Staršev ne želijo preveč obremenjevati

Podražitve v ljubljanskih vrtcih: Celotnih dodatnih stroškov ne bodo več mogli pokriti zgolj iz ljubljanskega proračuna

Objavljeno
09. februar 2019 12.09
Posodobljeno
09. februar 2019 12.09
Zaradi dogovora o dvigu plač v javnem sektorju med vlado in sindikati iz lanskega decembra se bo masa plač v vrtcih povečala, finančni učinki bodo znani ta mesec, pravijo v MOL. Foto Tomi Lombar
Ljubljana – Po dvigu plač v javnem sektorju bodo v ljubljanski mestni občini preračunali, kaj v praksi pomenijo januarska in februarska izplačila, v povezavi z zvišanjem povprečnine, ki jo je država zagotovila občinam. Sledil bo pogovor z ministrstvi. »Šele potem bomo sprejeli odločitev o morebitnih spremembah cen v vrtcih.«

V MOL še preračunavajo, kaj dvig plač v javnem sektorju pomeni za cene v vrtcih.
Od avgusta 2012 cen v vrtcih niso usklajevali z rastjo stroškov.
Razliko do polne cene programa bo iz mestnega proračuna težko pokrivati.
Zaradi energetske prenove vrtcev so se znižali stroški za električno energijo.


Na ljubljanskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje so povedali, da bodo postopke noveliranja cen programov v javnih vrtcih MOL začeli po oddaji zaključnih računov vrtcev za lani, zato je še prezgodaj govoriti o novih cenah, prav tako o morebitnem datumu uveljavitve ali o znesku povišanja za starše.


Zadnje povišanje avgusta 2012


Trenutno so veljavne polne cene v ljubljanskih javnih vrtcih za otroke prvega starostnega obdobja 485 evrov, drugega 346 evrov in 937 evrov za otroke v razvojnem oddelku in veljajo od avgusta 2012. Kot pravijo v MOL, cen od takrat niso več usklajevali z rastjo stroškov. »Veljavne cene temeljijo na stroških dela iz leta 2007, saj smo v letu 2012 zgolj prevrednotili sredstva za materialne stroške s 44 na 55 evrov na mesec na otroka. Že iz teh dejstev izhaja, da cene v vrtcih stroškov ne pokrivajo, celotno razliko do polne cene programa pa krije MOL iz svojega proračuna, in jih ne more več kriti v celoti,« pojasnjujejo na mestnem oddelku.
13.582
otrok je v tem šolskem letu vpisanih v ljubljanske javne vrtce


Kar 80 odstotkov strukture cene v vrtcih predstavlja obseg plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v vrtcih. Veljavne cene programov v ljubljanskih vrtcih vključujejo plače zaposlenih glede na stanje izplačanih plač in število zaposlitev v septembru 2007. V enajstih letih je razlika med stroški v cenah in dejanskimi stroški za plače in nadstandard narasla na približno 7,7 milijona evrov na leto. Zaradi dogovora o dvigu plač v javnem sektorju med vlado in sindikati iz lanskega decembra se bo masa plač v vrtcih povečala, finančni učinki bodo znani ta mesec, pravijo v MOL.


Staršev ne želijo pretirano obremeniti


Kot so dejali, bodo poleg stroškov dela preverili tudi stroške materiala in storitev, saj zaradi energetske sanacije 33 objektov vrtcev v zadnjih dveh letih in znižanja cene dobave električne energije ocenjujejo, da se bodo tu lahko stroški znižali: »Celotnih dodatnih stroškov ne bomo več mogli pokriti zgolj iz proračuna MOL, vendar je še čisto prezgodaj za kakršnekoli ocene, kolikšna bi bila podražitev za starše. Preverili bomo tudi stroške živil za otroke, ki so element cene programa. Naš cilj pa je, da tudi v prihodnje ohranjamo cenovno in socialno politiko pri oblikovanju cen programov v vrtcih z mestnimi popusti, saj ne želimo pretirano obremeniti staršev,« pravijo v MOL.

Trenutne cene vrtcev:
– 485 evrov za otroke, mlajše od treh let
– 346 evrov za starejše otroke
– 937 evrov za otroke v razvojnem oddelku


Starši plačujejo določen delež cene programa po lestvici zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS), v MOL pa jim omogočajo še dodatne popuste: v prvem starostnem obdobju 20 odstotkov za starše do četrtega dohodkovnega razreda oziroma 14 odstotkov od petega do devetega razreda in v drugem starostnem obdobju deset odstotkov za prve in sedem odstotkov za druge. Še dodatno znižanje upoštevajo staršem od drugega do vključno šestega dohodkovnega razreda za en dohodkovni razred, če odplačujejo posojilo za stanovanje stalnega prebivališča v MOL.

Enkrat na leto lahko starši uporabijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti med 1. junijem in 30. septembrom – plačajo 30 odstotkov od njihovega plačilnega razreda. Dolgoročni cilj je, poudarjajo na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo, da starši poravnajo približno od četrtine do 30 odstotkov stroškov v vrtcih, medtem ko bi brez mestnih popustov, zgolj po odločbi centrov za socialno delo, ta delež znašal več kot 40 odstotkov.
7,7
milijona evrov na leto: na toliko se je v enajstih letih povečala razlika med stroški v cenah in dejanskimi stroški za plače in nadstandard v vrtcih


Na čakalnem seznamu trenutno 118 otrok


V Ljubljani sicer v tem šolskem letu deluje 23 javnih vrtcev v 105 objektih, s 785 oddelki, v katere je vključenih 13.582 otrok. Kot pravijo na mestnem oddelku, so vsi otroci iz ljubljanske občine s stalnim prebivališčem vsaj enega od staršev v MOL, ne glede na stalnost (od 1. januarja prejšnje leto), in z izpolnjenim starostnim pogojem, kar pomeni, da so bili 1. septembra lani stari več kot 11 mesecev, v tem šolskem letu dobili javni vrtec, razen če želijo natančno določen vrtec oziroma enoto vrtca.

Na centralnem čakalnem seznamu (CČS) je trenutno 118 otrok prvega in drugega starostnega obdobja. Med 113 otroki, ki čakajo na vrtec in so mlajši od treh let, jih je 30 uvrščenih na zadnje mesto CČS, saj so njihovi starši že trikrat zavrnili ponudbe; 45 otrok ima stalno prebivališče v MOL z najmanj enim od staršev, nobeden od njih pa ni izbral možnosti vpisa v katerikoli vrtec, deset staršev je že najmanj enkrat zavrnilo ponujeno prosto mesto.

Na tem seznamu je tudi 38 otrok, ki nimajo stalnega prebivališča v MOL. Na vrtec tudi še čaka pet otrok, starejših od treh let, ki so prosto mesto že dobili, vendar so ga njihovi starši odklonili, v dveh primerih celo že trikrat, ali pa želijo v natančno določeno enoto vrtca. Letošnji vpis bo potekal od 1. do 15. marca.