Za vključujoč razvoj je nujna globalizacija

Kitajsko gospodarstvo tudi letos ohranja stabilen razvoj. Gospodarska rast je v prvem četrtletju dosegla 6,9 odstotka.

 

Objavljeno
06. avgust 2017 17.16
Wu Dongmei
Wu Dongmei

V kitajskem mestu Dalian je bilo konec junija poletno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma »poletni Davos«. Osrednja tema srečanja je bila Uresničevanje vključujočega razvoja četrte industrijske revolucije, s štirimi poudarki: širitev tehnologije, namenjene ljudem, vztrajanje pri inovativnosti, ustvarjanje trajnostnih sistemov in odzivanje na geografske gospodarske spremembe. Organiziranih je bilo več kot dvesto ločenih razprav, osredotočenih na vplive in učinke četrte industrijske revolucije, na iskanje načinov za promocijo inovativnosti in metode za doseganje vključujoče rasti. Predstavljeni so bili številni unikatni predlogi za uresničevanje trajnostnega razvoja svetovnega gospodarstva.

Kaj prinaša četrta industrijska revolucija

Zasedanja so podrobno obravnavala priložnosti in izzive nove industrijske revolucije. Kitajski premier Li Keqiang je na na slovesnosti ob odprtju poudaril, da tokratna industrijska revolucija temelji na globalnem gospodarstvu in svet spreminja s hitrostjo, obsegom in globino, kakršnim še nikoli nismo bili priče, zato gospodarstvom različnih držav zagotavlja neusahljivo energijo za nadaljnji razvoj. V novi industrijski revoluciji je možnost uresničitve vključujočega razvoja višja, sprejemanje odločnih in učinkovitih ukrepov pa ključno. Tudi predsednik Svetovnega gospodarskega foruma Klaus Schwab je prepričan, da bo četrta industrijska revolucija temeljito spremenila sedanjo proizvodnjo, potrošnjo, načine komunikacije in življenjski slog.

Forum je spet potrdil svojo trdno podporo globalnemu razvoju. Premier Li Keqiang je poudaril, da mora promocija vključujočega razvoja ohranjati globalizacijo ter se globalnemu gospodarstvu še bolje prilagajati in ga voditi. Ohranjati mora vpliv in veljavnost večstranskega sistema, promovirati trgovino ter svobodne in enostavne investicije. Sočasno mora reformirati in izpopolnjevati mednarodna pravila trgovanja. Zagotavljati mora enakopravnost vseh držav, ki so del globalnega gospodarstva, na področjih vpliva, priložnosti in predpisov. Kitajska se bo aktivno vključevala v globalno vodenje in nenehno zagotavljala svoje programske rešitve, da bodo plodovi razvoja služili celotnemu svetu.

Kitajska vabi tuje tehnologije

Na forumu je bil predstavljen kitajski razvoj, ki temelji na vključujoči rasti. Na zasedanjih je potekala obravnava in poglobljena izmenjava mnenj o sledečih ukrepih, s katerimi Kitajska spodbuja vključujoči razvoj: kitajske gospodarske reforme; »narejeno na Kitajskem 2025«; razvoj majhnih in srednjih podjetji; poenostavitev trgovine; storitve »svetovni splet plus« in druge.

Premier Li Keqiang je izrazil dobrodošlico in željo, da bi na kitajskem tržišču nastopilo še več tujih tehnologij in opreme. Podjetja bodo imela na odprtem tržišču globalnega gospodarstva večjo izbiro, kar bo spodbuda za kitajska podjetja za preoblikovanje in izboljšanje kakovosti proizvodov. Tako za kitajska kot tuja podjetja se bodo pojavile številne nove priložnosti na tržišču.

Kitajsko gospodarstvo tudi letos ohranja stabilen razvoj. Gospodarska rast je bila v prvem četrtletju 6,9-odstotna, glavni gospodarski kazalniki pa so tudi za drugo četrtletje ugodni. Delež, ki ga v gospodarski rasti predstavlja potrošnja, se je povečal na 64,6 odstotka, dodana vrednost storitvene industrije pa se je povzpela na 51,1 odstotka bruto domačega proizvoda.

Ti velikanski preobrati kažejo na precejšnje izboljšanje kakovosti kitajskega gospodarstva, kar pomeni prispevek k stabilnejši in trajnejši gospodarski rasti. Kitajska bo vztrajala pri temeljnem načelu napredka z ohranjanjem stabilnosti, a ključnim poudarkom na strukturnih reformah na strani ponudbe. Spodbujala bo čim hitrejšo preobrazbo in izboljšanje kakovosti kitajske ekonomije, krepila notranje sile razvoja in si v procesu gospodarske globalizacije in nove industrijske revolucije prizadevala za uresničitev vključujoče rasti.

Kitajski razvoj je svetovna priložnost. Hitra kitajska gospodarska rast zagotavlja trajno gonilno silo za stabilnost in rast globalnega gospodarstva. Premier Li Keqiang meni, da bo kitajska vključujoča rast ljudem prinesla boljše, dostojnejše življenje in omogočila še vitalnejša kitajsko gospodarstvo in družbo. Z razlogom lahko verjamemo, da bo kitajska vključujoča rast prinesla še več priložnosti za gospodarski razvoj vseh držav sveta, tudi Slovenije.


 

Wu Dongmei,

 

svetovalka na Veleposlaništvu Ljudske republike Kitajske 
v Sloveniji––––––

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.