»Učence usposabljamo za življenje čez deset ali dvajset let, da bodo kos izzivom«

Med načrti za prihodnja leta izpostavlja investicijsko vzdrževanje, ureditev nove sodobne knjižnice in ohranitev podružnic. 

Objavljeno
10. april 2019 07.00
Posodobljeno
10. april 2019 07.00
V prvem mandatu je ugotovila, da je delo ravnatelja precej več kot le pedagoško delo. FOTO: Anja Intihar
Idrija – Ivica Vončina tudi prihodnjih pet let ostaja na čelu osnovne šole Idrija. Člani sveta javnega zavoda in minister za šolstvo, znanost in šport Jernej Pikalo so namreč podpisali soglasje k imenovanju in Vončinovi, profesorici matematike in fizike, zaupali nov mandat na mestu ravnateljice, ki ga bo začela 1. julija.

Vodenje izobraževalne ustanove s 686 učenci in tremi podružnicami (v Zavratcu, Godoviču in v Idriji v obliki oddelka za otroke s posebnimi potrebami) ni mačji kašelj, je povedala v odzivu na izkazano zaupanje kolektiva.

»Ravnatelj je osamljeni jezdec, ki pa sam težko dela in uresničuje načrte. Potrebno je sodelovanje vseh vpletenih deležnikov, se pravi otrok, staršev, kolektiva in lokalne skupnosti. Moj glavni cilj za prihodnjih pet let je ohranjanje in spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov in sodelovanje z vsemi prej omenjenimi. Ker menim, da je delo na šoli dobro zastavljeno, bomo nadaljevali z že utečenimi aktivnostmi, so pa vedno seveda možne tudi izboljšave,« je dodala.

image
Med načrti za prihodnja leta poleg dobrih medsebojnih odnosov izpostavlja investicijsko vzdrževanje, ureditev nove sodobne knjižnice in ohranitev podružnic. FOTO: Anja Intihar


Med načrti za prihodnja leta izpostavlja investicijsko vzdrževanje, v času šolskih počitnic je namreč načrtovana energetska sanacija šole, v katero ji je uspelo vključiti ureditev podstrešja na razredni stopnji, s čimer bi šola končno dobila prepotrebno sodobno knjižnico. Nujno se ji ob tem zdi tudi ohranjanje podružnic.

»Skupaj s predsednikom KS Zavratec nam je uspelo ohraniti PŠ Zavratec, lani je bila to s tremi učenci najmanjša podružnica v državi. Šola je center dogajanja, predvsem na podeželju, zato jo moramo tam tudi ohraniti.« Že v prvem mandatu se je trudila, da bi vendarle uredili igrala ob glavni stavbi, vendar bo tu nujno potreben posluh lastnika in upravljavca zemljišča, se pravi občine Idrija ter Komunale Idrija.

OŠ Idrija sicer dobro sodeluje z lokalno skupnostjo oziroma različnimi društvi, kar učencem širi obzorja. »Vključeni smo v projekta Zdrava šola in Kulturna šola, delujemo v ekološkem duhu, spodbujamo kulturno udejstvovanje, pred kratkim smo se pridružili tudi projektu Samoevalvacije, inovativne pedagogike, s pomočjo katerega bomo v pouk še bolj vpeljali IKT tehnologijo. Šolo smo v ta namen opremili z brezžičnim omrežjem in več računalniki.«

image
Septembra bosta na šoli 702 otroka, pričakujejo tri zelo številčne oddelke prvošolcev. FOTO: Anja Intihar


Učence usposabljajo za življenje čez deset ali dvajset let


V prvem mandatu je ugotovila, da je delo ravnatelja precej več kot le pedagoško delo, kakor ga opredeljuje 49. člen ZOFVI, a ji učenci, ki se jim kljub vodenju šole še vedno posveča tudi kot profesorica fizike, odvzamejo del stiske in naredijo delovnik lepši.

»Zavedati se moramo, da učence usposabljamo za življenje, ki pa ga bodo samostojno zaživeli šele čez deset ali dvajset let. V času hitrih sprememb ne moremo predvideti, kakšne bodo takrat okoliščine, zato moramo mlade opremiti z znanji, spretnostmi in veščinami, ki jim bodo omogočile hitro odzivanje na izzive, s katerimi se bodo takrat spopadali.«

Zaradi zamika pričetka gradnje vrtca v Spodnji Idriji prostorski stiski na šoli ni videti konca, a ravnateljica ostaja optimistična. »Nekaj enot vrtca že dolgo domuje na naši šoli. Septembra bosta na šoli 702 otroka, pričakujemo tri zelo številčne oddelke prvošolcev. Največji problem predstavlja šolska kuhinja, kjer počasi res zmanjkuje prostora, a se bomo potrudili vsem zagotoviti prijetno bivalno okolje,« je še povedala.