Predstavitvena informacija

Energetsko učinkovita industrija je nujni del pametne industrije

Energetska učinkovitost pomaga pri doseganju boljših poslovnih rezultatov, s trajnostno industrijo pa so mesta uporabnikom še prijaznejša.
Fotografija: Z energetskimi rešitvami za industrijo se ukvarjajo tudi v Petrolu, kjer s partnerji razvijajo celovite rešitve za učinkovito rabo energije. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Z energetskimi rešitvami za industrijo se ukvarjajo tudi v Petrolu, kjer s partnerji razvijajo celovite rešitve za učinkovito rabo energije. FOTO: Getty Images

Evropska komisija je pred kratkim posodobila industrijsko strategijo, z namenom lažjega okrevanja evropskega gospodarstva. V njej so poudarjene spodbude k preobrazbi v bolj trajnostno, digitalno in vzdržno oziroma odporno evropsko gospodarstvo in hkrati predstavljeni ukrepi za pospešitev zelenega in digitalnega prehoda, saj so ključni za rast produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti. Mednje sodijo tudi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki podjetjem pomagajo pri izboljšanju poslovnih rezultatov. Ne samo to, podjetja poleg doseganja konkretnih prihrankov pri rabi energije prispevajo še k ambicioznim ciljem za prehod v nizkoogljično prihodnost.

Z energetskimi rešitvami za industrijo se ukvarjajo tudi v Petrolu, kjer s partnerji razvijajo celovite rešitve za učinkovito rabo energije, večji delež obnovljivih virov in učinkovito upravljanje industrijskih sistemov.
 

Industrija: velik potencial za izboljšanje energetske učinkovitosti


Evropska gospodarstva se spopadajo z izzivom zelenega okrevanja, kar je spodbujeno tudi z zakonodajnimi smernicami. Slovenski Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v industriji načrtuje tudi izrabo odvečne toplote in povečanje obnovljivih virov energije (OVE) na vsaj 30-odstotni delež, vse z namenom podnebne nevtralnosti do leta 2050. Energetska učinkovitost tako postaja osrednja tema številnih energetskih podjetij. Toda kakšen vpliv imajo lahko podjetja pri doseganju nacionalnih ciljev?

V Petrolu menijo, da so aktivnosti velikih energetskih družb zelo pomembne za prispevek k ciljem Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, saj lahko prevzamejo aktivno vlogo ambasadorja sprememb učinkovitejše rabe energije.

»V Petrolu smo usmerjeni v povečevanje energetske učinkovitosti in zniževanje rabe energije, česar se med drugim lotevamo z učinkovitim upravljanjem z energijo,« je povedal Evald Kranjčevič, vodja prodaje energije in rešitev v Petrolu. »Z našega vidika so ukrepi učinkovite rabe energije v industriji ključni, še posebej v energijsko intenzivni industriji, kjer lahko z optimizacijami energetskih sistemov dosežemo energijske prihranke, boljše delovne razmere, večjo storilnost in tudi zmanjšamo nastajanje odpadnih snovi.«

Glede na to, da v Sloveniji 20 podjetij porabi kar polovico vse energije v industriji, je še posebej pomembno razvijati sisteme pametnega energetskega upravljanja v industriji ter s tem zmanjševati tako energijsko intenzivnost kot procesne emisije.
 

Tudi energijsko intenzivna industrija lahko sobiva z lokalnim okoljem


V Petrolu kot primer krožnega gospodarstva izpostavljajo upravljanje celotnega gospodarskega območja Ravne, kjer so skupaj s podjetjem SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ povezali energijsko intenzivno industrijo v Ravnah na Koroškem z lokalno skupnostjo. Tako so vzpostavili sistem, v katerem se odvečna toplota iz proizvodnje uporablja za ogrevanje mesta in tudi celotnega gospodarskega območja, kar je pomemben rezultat za lokalno skupnost.

