Zaživel tudi interaktivni zemljevid prvih posredovalcev

V lanskem letu se je pokazalo, da je sistem delovanja prvih posredovalcev učinkovit, dobro organiziran in za občini nujno potreben. 

Objavljeno
20. februar 2019 09.10
Posodobljeno
20. februar 2019 09.38
V lanskem letu se je pokazalo, da je sistem delovanja prvih posredovalcev učinkovit, dobro organiziran in za občini nujno potreben. FOTO: Jure Eržen/Delo
Idrija – V Zdravstvenem domu Idrija (ZD Idrija) so lani začeli izvajati izobraževanja za nudenje prve pomoči na terenu oziroma izobraževanje »prvih posredovalcev«. Izvajajo ga sodelavci enote nujne medicinske pomoči (NMP) ZD Idrija, ki jo vodi Tine Pavšič, specialist urgentne medicine.

Do konca januarja 2019 so tako izobrazili 175 prostovoljcev, v sistem pa so vključena vsa prostovoljna gasilska društva v občinah Idrija in Cerkno. Prvi del usposabljanj bodo predvidoma zaključili aprila letos, za tem pa bodo poleg posameznih novih organizirali tudi letne obnovitvene tečaje – skupaj bodo v sistem v prvem letu delovanja tako vključili okrog 210 prvih posredovalcev.  

Tako kot prvi posredovalci lahko pripomorejo k reševanju življenj, je pomembna tudi dostopnost do avtomatskih defibrilatojev (AED). Teh je v zadnjem času v vaseh po Idrijskem in Cerkljanskem precej, zato so v sklopu projekta prvih posredovalcev v službi NMP ZD Idrija pripravili interaktivni zemljevid z lokacijami večine javno dostopnih AED v občinah Idrija in Cerkno. Povezava do zemljevida je dostopna na spletni strani ZD Idrija.Za sodelovanje v sistemu prvih posredovalcev mora imeti pristojna enota prvih posredovalcev dostop do naprave AED. Po dogovoru med občinama Idrija in Cerkno, ZD Idrija in enoto ZRP, bo upravljanje javno dostopnih naprav AED v občinah prevzel ZD Idrija.

Za to odgovorna oseba v ZD Idrija bo vodila evidenco vseh naprav AED, posodabljala spletni zemljevid in skupaj s skrbnikom naprave skrbela za redno in izredno vzdrževanje ter zamenjavo potrošnega materiala naprave AED. Sredstva za vzdrževanje in potrošni material AED naprav bosta zagotavljali občini, za morebiten nakup oziroma sofinanciranje nakupa novih naprav AED pa se bo odločalo za vsak primer posebej.

image
Delavnica za prve posredovalce, ki je potekala lani v Cerknem. FOTO: GZ Cerkno


ZD Idrija bo skupaj z občinama odločal tudi o vključitvi in postavitvi novih naprav AED v sistem. Vsaka naprava AED, ki bo vodena v evidenci, mora imeti skrbnika, ki ga po dogovoru določi enota ZRP, lokalna skupnost oziroma posameznik, lastnik naprave AED. Skrbnik bo vsaj enkrat na vsake tri mesece napravo pregledal, vodil evidenco pregledov in o morebitnih nepravilnostih obvestil odgovornega v ZD Idrija. Skupaj z odgovorno osebo bo uskladil načrt rednega vzdrževanja in mu enkrat na leto posredoval evidenco pregledov.   


Ena sama intervencija pomeni odsotnost ekipe iz baze NMP za najmanj tri ure


Avtomatski zunanji defibrilator je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko srce ponovno zažene in s tem reši življenje. Aparat sam po sebi ne rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s pritiski na prsni koš in umetnim dihanjem. AED je popolnoma varna naprava, ki jo lahko uporablja vsakdo, je pa zelo pomembno, da je redno vzdrževana in vedno na voljo za uporabo.

V dobro vseh občanov zato v ZD Idrija ob tem prosijo vse morebitne lastnike AED, ki še niso in bi lahko bili vključeni v javno mrežo, da se obrnejo na vodjo reševale službe ZD Idrija Olega Valentina Vidmarja, ki skrbi za javno dostopne defibrilatorje v občinah Idrija in Cerkno, da v sodelovanju z občinama najdejo rešitev za najprimernejšo lokacijo AED in ga vključijo v sistem.

image
PGD Cerkno je vključen v sistem prvih posredovalcev. FOTO: GZ Cerkno 


Eden večjih izzivov NMP na območju občin Idrija in Cerkno je namreč razgibanost in razsežnost terena, saj ena sama intervencija pomeni odsotnost ekipe NMP iz baze za vsaj tri ure. »Pri osebi, ki se nenadoma zgrudi, pa je pomembna vsaka minuta in hitra ter učinkovita prva pomoč lahko reši življenje,« je že lani opozoril Tine Pavšič.

Na tem območju živi približno 17.000 prebivalcev, poleg centralnih mest (Idrija in Cerkno) imata občini še več deset, večinoma odročnih naselij na terenu, ki meri približno 425 kvadratnih kilometrov, zato sta sistem prvih posredovalcev in ustrezna dostopnost do avtomatskih defibrilatorjev neprecenljiva. V lanskem letu se je pokazalo, da je sistem delovanja prvih posredovalcev učinkovit, dobro organiziran in za občini nujno potreben. Za pomoč pri intervencijah v lanskem letu so bili prvi posredovalci aktivirani sedemkrat, dvakrat je bila potrebna uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja. V ZD Idrija si prizadevajo, da bi v prihodnje v sistem prvih posredovalcev vključili tudi policiste, pripadnike civilne zaščite, Rdečega križa ter druge prostovoljce, ki niso člani prostovoljnih gasilskih društev, so pa pripravljeni priskočiti na pomoč obolelim ali poškodovanim osebam.