Zgolj s prostovoljstvom ne bo mogoče zagotoviti varstva otrok

Čeprav so potrebe po varstvu trenutno majhne, utegnejo narasti.

Objavljeno
27. marec 2020 10.47
Posodobljeno
27. marec 2020 11.32
Na Mestni občini Ljubljana so skupaj z ravnatelji vrtcev in šol dogovorili sistem za nujna varstva otrok, pri čemer so pazili predvsem na varnost otrok in sodelavcev. FOTO: Mavric Pivk/Delo
STA, Mo. Z.
STA, Mo. Z.
Ljubljana - Na poziv občin in vrtcev za zagotovitev varstva otrok se je odzvalo veliko vzgojiteljev in učiteljev. Čeprav so potrebe po varstvu trenutno majhne, utegnejo močno narasti. V Ljubljani opozarjajo, da zgolj s prostovoljstvom ne bo mogoče zagotoviti varstva, problematičen pa je tudi način pridobivanja in uporabe prostovoljcev.

Na MOL so skupaj z ravnatelji vrtcev in šol dogovorili sistem za nujna varstva otrok, pri čemer so, kot pravijo, pazili predvsem na varnost otrok in sodelavcev. Zato so se odločili, da vsak vrtec in šola iz vrst svojih strokovnih delavcev zagotovi varstvo za otroke in učence, katerih starši opravljajo delo v organizacijah, ki so nujne za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Vzpostavili so seznam nujnih potreb staršev in spodbudili strokovne delavce, da se prijavijo za prostovoljce, saj so ti najbolj primerni in usposobljeni za vzgojo in varstvo otrok. Zdaj imajo na seznamu 128 prostovoljcev iz vrst učiteljev in vzgojiteljev ter izraženih potreb staršev za 36 otrok.
 

Ne morejo hkrati opravljati še varstva na domu


Varstvo na domu pa poteka že od prejšnjega tedna in po podatkih za 25. marec je bilo vanj vključenih 12 otrok. V prejšnjem in tem tednu, ko veliko staršev koristi izredni ali redni dopust, je potreb za varstvo otrok relativno malo, toda na občini ocenjujejo, da se bo s podaljševanjem trenutnega stanja zaprtih vrtcev in šol stanje močno zapletlo. Prošnjo po organizaciji nujnega varstva so izrazili namreč tudi univerzitetni klinični center in druge organizacije, katerih delo je nujno za delovanje države. Hkrati pričakujejo, da bo potreb po varstvu otrok še več.

MOL: »Kot najbolj kompetenten in usposobljen kader za nujno varstvo otrok zagotovo veljajo razpoložljivi strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja. Vendar imajo učitelji, ki večinoma izvajajo izobraževanje na daljavo, delo od doma, in torej ne morejo hkrati opravljati še varstva na domu.«


Pri tem velja, da so vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, učiteljem podaljšanega bivanja, spremljevalcem in drugim delodajalci, torej šole ali vrtci, odredili delo na domu, letni dopust, izredni dopust ali čakanje. Predlagana oblika varstva na domu s prostovoljci pa predvideva, da bo delodajalec nastopil v vlogi organizatorja prostovoljnega dela in bi torej z delavcem, ki je na dopustu ali na čakanju, sklenil pisni ali ustni dogovor o opravljanju prostovoljnega dela. »Porajajo se prva vprašanja, saj delavec pri delu na domu ni upravičen do povračila potnih stroškov, medtem ko pri izvajanju prostovoljnega varstva na domu otroka ti stroški nastajajo,« so poudarili na občini. Ocenili so, da gre za zakonsko anomalijo, ki se ji bodo med drugimi uprli tudi sindikati. Poleg tega uporaba prostovoljcev sproža dodatna vprašanja, kot so nadzor nad zdravstvenim stanjem prostovoljcev, ustreznost prostorov, kjer se bo izvajalo varstvo, število vključenih otrok, zagotavljanje prehrane za otroke, izmensko delo, neenotna kakovost izvajanja storitve med različnimi občinami.
 

Predlog občine


Zato na občini predlagajo, naj se dovoli organiziranje izvajanja individualnega varstva otrok v nadzorovanem okolju vrtcev in osnovnih šol z za to usposobljenim kadrom vzgojiteljic in učiteljev ter z upoštevanjem vseh potrebnih omejitev. Potreben bi bil tudi sklep ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da se varovanje otrok vključi v izvajanje vzgoje in izobraževanja kot del javne službe, in ne kot prostovoljstvo.