Hitra cesta izrinila širitev pokopališča

Po ocenah je na največjem velenjskem pokopališču prostora za še največ desetletje.

Objavljeno
07. december 2019 08.00
Posodobljeno
07. december 2019 08.00
Čeprav prostora za pokope zmanjkuje, so morali načrtovano širitev pokopališča preložiti. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Velenje – V Komunalnem podjetju (KP) Velenje že nekaj časa opozarjajo, da bo prostora na glavnem pokopališču Podkraj zmanjkalo v največ desetih letih. Imeli so že gradbeno dovoljenje, da bi pokopališče dovolj razširili, a ga je na tistem delu povozila tretja razvojna os. Z občine sporočajo, da bodo prostorske načrte za drugo lokacijo začeli sprejemati prihodnje leto.

Pokopališče Podkraj ima po lanskem letnem poročilu več kot 4600 aktivnih grobov. KP je lani v obnovo pokopališke infrastrukture na pokopališčih Podkraj in Škale, kjer je 345 grobov, po podatkih letnega poročila skupaj vložilo okoli 188.000 evrov. Od tega je bila najpomembnejša tretja faza razširitve pokopališča Podkraj, s katerim so zagotovili število grobnih mest za prihodnjih osem let. Po poročilu imajo dovolj prostora le še v tamkajšnjem žarnem zidu, in sicer za 19,4 leta, za klasični pokop je prostora za natančno 7,8 leta, za žarne grobove pa po lanski razširitvi za 8,4 leta. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa, da mora občina »v svojih prostorskih aktih določiti zadostne površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let«.

Projekt za razširitev pokopališča je bil pripravljen, kot je dejal vodja poslovne enote Komunala pri KP Velenje Primož Rošer, so pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Načrtovane širitve na tem delu pa ne bo, je povedal Rošer: »Hitra cesta gre zelo blizu, prav čez območje, kjer je bila predvidena razširitev in že izdelani projekti zanjo. Na tej trasi je prepovedano karkoli graditi, čeprav bo tu viadukt, a takšna je zakonodaja. Prejšnji mesec sem Mestno občino Velenje spet opozarjal, da je treba v prostorskih načrtih zagotoviti ustrezne pokopališke prostore. Trenutno jih imamo še samo za deset let. Pa še to le tako, da v ureditvenem načrtu maksimalno izkoriščamo ta prostor. Kopljemo v hrib in to so zelo draga dela, ker je treba oporne zidove narediti, zravnati teren.« Razširitev na zdaj predvideni trasi hitre ceste bi sicer rešila problem za vsaj dvajset let.

image
Na pokopališču Podkraj je še za največ deset let prostora, po zakonodaji ga mora biti za najmanj trideset. FOTO: Špela Kuralt/Delo


Reševanje prihodnje leto


Rošer je dodal, da bi bila mogoča lokacija na drugi strani tretje razvojne osi, vendar je ta del v zasebni lasti: »To bi morala občina odkupiti, spremeniti podrobni prostorski načrt in potem pripraviti projektno dokumentacijo za razdelitev površine na ustrezna grobna mesta.«

Prav to načrtujejo na mestni občini za prvo polovico prihodnjega leta. Kot so odgovorili, je sprememba namenske rabe zemljišč mogoča le s spremembo občinskega prostorskega načrta, ki se je bodo lotili takoj, ko bo ta sprejet. Glede na to, da so imeli za širitev pokopališča že pridobljeno vso dokumentacijo in pripravljene projekte, nas je zanimalo, ali bo Velenje od države dobilo kakršnokoli odškodnino. Kot so odgovorili z občine, so z Darsom sklenili prodajno pogodbo za stanovanjski objekt s pripadajočim stavbnim zemljiščem ter pomožnim objektom na dobrih 2000 kvadratnih metrov velikem zemljišču: »Za gradnjo državne ceste na odseku Šentrupert–Velenje jug smo namesto razlastitve sklenili pogodbo. Za nepremičnine je bila določena odškodnina v znesku 217.321 evrov.«

Po pogodbi mora Dars občini 80 odstotkov, to je 173.856 evrov plačati v 30 dneh od notarske overitve pogodbe in izdaje računa, preostalo petino, to je 43.464 evrov, pa v 30 dneh od primopredaje objekta. Časa za primopredajo je tri leta od sklenitve pogodbe. Občina je račun za 80 odstotkov odškodnine že izdala, plačilo bo zapadlo ta mesec.