Evropska nagrada za krajino

Slovenija se zanjo poteguje s Kozjanskim parkom in projektom ohranjanja travniških sadovnjakov

Objavljeno
07. februar 2019 11.56
Posodobljeno
07. februar 2019 12.00
Stara jablana v Kozjanskem parku. FOTO: Kozjanski park/Hrvoje Oršanič
Podsreda - Ministrstvo za okolje in prostor je na razpisu za slovenskega kandidata za nagrado Sveta Evrope za krajino za leti 2018-2019 izbralo Občino Kozje in njen projekt Travniški sadovnjaki in krajina, ki ga izvaja Javni zavod Kozjanski park.
 
Nagrada je častno priznanje projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.
 
V Kozjanskem parku že dvajset let skupaj s prebivalci skrbijo za zavarovano območje, katerega večji del je kmetijska kulturna krajina.
 
V preteklosti je bilo sadjarstvo na Kozjanskem pomembna gospodarska panoga, še danes pa samo na območju parku v sadovnjakih in divje v gozdovih raste okoli 50.000 sadnih dreves. Pomembna so tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
 
Kozjanski park od leta 1999 sodeluje v nacionalnem projektu Oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov Slovenije, po podatkih Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pa je to območje eno najpomembnejših v državi za ptice, ki so vezane na travniške sadovnjake.
 
Doslej so v parku oživili številne travniške sadovnjake in 11.000 sadnih dreves ter vzpostavili genski sadovnjak avtohtonih in tradicionalnih sort jabolk in hrušk ter drevesnico, lastnikom sadovnjakov pa pomahajo z nasveti in opremo.