Razglašeni »team to aMaze«

Upravučeno domnevam, da je Massi SZS predlagal nekaj v svojem imenu, ne da bi Tino Maze o tem sploh obvestil.
Objavljeno
17. december 2016 20.22
Posodobljeno
13. april 2018 18.36
maze
Andraž Beguš
Andraž Beguš

Glede tako imenovanega spora med ekipo Tine Maze ter vodstvom Smučarske zveze Slovenije (SZS), ki je v preteklih dneh preplavil slovenske medije, se na splošno ne bi opredeljeval, bi pa rad izpostavil določen vidik tega spora, ki se mi zdi zanimiv.

Gre za to, da naj bi vodilni pri SZS Tini Maze krivično pripisali, da od njih oziroma njihovih sponzorjev za nastop na njeni zadnji, torej poslovilni, tekmi v svetovnem pokalu zahteva določen denarni znesek. Podlaga za takšno trditev je bil dopis, ki ga je vodstvu SZS poslal Andrea Massi, očitno alfa in omega ekipe Tine Maze. V tem svojem dopisu, kot že rečeno, predlaga, da naj bi sponzorji SZS Tini Maze za njen nastop zagotovili določena sredstva. Bistveno pri tem torej je, da Massi ne predlaga nekaj zase, ampak za Tino Maze.

To dejstvo je očitno odgovorne pri SZS prepričalo, da gre za predlog oziroma ponudbo, za katero torej stoji tudi Tina Maze, saj je dejansko ona tista, v korist katere se v tej ponudbi nekaj zahteva oziroma predlaga. Gre torej za ponudbo, ki je utemeljena na Tini Maze in ki implicira neko korist za Tino Maze. Ob tem se seveda lahko vprašamo, ali so vodilni pri SZS upravičeno domnevali, da za to ponudbo nujno stoji tudi dejanska želja Tine Maze, čeprav je niso dobili od nje osebno, ampak od nekoga drugega iz njene ekipe, torej Massija. Možnih scenarijev je namreč več, pri čemer je v tej zgodbi tisti odločilni vendarle ta, da morda pa Tina Maze o tej ponudbi ni dejansko vedela popolnoma nič in da jo je Massi poslal brez njene vednosti.

Če to drži, potem se postavi vprašanje, ali lahko SZS očitamo, da so bili dolžni to možnost upoštevati. Že po sami logiki je lahko odgovor jasen, torej da, ker je takšna možnost logično obstajala. Po drugi strani pa se v poslovnem svetu verjetno pričakuje, da tisti, v korist katerega je neka ponudba dana, za to ponudbo tako ali drugače stoji. Bodisi neposredno, torej da ta ponudba prihaja direktno od njega oziroma nje, bodisi posredno, torej da ta ponudba prihaja od nekoga, ki je tako ali drugače pooblaščen (formalno ali neformalno), da v svojem imenu za tuj račun, torej v korist nekoga drugega, takšno ponudbo tretjemu posreduje.

Glede na znana dejstva je torej upravičeno domnevati, da je v tej zadevi šlo ravno za to, da je Massi SZS predlagal nekaj v svojem imenu, brez da bi Tino Maze o tem sploh obvestil. Tina Maze je torej bila v tem primeru tisti subjekt, na osnovi katerega je Massi v svojem imenu SZS poslal že večkrat omenjeno ponudbo oziroma predlog. Če je Massi v poslovnem razmerju do SZS na tak način večkrat komuniciral, torej v svojem imenu za račun Tine Maze, in pri tem ni nikoli bilo težav, potem to pomeni, da je v vseh teh primerih očitno za vsem stala tudi volja Tine Maze, bodisi posredna ali neposredna. Na tej osnovi pa seveda SZS nikakor ni nerazumno predvidevala, da je bilo tudi v tem primeru tako, torej da za ponudbo Massija tako ali drugače stoji tudi osrednji subjekt ponudbe, torej Tina Maze, če ne drugače pa vsaj tako, da očitno Massiju dovoljuje, da se v svojem imeni in za njen račun dogovarja po lastni presoji, brez da bi jo o tem v naprej obveščal. Zakaj pa ne, če mu pač zaupa.

In ravno v tem je srž problema. Torej v zaupanju med Mazejevo in Massijem. Če je torej Massi SZS poslal ponudbo, ki se jo Tina Maze očitno sramuje in želi opravičilo za trditev, da za to ponudbo stoji ona osebno, potem mora to v prvi vrsti razčistiti z osebo, ki je takšno ponudbo dala, torej Massijem. Prvi, ki je torej dolžan dati Tini Maze opravičilo je torej ravno Anrea Massi, ki je SZS poslal ponudbo v korist Tine Maze, za katero pa očitno Tina Maze sploh ne stoji. Zakaj bi v nasprotnem primeru zahtevala od SZS opravičilo, ker so ji ravno to pripisali? Nerazumno pa ne bi bilo niti pričakovati, da bi se Massi opravičil tudi SZS, ker jim ni dal jasno vedeti, da o ponudbi Tine Maze sploh ni obvestil, saj jih je s tem posredno zavajal. Vsekakor pa je prav, da se SZS opraviči Tini Maze, čeprav je glavno breme krivde v tem primeru zagotovo na ravnanju Massija, v kolikor se pač domneva, da je predlog, ki ga je poslal na SZS, nespodoben ter za kogarkoli žaljiv. Če pa temu ni tako, potem ne razumem, v čem je sploh problem, da je SZS ta predlog javno objavila in ga pripisala Tini Maze. V kolikor se smatra, da je Tina Maze do vsega, kar je navedeno v predlogu, ki ga je Massi poslal na SZS, nesporno upravičena, potem se tu očitno dela iz miši slona in je bila vsa ta medijska panika z obeh strani povsem odveč.

Edino, kar še velja v tem kontekstu razčistiti je to, ali je Massi od SZS nekaj zahteval ali zgolj predlagal. Razlika med tema dvema pojmoma seveda obstaja, ampak v osnovi je tudi predlog lahko neke vrste zahteva, torej neko »odločno izraženo hotenje, da se kaj dobi, naredi« (po Slovarju slovenskega knjižnega jezika). Razlika je predvsem v tem, v kolikšni meri je nasprotni strani dana možnost, da na izraženo hotenje tudi vpliva v smislu, da ga bodisi sprejme ali zavrne. Glede na dikcijo dopisa, ki ga je Massi poslal na SZS, je povsem jasno, da je šlo za kar odločno izraženo hotenje, da pač Tina Maze od sponzorjev SZS nekaj dobi. O tem ni nobenega dvoma. Iz njegovega dopisa je tudi očitno mogoče razbrati, da sploh ne dvomi, da bo njegov predlog tudi sprejet in uresničen, tako da sploh ne pričakuje kakšnega pogajanja oziroma odpora s strani SZS.

Očitek ekipe Tine Maze, da je SZS napačno trdila, da so bila določene finančna sredstva zahtevana, je tako dokaj pikolovski, torej v osnovi nedvomno utemeljen, vendar pa vsebinsko ne preveč relevanten, saj med »nespodobnim« predlogom ter zahtevo, z moralnega vidika, res ni posebne bistvene razlike v smislu, da bi bil eden nemoralen, drugi pa ne. Kvečjemu je razlika v tem, da je »nespodobna« zahteva še bolj nemoralna kot je lahko nemoralen »nespodoben« predlog. Zagovor, da so ti neupravičeno očitali, da si bolj nemoralen, kot dejansko si, pa zagotovo ni nekaj najbolj posrečenega. Da o tem, da sta za vsak spor praviloma potrebna vsaj dva, niti ne govorim.