Odziv na članek: Registrske tablice, zdrav razum in ljubosumje

Odziv Marka Snoja na blog Aljaža Pengova Bitenca: Dobrodošli v džungli: Registrske tablice, zdrav razum in ljubosumje
Objavljeno
17. december 2016 20.26
Posodobljeno
13. april 2018 18.35
jer toča
Marko Snoj
Marko Snoj

Veseli me, da tako znamenit in učen bloger, kot je Aljaž Pengov Bitenc, deli skrb za ohranjanje in razvoj slovenščine. Pojmovanje, da je slovenščina vrednota, ki je ne gre maličiti in zapostavljati, je verjetno skupno veliki večini slovenskih državljanov, kakor je podobni večini vrednota tudi samostojna država. Tudi če kdaj potarnamo čez kako manj potrebno puristično posebnost našega jezika in tudi ko nam oblast zagode kako nevšečnost.

Manj pa me veseli, da je pisec bloga z naslovom Dobrodošli v džungli: Registrske tablice, zdrav razum in ljubosumje svoja izvajanja zgradil na vsebini, ki je skrbno izvzeta iz konteksta predavanja in ki s tem dobi ravno nasprotni učinek (pri tem se v vsaj svoji učenosti osmeši s tem, da ne opazi ironičnosti v navedbi kreolske angleščine − seveda v jezikoslovnem smislu). Na tak način se je seveda najlažje posmehovati. In kako se je inkriminirani odlomek znašel zunaj konteksta? Kako to, da so nekatere dekontekstualizirane misli iz mojega referata v Državnem svetu v spletnih medijih in družbenih omrežjih deležne tolikšne pozornosti in tolikih interpreracij, čeprav so mediji ta posvet komajda omenili?

Razlog, kot ga vidim jaz, je v poskusu diskreditacije (in posledično diskvalifikacije) Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU prek diskreditacije mene kot njegovega predstojnika. Zakaj le? Zato, ker je inštitut v zadnjih nekaj letih dosegel rezultate, ki nam jih priznavajo skoraj vsi. Naj omenim le vzpostavitev spletnega portala www.fran.si, na katerem je prosto dostopnih 31 slovarjev s 590.000 slovarskimi sestavki, lingvistični atlas, dve svetovalnici in več jezikoslovnih zbirk, ki ga je letos pohvalila svetovna jezikovnotehnološka skupnost v Barceloni in nad katerim so bili na zasedanju v Varšavi navdušeni predstojniki in direktorji evropskih nacionalnih inštitutov za jezik. Portal, ki vsak dan beleži prek 30.000 poizvedb, smo jezikoslovci vzpostavili tako rekoč na etični pogon, računalniško podporo pa je plačal ZRC SAZU iz infrastrukturnega programa. Država za njegovo izgradnjo ni namenila še nobenega namenskega evra. Zgoraj sem zapisal »skoraj vsi«. Obstaja namreč naša konkurenca, ki potrebuje denar in ki se s kakimi vidnejšimi rezultati ne more pohvaliti, zato vidi najboljšo rešitev v tem, da nas skuša spraviti ob dobro ime in ob sredstva. Eden od njih je 10. decembra na facebooku objavil enominutni izsek iz moje razprave ter napisal približno to, kar je Aljaž Pengov Bitenc nato napisal z nekaj več besedami.