Poračun za odpadke položnico zvišal tudi za slabih 50 evrov

Nekatera gospodinjstva s tremi člani prejela poračun za štiri ali celo pet oseb. V letu 2020 bo za občane Cerknega sledil še en poračun.

Objavljeno
23. oktober 2019 09.35
Posodobljeno
23. oktober 2019 16.34
Lani je Komunala Idrija v Cerknem zbrala 71.449 kilogramov bioloških odpadkov. FOTO:: Shutterstock 
Cerkno – Občane Cerknega je ta mesec »presenetil« poračun za storitve Komunale Idrija, ki je znesek na položnici zvišal tudi za več deset evrov. V letu 2017 je bila za občino Cerkno namreč obračunana prevelika količina obdelave mešanih komunalnih odpadkov, pri ostalih storitvah pa so bile obračunane prenizke količine, enako se je ponovilo tudi lani.

Več gospodinjstev je ta mesec tudi prejelo obračun za štiri ali pet oseb, medtem ko so v resnici na naslovu prijavljeni le trije, zato je na mestu vprašanje, na kakšen način Komunala Idrija sploh obračunava odvoz odpadkov.


Za štiričlansko družino položnica višja za slabih 50 evrov


Količinski poračun pomeni razliko med dejansko nastalimi in zbranimi odpadki ter že obračunanimi na položnicah v določenem letu. Razlika se skladno z metodologijo dodatno poračuna in zaračuna oziroma vrne povzročiteljem. »Količinski poračun za biološke odpadke je prejelo 365 gospodinjstev v občini Cerkno. Višina položnice je odvisna od števila članov gospodinjstva. V primerih, kjer gospodinjstva ne uporabljajo zabojnikov za biološke odpadke, je bil količinski poračun izveden v dobro uporabnikov, saj so prejeli vračilo v znesku 0,1492 evrov z DDV na osebo,« so za Delo povedali na Komunali Idrija.

Pri gospodinjstvih, ki uporabljajo zabojnik za biološke odpadke, pa je znašala vrednost poračuna (dodatno zaračunano) 11,8631 evrov z DDV na osebo (z upoštevanjem prej navedenega vračila na storitvi zbiranja ostalih vrst odpadkov). Štiričlanska družina je ta mesec tako dodatno plačala okrog 48 evrov.

Znesek poračuna je v osnovi izračunan glede na količino posamezne storitve, izražene v kilogramih (z razliko med dejansko in obračunano količino). Ker pa trenutno veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Cerkno predpisuje, da se zbrana količina odpadkov porazdeli na uporabnike glede na število oseb v gospodinjstvu, je tudi poračun razdeljen na osebe.

image
Predvidoma januarja 2020 bo za občane Cerknega sledil še en poračun. FOTO: Blaž Samec/Delo


Sledil bo še en poračun


Poračun je Komunala Idrija izstavila tudi pri nekaterih gospodinjstvih, ki imajo urejene lastne kompostnike, a na to odgovarjajo: »Količinski poračun, ki se nanaša na zbiranje bioloških odpadkov, smo izvedli za vse uporabnike, ki so bili v letih 2017 in 2018 vključeni v sistem zbiranja teh odpadkov in smo jim te storitve v teh letih tudi mesečno zaračunavali. Vsi ti uporabniki imajo možnost uporabe bioloških zabojnikov za tiste biološke odpadke, ki ne sodijo v kompostnik (olupki škropljenega sadja, kosti). Od uporabnikov, ki prav vse svoje biološke odpadke kompostirajo, vključno z zelenim odrezom, pridobimo ustrezna dokazila o kompostiranju in od prejema dokumentacije dalje to upoštevamo pri obračunu storitev.«

Nekatera gospodinjstva s tremi člani so dobila poračun za štiri ali celo pet oseb. Na Komunali so naknadno pojasnili, da so poračun pripravili v isti obračunski bazi kot običajni mesečni obračun storitev. »Ti so pripravljeni na osnovi tekočih podatkov o številu oseb v gospodinjstvu, kar je jasno razvidno na mesečni položnici za storitve Komunale. Spremembe števila oseb pa so skladno z veljavnim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Cerkno dolžni sporočati občani sami. Skladno z veljavno zakonodajo Komunala nima pravne podlage, da bi lahko samostojno preverjala dejansko število oseb. Mora pa v primeru spremembe števila članov v gospodinjstvu uporabnik predložiti ustrezen dokument (potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču, bivanju v domu upokojencev, šolanju in bivanju izven kraja bivanja), in sicer najkasneje do 25. dne v mesecu, če želi, da mu spremembo upoštevamo že z naslednjim mesecem.«

V primeru, da uporabnik tega ne stori, spremembe ne morejo upoštevati.  V kolikor pa uporabniki kljub temu, da so ustrezno sporočali spremembe, opazijo neskladnosti na računu oziroma so mnenja, da podatki na računu niso pravilni, lahko račun reklamirajo. Na Komunali zagotavljajo, da bodo vsak primer obravnavali individualno in si prizadevali, da bi morebitne nejasnosti z uporabniki naših storitev razrešili v najkrajšem možnem času. Ali bodo uporabnikom z lastnimi kompostniki vrnili dodatno preplačan znesek, ni znano.

V občini Cerkno je postavljenih 37 zabojnikov za biološke odpadke.
Lani je Komunala Idrija v Cerknem zbrala 71.449 kilogramov bioloških odpadkov.
 


​Skupni znesek poračuna za omenjeni leti sicer znaša 13.904 evre, so pojasnili na Komunali. Da bi se v prihodnje izognili količinskim poračunom, bodo od letošnjega oktobra dalje občanom vsak mesec zaračunali stroške storitev za ravnanje z odpadki po dejanskih zbranih in oddanih količinah v preteklem mesecu. »Mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki se bo na ta način med meseci lahko razlikoval, saj bo odvisen od dejanske zbrane mesečne količine odpadkov. Kljub temu pa bo za obdobje od januarja do septembra letos, ko se je obračun še izvajal po normativih iz leta 2016, treba izvesti dodaten količinski poračun (predvidoma v prvi polovici leta 2020),« dodajajo na Komunali.

Na vprašanje, zakaj so poračune za leto 2017 in 2018 izstavili šele zdaj, so na Komunali Idrija pojasnili: »Skladno z zakonodajo mora izvajalec obdobno ugotoviti razliko med dejanskimi in obračunanimi količinami ter izvesti količinski poračun. Na izvedbo smo bili dodatno opozorjeni s strani revizorjev ter nadzornega sveta podjetja.« Odlok o osnovanju sveta so maja letos sprejeli občinski svetniki, da bi zagotovili večji nadzor nad poslovanjem družbe, ki je lani pridelala za slabih 290.000 evrov izgube.

Podjetje Komunala Idrija sicer čaka novega direktorja. Na razpis so prispele tri prijave (med njimi naj bi bila tudi prijava aktualnega direktorja), a nobeden od kandidatov ni dobil potrebne podpore nadzornega sveta. Aktualnemu direktorju Benu Fekonji se pogodba izteče 31. decembra letos.

---
Avtorica je zaposlena v Delovnici.