Prihaja evropski denar za dobre primestne projekte

Občine Medvode, Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin in Vodice bodo dobile sredstva za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

Objavljeno
08. januar 2019 09.00
Posodobljeno
08. januar 2019 09.00
Evropski denar bo zagotovo dobrodošel tudi v Komendi. FOTO Uroš Hočevar
V teh občinah so lahko zelo dobre volje. Lokalna akcijska skupina (LAS) Za mesto in vas je konec lanskega leta prižgala zeleno luč za šest projektov, ki bodo pomembni za razvoj teh občin. Za izpeljavo projektov bo na voljo 583.632 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 339.136, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pa 67.470 evrov.

Sicer se projekti v okviru LAS sofinancirajo z evropskimi sredstvi iz programa CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost.
Zagotovo projekti, ki so na poti, prinašajo zares inovativne ideje in nova partnerstva. Vse to bo doprineslo k razvoju vaških in mestnih središč, vključevanju ranljivih družbenih skupin, pa tudi k aktivnemu povezovanju prek glasbe, kulture in športa.

Izpostaviti velja projekt Vesela igrala vodilnega partnerja Občine Trzin, ki z oživitvijo vaških jeder in ureditvijo otroških igrišč občanom Vodic in Trzina omogoča kakovostno preživljanje prostega časa v lokalnem okolju. Tako poskušajo močno zmanjšati zamudna pota in prevažanje družin, ki otroke za preživljanje prostega časa vsakodnevno vozijo v večja mesta.
Različnost povezuje.

Tenis klub KUBU Vodice je pripravil projekt, ki vzpodbuja medgeneracijsko povezovanje s pomočjo delavnic vseživljenjskega učenja in aktivnega staranja, pa tudi rekreacije.

Nagovoriti poskušajo najrazličnejše družbene skupine, da bi aktivno preživljale prosti čas, spodbujale strpnost do drugačnosti, pa tudi k spodbujanju aktivnega prostovoljstva.
Glasbena šola Lartko iz Trzina bo s projektom Lartko združuje glasbo približala glasbeno udejstvovanje tistim, ki si sicer tovrstnega umetniškega izobraževanja ne bi mogli privoščiti.

Potrjeni so tudi trije projekti, pri katerih so akterji svoje aktivnosti začeli izvajati že v okviru prvega javnega poziva in se z nadgradnjo aktivnosti ter vztrajnostjo trudijo vzpostaviti pogoje za nadaljnje samostojno izvajanje dejavnosti ter dolgoročnejše spremembe na področju kulturne dediščine, podjetništva, socialne oskrbe in medgeneracijskega povezovanja.

Projekt Stara hišna imena II vodilnega partnerja Občine Vodice. Identificirali bodo vsaj 620 hišnih imen in z njimi označil najmanj 310 domačij. To je zanimiv način obujanja kulturne dediščine, ki se je oblikovala tudi na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše.

Krekovo središče II. Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje skupaj z Zavodom Medgeneracijsko središče Komenda nadaljuje projekt Krekovo lokalno središče za severozahodno ljubljansko urbano regijo.

Tako želijo vzpostaviti pogoje za dolgoročno zagotavljanje socialne vključenosti starejših, kakovostno in aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje, razbremenitev družinskih oskrbovalcev, ki doma skrbijo za starejše in bolne, ter širjenje prostovoljstva in nudenje podpore mladim družinam in otrokom.

Javni zavod Cene Štupar skupaj s partnerji razvija projekt Za vas, podjetniki. Ta projekt zagotavlja podporne, strokovne in izobraževalne aktivnosti, saj te omogočajo zvišanje podjetniške usposobljenosti in kompetenc udeležencev, vključenih v izobraževanje oz. mentorstvo na področju zaposlovanja in podjetništva.

In kdaj se bo začelo? Projekti se bodo začeli izvajati po pregledu in potrditvi ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.