Oskrba kronične rane le z diplomo

Bo zdaj diplomirana sestra brez izkušenj učila odstranjevati šive sestro z dvajsetletno prakso, a le s srednješolsko izobrazbo?

Objavljeno
08. julij 2019 06.00
Posodobljeno
08. julij 2019 08.15
KARIKATURA: Marko Kočevar
Poklicne kompetence v zdravstveni negi so bile na ministrstvu za zdravje potrjene maja, zdaj je prišel čas za implementacijo. Najpozneje do naslednjega tedna bodo morali izvajalci zdravstvenih dejavnosti v aktih o sistematizaciji določiti delovna mesta diplomiranih medicinskih sester in delovna mesta tehnikov zdravstvene nege (srednjih medicinskih sester), pozneje pa popraviti pogodbe o zaposlitvi.Tehniki po novem ne bodo smeli prevezati kronične rane, posneti EKG, cepiti, odstraniti šivov, torej opraviti večine zdajšnjih opravil. Za opravljanje tovrstnih del bodo morali v ambulantah zaposliti diplomirane medicinske sestre ali pa se bodo morale obstoječe dodatno izobraziti. Tiste z večletno prakso bodo sicer lahko opravljale dela diplomirank, a bodo morale v štirih letih pridobiti licenco, pred tem pa opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Ob tem ni jasno, kakšno vrsto licence bodo sploh dobile, kako bodo potekala izobraževanja, kdo jih bo plačal in kakšen bo program usposabljanja.

Bo zdaj diplomirana sestra, ki je po srednji šoli končala triletno zdravstveno šolo, učila odstranjevati šive sestro z dvajsetletno prakso, a le s srednješolsko izobrazbo? Nejasne so tudi finančne posledice. Kdo bo financiral zaposlitev dražjih diplomirank?
Zaradi tovrstnih dilem predhodnika zdajšnjega ministra za zdravje z obstoječim dokumentom o kompetencah nista soglašala. Samo Fakin je zavzel stališče, da bo zadevo podpisal, ko bo znano, koliko zdravstvenih tehnikov in diplomiranih sester sploh potrebujemo.

Zdaj gremo v smeri, da bomo imeli 70 odstotkov diplomiranih sester in 30 odstotkov tehnikov, pri čemer so po Fakinovih besedah kompetence le obvod do višjih plač. To posredno priznavajo tudi v sindikatu delavcev v zdravstveni negi. Prepričani so, da srednja medicinska sestra z izkušnjami zna cepiti, prevezati kronično rano in še kaj od tega, kar sodi na področje dela diplomirane. Prav zato si prizadevajo, da bi pridobile še kakšen plačni razred.

Pa je prav, da se slabo plačano delo tehnikov zdaj rešuje tako, da se fakultetno izobrazbo pomika na raven srednje šole?