Sam svoj popisovalec porabe plina

Energetiki Ljubljana se stanje s števca sporoča zadnjih pet dni v mesecu

Objavljeno
27. november 2018 00.00
Posodobljeno
27. november 2018 10.48
Če v Energetiki stanja porabe plina niso prejeli, so na podlagi pretekle porabe naredili poračun. FOTO Leon Vidic
A. S.
A. S.
Tristoenaindevetdeset odjemalcev zemeljskega plina, ki jim ga dobavlja Energetika Ljubljana, je te dni dobilo priporočeno pošto, v kateri jih pošiljatelj zaproša, da še v tem tednu odčitajo stanje na plinomeru. Kljub spremenjenemu načinu obračuna zemeljskega plina pa se v Energetiki Ljubljana redno letno odčitavanje porabe zemeljskega plina ni spremenilo.

Priporočena pošta, poštnina je strošek Energetike, je samo posledica septembrske in oktobrske neodzivnosti odjemalcev, pojasnjuje Rechelle Narat in dodaja, da je letošnjega 1. oktobra začela veljati nova metodologija za prognoziranje nednevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina, ki predpisuje nov način ocenjevanja porabe za tista odjemna mesta zemeljskega plina, za katera operaterji distribucijskega sistema nimajo podatkov o dnevnih količinah porabljenega zemeljskega plina. V Energetiki Ljubljana so zato vse odjemalce zemeljskega plina zaprosili, da jim konec septembra 2018 sporočijo števčno stanje plinomera. Če tega niso prejeli, so stanje ocenili na podlagi pretekle porabe in naredili poračun.


Avtomatsko sporočanje


Če plinarji odčitka ob rednem letnem popisu ne uspejo pridobiti, ker je v času obiska odčitovalca odsoten ali plinomer drugače ni dostopen, stranko pisno pozovemo, da jim sporoči odčitek zadnjih pet koledarskih dni v mesecu, in sicer prek portala Moj račun, odzivnika, sms-sporočila ali s klicem v klicni center. V mesecu odčitavanja prejme stranka zaprosilo za odčitek z navadno pošto, če pa odčitka takrat ne pridobijo, pošljejo naslednji mesec zaprosilo s priporočeno pošto, ki je uveljavljeno dokazilo, da je bila pošta predana naslovniku.

Konec meseca oktobra 2018 so prejeli okrog 12.700 odčitkov, in sicer 31 odstotkov prek odzivnika, devet odstotkov z sms-sporočilom, 46 odstotkov prek spletne strani in 14 odstotkov prek Klicnega centra. Manjši problem je bilo konec oktobra dejstvo, da je bil to čas šolskih počitnic in praznikov, v katerem številnih odjemalcev ni bilo doma. Na praznični 1. november so trije avtomatski načini sprejem samodejno odklonili, v petek, 2. novembra, pa so imeli v Energetiki kolektivni dopust. Novembra je potem Energetika ob rednem letnem pregledu pridobila 5361 odčitkov ter poslala 1133 zaprosil za odčitek z navadno pošto in uvodoma omenjenih 391 zaprosil s priporočeno.