Strategija socializma v kitajskem slogu

Kitajska z 19. kongresom komunistične partije vstopa v novo dobo.

Objavljeno
10. november 2017 23.56
Ye Hao
Ye Hao

Med 18. in 24. oktobrom je v Pekingu potekal 19. kongres Komunistične partije Kitajske. To je bilo zgodovinsko srečanje, ki si je zadalo pomembne naloge za prihodnost. Na kongresu je bilo povzeto in preučeno delo zadnjih petih let in dosežena zgodovinska preobrazba. Korenito je bila analizirana tematika zgodovinske misije Komunistične partije Kitajske nove dobe ter poudarjena misel in osnovna strategija socializma s kitajskimi posebnostmi nove dobe. Postavljena sta bila cilja vsesplošne vzpostavitve družbe zmerne blaginje oziroma srednjega razreda in celostne zgraditve države modernega socializma. Podani so bili temelji za prihodnji razvoj socializma s kitajskimi posebnostmi in za pomembne prihodnje projekte partije ter začrtana smer nadaljnjega razvoja partije in države.

Novi preboji

Komunistična partija Kitajske vse od kitajskega odpiranja zunanjemu svetu in izvedbe gospodarskih reform vodi celotno prebivalstvo različnih narodnosti k doseganju novih prebojev in napredku, saj neprestano spodbuja izvajanje pomembnih nalog socializma s kitajskimi posebnostmi.

Še posebej po 18. kongresu Komunistične partije Kitajske pod trdnim vodstvom centralnega komiteja s tovarišem Xi Jinpingom na čelu si celotna partija, država in pripadniki vseh kitajskih ljudstev združeno prizadevajo za nove zgodovinske uspehe. Dosežene so bile zgodovinske spremembe in odpravljene številne težave, katerih reševanje je bilo že dolgo časa neuspešno. Zvrstili so se nekateri pomembni dogodki, ki so bili načrtovani že dolgo časa, a njihova izvedba v preteklosti ni bila uspešna. Glede na podatke Državnega statističnega urada Kitajske je kitajski BDP med letoma 2013 in 2016 na leto naraščal za 7,2 odstotka, torej več, kot je bilo v istem obdobju svetovno povprečje, ki je bilo pri 2,5 odstotka, in več, kot je znašala povprečna letna rast gospodarstev v razvoju, ki je bila pri štirih odstotkih. Tudi zaposlovanje in cene dobrin so dosegali stabilno rast. V štirih zaporednih letih od 2013 do 2016 je zaposlovanje v urbanih okoljih ohranjalo rast pri več kot trinajst milijonih novih zaposlitev na leto.

Na prvem mestu

Raziskava v 31 velikih mestih je pokazala, da se je stopnja brezposelnosti ustalila pri približno petih odstotkih. Tudi mednarodni vpliv Kitajske na svetovnem prizorišču se je občutno povečal. Leta 2016 je kitajski BDP znašal približno petnajst odstotkov svetovnega BDP, kar je več kot triodstotno povečanje glede na leto 2012. Kitajska tako suvereno zaseda drugo mesto na svetu. Med letoma 2013 in 2016 je njen prispevek h globalni gospodarski rasti v povprečju presegal 30 odstotkov, s čimer se uvršča na prvo mesto na svetu. Generalni sekretar Xi Jinping je opozoril, da je socializem s kitajskimi posebnostmi že vstopil v novo dobo, in poudaril, da to pomeni vsakodnevno približevanje Kitajske osrednjemu mestu na svetovnem odru in neprestano povečevanje kitajskega prispevka celotnemu človeštvu. Gre za novo in izjemno pomembno politično stališče, ki bo usmerjalo kitajski razvoj v prihodnosti. S tega vidika gledamo na prihodnost, ko se bo Kitajska v celoti preobrazila v družbo zmerne blaginje in tako izpolnila cilje prve stote obletnice, ko bo leta 2021 praznovala ustanovitev Komunistične partije Kitajske. Sočasno bosta začrtana nova pot celovite zgraditve moderne socialistične države in napredovanje proti ciljem druge stote obletnice, ko bo Kitajska leta 2049 praznovala ustanovitev Ljudske republike Kitajske. Novo obdobje zahteva nove smernice in generalni sekretar Xi Jinping je napredovanje proti ciljem druge stote obletnice razdelil v dve fazi in tako začrtal strateški načrt. V prvi fazi, ki bo potekala med letoma 2020 in 2035, bo na temeljih družbe zmerne blaginje v petnajstih letih prizadevanj v največji meri uresničena socialistična modernizacija. V drugem obdobju med letom 2035 in sredino tega stoletja bo na temeljih realizacije socialistične modernizacije v nadaljnjih petnajstih letih prizadevanj zgrajena močna, bogata, demokratična, harmonična, kulturna, lepa in sodobna socialistična država. Načrt celovite zgraditve socialistične države smo tako razdelili v kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno fazo. V koordinatnem sistemu prostora in časa ter v koordinatnem sistemu Kitajske in sveta smo začrtali edinstveno zgodovinsko smer, ki sledi kontinuiteti preteklosti in napoveduje prihodnost.

Zgled drugim

Prepričan sem, da uspešno izveden 19. kongres Komunistične partije Kitajske nima globokega pomena le za prihodnji razvoj Kitajske, ampak bo tudi drugim državam sveta ponudil referenco pri iskanju svoje poti razvoja. Skupnemu razvoju vseh držav bo dal moč, pri rešitvi vprašanj celotnega človeštva pa ponudil kitajsko modrost in kitajske načrte. Program, ki je bil začrtan na 19. kongresu Komunistične partije Kitajske, bo omogočil še večji prispevek Kitajske k svetovnemu miru in svetovnemu razvoju.

 

Ye Hao,

veleposlanik LRK v Sloveniji

 

––––––

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.