Tudi Avstrijci planili na nepremičninski trg v Šiški

V Društvu za urbano okolje DUO iz Stare Šiške se odzivajo na članek z naslovom Tudi Avstrijci planili na nepremičninski trg v Šiški.

Objavljeno
09. avgust 2019 05.00
Posodobljeno
09. avgust 2019 08.19
Prostor na območju Stara Šiška v Ljubljani je že deset let izpostavljen hudim pritiskom investitorjev. Foto Blažž Samec
Martina Lipnik, u. d. i. a., predsednica DUO
Martina Lipnik, u. d. i. a., predsednica DUO


V Društvu za urbano okolje DUO iz Stare Šiške se odzivamo na članek z naslovom Tudi Avstrijci planili na nepremičninski trg v Šiški, ki ga je Delo objavilo 1. avgusta na 10. strani časopisa.

Prostor na območju Stara Šiška v Ljubljani je že deset let izpostavljen hudim pritiskom investitorjev v sodelovanju z občinsko upravo, a v nasprotju s pričakovanji, potrebami in pravicami naseljencev na tem območju. V preteklosti krajani brez primernih pravnih sredstev niso bili uspešni v boju proti tem pritiskom, ki se še niso umirili, niti niso dokončno realizirani v prostoru, kar predstavlja grožnjo za obstoječe prebivalce in njihov urbano slabo udejanjeni standard.

Kar je doslej že zgrajenega, močno utesnjuje prostor (mimo veljavnih pravil »dobre strokovne urbanistične prakse«, uveljavljenih v zakonodaji države in Evrope), realizirani objekti in z njimi povezani postopki pa ne izvršujejo obljubljenih ureditev v prid obstoječi prvotni poselitvi. Tako v okviru že zgrajenega novega stanovanjskega območja predvidena javna zeleno-rekreacijska ureditev ne služi javnosti, saj do nje ni dostopa, ker je ograjena in vrata so zaklenjena, prav tako niso predana za skupno rabo nova dogovorjena parkirna mesta v kleti novogradnje ipd.

Najavljene novogradnje bodo za obstoječe prebivalce vse še bistveno poslabšale, predvsem tudi v prometnem smislu po zelo utesnjenih notranjih ulicah, da ne omenjamo problemov osenčenja, že zdaj pomanjkljive ponudbe storitev in dejavnosti v območju ...