Pločevina s tablicami in brez njih na zelenicah in pločnikih

Zapuščena vozila odstranijo le z javnih površin.

Objavljeno
06. november 2018 13.00
Posodobljeno
06. november 2018 14.40
Zapuščena vozila so stalnica ljubljanskih parkirišč in zelenic. FOTO Pobude meščanov
A. S.
A. S.
Ob slovenski hipermotorizaciji postajajo kljub bolj ali manj ustrezni zakonodaji, ki rešuje vprašanje neuporabnih »starodobnikov«, resen problem zapuščena vozila. Problem so tudi parkirana vozila na pločnikih, zelenicah, prehodih – kjer je ob pomanjkanju legalnih parkirišč vsaj košček prostora.

Med novejšimi pobudami meščanov tako Šiškar naznanja, da je na parkirišču neposredno pred vhodom na Trgu prekomorskih brigad 7 – to je tisti urbani trg, kjer sta Kino Šiška in M hotel – že nekaj tednov parkiran clio brez tablic. Mestno redarstvo, kot ponavadi, odgovarja, da bodo situacijo preverili, ukrepali pa le, če je zapuščeno vozilo na javni površini. V takšnem primeru izda redar odredbo za odstranitev vozila. Če ga lastnik ne odstrani v zakonsko predpisanem roku, bo to na njegove stroške storil pristojni izvajalec.

Kako se (ne) razpletajo take zgodbe, priča pobudnik iz Polja, ki navaja, da je že nekajkrat zaprosil, da se odstranijo zapuščena vozila v križišču Papirniškega trga in Ceste 30. avgusta. Predel je postal po navedbah pobudnika »parkirišče« avtovleke in odsluženih vozil. Redarstvu očita, da vedno odgovarjajo, da bodo preverili, konkretnega odgovora, ali so res in kakšne so ugotovitve, pa ni. V odgovoru redarji pobudnika prosijo, naj navede znamke in barve vozil, ki izpolnjujejo pogoje za zapuščeno vozilo. V nadaljevanju pa je zapisan enak tekst kot v prejšnjem odstavku.


Parkiranje na zelenicah


Prav tako – ali pa še bolj – pereč je problem parkiranja na zelenicah. V središču mesta je takšnih primerov malo, v vseh drugih mestnih četrtih pa je to zelo resen problem. Tako rekoč vsakdo bi verjetno lahko na izust navedel vsaj eno tako okupirano zelenico. Tako iz Polja poročajo, da so ob cesti vsak dan parkirani avtomobili. »Včasih je bila tu zelenica, zdaj pa je to degradirana površina, ki jo izkoriščajo za nedovoljeno parkiranje. Redarska služba pa skoraj nikoli ne pride mimo.«

Na očitek so z mestnega redarstva odgovorili, da problematiko parkiranja na zelenici na ulici Polje cesta XXII pri križišču z Zaloško cesto poznajo in da so v preteklosti opravili več nadzorov, na podlagi katerih tudi beležijo prekrške. Lokacijo še vedno periodično nadzirajo, vendar v zadnjem času ne zaznavajo prekrškov. Vsekakor verjamejo, da se takšne kršitve še vedno dogajajo, zato svetujejo, da jih o zaznanem prekršku obvestijo (v redarski center za operativno komunikacijo na številko 01/ 306 16 20) ali pa pokličejo policijo na interventno številko 113.


Premalo parkirnih prostorov


Šiškarji poročajo o kaotičnem stanju zaradi parkiranih avtomobilov na Tugomerjevi ulici od Celovške ceste do Derčeve ulice. Problem so parkirana vozila tudi v stranskih ulicah, predvsem na Sternenovi in Pavšičevi ulici. Pobudniki sprašujejo, kdaj bo urejen enosmerni promet in posledično dovoljeno vzdolžno parkiranje.

Redarji pa odgovarjajo, da problematiko poznajo in da so proti zaznanim kršitvam že represivno ukrepali. V mestnem redarstvu menijo, da samo z represivnim ukrepanjem problema ne bodo rešili, saj gre za spalno naselje, kjer je parkirnih prostorov za parkiranje premalo. Ker pa je v MOL veliko lokacij s tovrstno problematiko, stalnega nadzora ne morejo zagotoviti. Predlagajo, da se glede vzpostavitve sistema enosmernih ulic in zarisa parkirnih prostorov obrnejo na Četrtno skupnost Šiška oziroma na mestni oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Podoben odgovor so dobili Bežigrajčani iz Savskega naselja, ki so v pobudi zaprosili za poostren nadzor nad neustreznim parkiranjem na Matjaževi ulici, saj je ob večerih pločnik zaradi avtomobilov popolnoma nedostopen. Ulica je že tako ali tako ozka, avtomobili pa še dodatno ovirajo pešce in kolesarje, dodaten problem pa so najemniki telovadnice v Osnovni šoli Savsko naselje, »ki ne smejo uporabljati (praznega) šolskega parkirišča«.