Družbena odgovornost za trgovsko dejavnost postaja standard

Mag. Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.

Objavljeno
27. december 2019 06.00
Posodobljeno
27. december 2019 06.00
Povečuje se tudi število spletnih nakupov. FOTO: Shutterstock
Mag. Mariča Lah
Mag. Mariča Lah
Obdobje enega leta hitro mine. Ponovno je prišel čas, ko radi pogledamo nazaj. Kaj smo dosegli, kje smo občutili spremembe ter komu in čemu smo namenili svoj čas. Tudi na Trgovinski zbornici Slovenije smo pogledali v leto 2019 in ugotovili, da je za nami uspešno leto. Svoj čas smo namenili različnim tematikam v trgovinski dejavnosti, ki so za družbo in gospodarstvo še kako pomembne.

Na zbornici smo ponosni, da smo uspešno izpeljali projekt zmanjšanja uporabe plastičnih nosilnih vrečk v trgovinah ter skupaj z ministrstvom za okolje in prostor podpisali prostovoljni Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti, ki je med trgovci in potrošniki odlično sprejet. Kodeks je podpisalo 35 trgovcev in s trgovino povezanih podjetij, med njimi vsi večji trgovci v Sloveniji. H kodeksu lahko podjetja še vedno prostovoljno pristopajo, hkrati pa lahko neskromno zaključim, da gre za prelomnico, ki smo jo spodbudili prav trgovci. Odgovornega poslovanja danes namreč ni več brez ustreznega odnosa do okolja in krepitve ozaveščenosti vseh deležnikov na tem področju.

Družbena odgovornost v trgovinski dejavnosti tako postaja standard, ki potrošnike spodbuja k zaupanju v trgovce. Potrošniki pri svojih nakupih vse bolj uporabljajo čustva in svoje vrednote. Kljub temu je december še vedno mesec, ki je med slovenskimi potrošniki znan po širše odprti denarnici. Z nakupovanjem daril potrošniki namreč opravijo več nakupov kot v drugih mesecih. Podatki statističnega urada za december 2018 kažejo, da se je prodaja decembra lani povečala nekoliko manj kot v preteklih letih, a smo letos še vedno zelo optimistični. V prednovoletnem času se najbolj poveča prodaja elektronskih in gospodinjskih naprav ter kozmetike, oblačil in živil. Povečuje se tudi število spletnih nakupov in trgovci si bomo pestro iztekajoče se leto zapomnili predvsem po spoznanju, da digitalizacija v vseh segmentih trgovine postaja pomembna, zato je prav, da je v ospredju zagotavljanje konkurenčnosti in stroškovna optimizacija.

Skrb vzbujajoče je, da smo ob odsotnosti socialnega dialoga v naši državi ponovno sprejeli nekatere rešitve, ki bodo stroškovno zelo obremenile poslovanje podjetij.


image
Mariča Lah je predsednica trgovinske zbornice Slovenije - TZS. FOTO: Mavric Pivk/Delo
Čeprav Slovenci decembra porabimo povprečno več denarja, smo v prednovoletnih nakupih glede na druge evropske države precej bolj preudarni. Na to kažejo tudi podatki statističnega urada, iz katerih je razvidno, da je bila prodaja neživil v Sloveniji decembra 2018 glede na mesečno povprečje celega leta 2018 najnižja med preostalimi članicami: 12-odstotna. V Združenem kraljestvu je bilo, na primer, povečanje nakupov neživil decembra glede na mesečno povprečje trikrat večje kot v Sloveniji. Pri živilih je bila prodaja decembra glede na povprečno mesečno prodajo v Sloveniji nekoliko višja kot pri neživilih, in sicer 19-odstotna, kar je nekoliko več od evropskega povprečja (16,4-odstotna).

Leto 2020 bomo začeli z zvišanjem minimalne plače. Skrb vzbujajoče je, da smo v pogojih popolne odsotnosti socialnega dialoga v naši državi spet sprejeli nekatere rešitve, ki bodo stroškovno zelo obremenile poslovanje podjetij, tudi v trgovini. Mislim predvsem na predvideno enormno zvišanje stroškov za delodajalca zaradi zvišanja minimalne plače ter spremembe definicije minimalne plače, na podlagi katere bodo iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, vključno z dodatkom na delovno dobo, ter delovna in poslovna uspešnost, pri čemer bo iz tega naslova spet največ pridobila država, precej manj pa zaposleni. S takšno politiko žal ne vidim nobene skrbi države niti za zaposlene niti za gospodarstvo. Naj poudarim, da v sektorju trgovine ne nasprotujemo sprejemljivemu zvišanju minimalne plače, nasprotujemo pa načinu, ki smo mu bili priča v naši državi, brez socialnega dialoga in celo s posegom države v plačne modele podjetij z novo definicijo minimalne plače. Zgleden socialni dialog med vlado, delodajalci in sindikati smo letos žal imeli le pri razbremenitvi regresa, kar pa upravičeno pričakujemo tudi pri razbremenitvi poslovne uspešnosti. Trgovci si bomo zato še naprej prizadevali za odpravo ukrepov, ki škodijo ne samo naši panogi, ampak celotnemu gospodarstvu. Toliko bolj je to utemeljeno zato, ker vemo, da se mednarodni gospodarski prostor ohlaja, z njim pa tudi najpomembnejše slovenske gospodarske partnerice. Zato bi morali odločevalci, ki pripravljajo ukrepe, ravnati preudarneje in sprejemati takšne ukrepe, ki bodo zagotovili za gospodarstvo prijaznejše poslovno okolje. Takšno, prijaznejše gospodarsko okolje je prvi pogoj, da bo gospodarstvo na krizo odpornejše in bolj pripravljeno.

Trgovinska zbornica Slovenije v novo leto vstopa pripravljena. Pripravljeni smo na nove korake in nove izzive, ki nam bodo prišli na pot. Pomembno je, da se konec leta zazremo v preteklo leto, še pomembneje pa je, da v novem letu, ki je pred nami, ne pustimo, da zaidemo s poti, ampak da sledimo svojim postavljenim ciljem. Naš cilj je zagotoviti kakovosten razvoj in uspešnost trgovinske dejavnosti v Sloveniji ter strokovno zastopati interese članov zbornice.

------------------------
Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.