Enakovredne?!

Čim višje po hierarhični lestvici gremo, tudi v znanosti, tako kot na številnih drugih področjih družbenega življenja, se delež žensk zmanjšuje.

Objavljeno
27. februar 2020 06.00
Posodobljeno
27. februar 2020 06.00
Dandanes je verjetno človeka, ki bi trdil, da je superiorna ženska kot monstrum, treba iskati z lučjo. A vseh stereotipov še nismo prerasli. FOTO: Matej Družnik/Delo
Čas med 11. februarjem, mednarodnim dnevom žensk in deklet v znanosti, in 8. marcem, mednarodnim dnevom žensk, je primeren za razmislek o odnosu znanosti in znanstvene skupnosti do žensk.Dandanes ob 8. marcu neredko naletimo na mnenje, da je opozarjanje na enakopravnost žensk preživeto, saj imamo vendar načelo enakosti spolov zapisano v zakone. Pri tem »enakost« ne pomeni, da smo ali moramo postati enaki po svojih lastnostih, ampak da smo ne le zakonsko, temveč tudi v praksi enakopravni, enakovredni, imamo enake možnosti in smo enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.Pa smo res?Ob osamosvojitvi ...