ARRS naj povezuje znanost in industrijo

Sodelovanja med raziskovalci in podjetji bi bilo še veliko več, če bi vsi bolje poznali potenciale in potrebe.

Objavljeno
18. april 2019 11.00
Posodobljeno
18. april 2019 11.00
Predlagam, naj agencija objavi razpis za okvirne prijave potencialov in potreb. FOTO Jože Suhadolnik
Marijan Koželj, Ljubljana
Marijan Koželj, Ljubljana
V Sloveniji v institutih in na fakultetah deluje veliko odličnih znanstvenikov in raziskovalcev (v nadaljevanju: raziskovalci, potenciali). Mnogi izmed raziskovalcev, posamezniki in v skupinah poleg svojih osnovnih usmeritev že zdaj zelo prizadevno sodelujejo z gospodarstvom, industrijo, podjetji (v nadaljevanju: podjetja, potrebe). Mnoga podjetja to cenijo, sodelujejo z raziskovalci in to še širijo.

image
Vzpodbudni in povezovalni člen med podjetji in raziskovalci naj bo ARRS. FOTO Jože Suhadolnik


Sodelovanja med raziskovalci in podjetji bi bilo še veliko več, če bi vsi bolje poznali potenciale in potrebe. Vzpodbudni in povezovalni člen naj bo Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS). Predlagam ji, naj objavi razpis za okvirne prijave potencialov in potreb, na primer vsako leto v času od 20. avgusta do 5. septembra. Prijave naj v kratkem opišejo tematiko (naslov tematike, poštni in elektronski naslov, ime kontaktne osebe ter telefonska številka prijavitelja) – za vsako tematiko naj prijavitelji oddajo posebna prijava v predpisanem obsegu. Predlagam, da ARRS vse prijave objavi do 15. septembra. Do 15. oktobra naj si raziskovalci in podjetja med seboj izberejo partnerje ter na ARRS pošljejo dodelane projekte, pa tudi, s kom in na katerih področjih (temah) želijo sodelovati oziroma, ali so se za sodelovanje že dogovorili. Do 20. decembra naj se ARRS potem odloči in javno objavi, koliko denarja ima ter katere izmed prijavljenih projektov je pripravljena sofinancirati oziroma kako drugače podpreti. Predlagam, naj bodo do 30. januarja sklenjene tristranske pogodbe za tekoče leto.

image
Oddelek za robotiko na Institutu Jožef Stefan. FOTO Jože Suhadolnik


Da bi to, kar predlagam, dejansko teklo v predlaganih terminih, bi vse tri strani seveda to morale vedeti vnaprej (v prihodnosti stalna vsakoletna praksa) in pravočasno bi morala biti zagotovljena primerna sredstva ob zadostni resnosti prijaviteljev in države. Takšni procesi bi znatno prispevali k pospeškom razvojnega napredka vse naše družbe.