Kaj pri kreditih predlagam vladi in Banki Slovenije

Vladi predlagam, da se najprej seznani z vsemi dejstvi, ki so pomembna za vodenje stanovanjske politike, in da se dodatno seznani z »novo denarno politiko«, ki jo vodi ECB od junija 2014, ko je uvedla negativno obrestno mero, in od marca 2015, ko je začela odkupovati državne in podjetniške obveznice.

Objavljeno
30. november 2019 06.00
Posodobljeno
30. november 2019 06.00
Dr. France Arhar Združenje bank Slovenije 10.12.2015 Ljubljana Slovenija [Dr. France Arhar,Združenje bank Slovenije,Ljubljana,Slovenija] Foto Jože Suhadolnik
France Arhar
France Arhar
Če je previdnost Banke Slovenije (BS) povezana z izkušnjami iz pretekle finančne krize, z očitki, da bi morala vnaprej vedeti, kaj se bo dogajalo, ter z napovedmi Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Evropske unije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Banke Slovenije same glede prihodnje gospodarske rasti, bi morali konkretneje navesti, v čem Banka Slovenija vidi največje tveganje.Poglejmo argumente.Konec leta 2008, ko se je začela finančna kriza, je bilančna vsota bančnega sistema v Sloveniji dosegla skoraj 50 milijard evrov, leta 2009 je dosegla vrh z 52 milijardami. Pri tem obsegu ...