neposrednega sodelovanja občanov

Mestni statut predvideva neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju, toda doslej je bila redkokatera uporabljena.

Objavljeno
10. avgust 2020 20.00
Posodobljeno
10. avgust 2020 20.00
Ljudje niso več pripravljeni biti zgolj objekti političnih odločitev, ampak si želijo sodelovati v postopkih načrtovanja in odločanja, je pokazala raziskava ljubljanske fakultete za upravo leta 2015. Foto Jure Eržen
Ljubljana - Zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa so tako imenovane neposredne oblike sodelovanja občanov na lokalni ravni, kot jih predvidevata zakon o lokalni samoupravi in statut glavnega mesta. Poleg župana lahko skličejo zbor občanov prebivalci z volilno pravico, na njem pa lahko med drugim dajo predloge občinskim organom v zvezi s pripravo načrtov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja. Zahtevo za zbor občanov morajo pisno obrazložiti in temu priložiti poimenski seznam podpornikov.Če to zahteva najmanj 5 odstotkov volivcev – glede na število volilnih upravičencev na ...