Ravne na Koroškem dokazujejo, da se industrijska in energijsko intenzivna gospodarska okolja lahko razvijajo v sinergiji z lokalno skupnostjo ter prispevajo k varovanju okolja in h krožnemu gospodarstvu.<em> </em>FOTO: Petrol
Ravne na Koroškem dokazujejo, da se industrijska in energijsko intenzivna gospodarska okolja lahko razvijajo v sinergiji z lokalno skupnostjo ter prispevajo k varovanju okolja in h krožnemu gospodarstvu. FOTO: Petrol


O podobni uspešni lokalni zgodbi pa govori kobariška Mlekarna Planika, ki je s pomočjo Petrola prešla na čistejši in energetsko bolj učinkovit energent, utekočinjen naftni plin (UNP). Za industrijo in druge velike porabnike sta zemeljski plin in utekočinjen naftni plin kot najčistejši fosilni gorivi dober nadomestek za obdobje, ko obnovljivi viri energije še ne morejo zagotoviti celotnih potreb po energiji.

Obrat v Mlekarni Planika je velik porabnik energije, poganja ga vodna para, ki jo v podjetju uporabljajo za procese predelave mleka in za ogrevanje objektov. Pred prehodom na UNP so jo proizvajali s težkim kurilnim oljem, t. i. mazutom. S prehodom na UNP pa so pridobili enostavnejši, tehnično čistejši, hkrati pa tudi finančno ugodnejši energent. Okolju prijaznejši energent se je izkazal kot stroškovno zelo učinkovit, saj so v mlekarni stroške ogrevanja znižali za 8,2 %, skupni stroškovni prihranek pa znaša okrog 15 %.

Mlekarna Planika se zaveda pomena manjšega onesnaževanja lokalnega okolja. FOTO: Petrol
Mlekarna Planika se zaveda pomena manjšega onesnaževanja lokalnega okolja. FOTO: Petrol


Energetski pregled je odličen začetek


Podjetja, ki so običajno specializirana za lastno strokovno področje, se pogosto sprašujejo, kako se lotiti energetskega upravljanja. V Petrolu za prvi korak predlagajo energetski pregled podjetja, ki pomaga do uvida v obstoječe stanje ter predvidi ukrepe za izboljšanje energetsko učinkovitosti, kot je povečanje deleža OVE v strukturi virov energije. »Znanje o energetskem upravljanju je zahtevno in narekuje nenehno usposabljanje, sledenje trendom in zakonodajnim obvezam, ki se pogosto spreminjajo. Po naših izkušnjah se vse več podjetij odloča za energetski pregled, saj s tem dobijo jasen strokovni vpogled v stanje in tudi konkretne predloge ukrepov za zmanjšanje porabe,« pove Rok Čepon, razvojni inženir energetskih rešitev v industriji v Petrolu.
 
In zakaj je to pomembno? »Na podlagi pridobljenih podatkov partnerjem v okviru svetovanja predlagamo različne konkretne ukrepe za učinkovitejšo rabe energije, zlasti na področju rabe energije iz obnovljivih virov energije, prenove razsvetljave, ogrevanja in hlajenja, sistema rabe komprimiranega zraka, procesne pare pa do rekuperacije odpadne toplote,« pove Uroš Grošelj, vodja razvoja rešitev v industriji pri Petrolu. Ker imajo strokovno znanje za realizacijo, znajo tudi izračunati, koliko je izveden ukrep zmanjšal odtis CO2 v enem letu ali proizvedenem kosu, kar tudi vpliva na konkurenčnost proizvodov in storitev.
 

Do boljšega upravljanja s prožnostjo


Kako izpolnjevati vse večje okoljske zahteve v prihodnje, je vprašanje, ki zanima marsikatero podjetje. Odgovor se skriva v digitalnih energetskih rešitvah, ki so srž pametnega upravljanja. V Petrolu so za ta namen razvili lastno tehnično-informacijsko IIoT platformo Tango (Industrial Internet of Things), s katero digitalno upravljajo in vodijo svoje energetske rešitve.

Zelo pomembno pa je tudi uvajanje sodobnih modelov fleksibilnosti proizvodnje in odjema električne energije, ki je še posebej aktualno pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije. Tovrstni primer predstavlja razvojni projekt X-Flex, ki razvija orodja, ki bodo omogočila in olajšala uporabo prožnosti v elektroenergetskem sistemu.

Prihodnost zagotovo lahko veliko obeta, še posebej s kombinacijo digitalnih rešitev, sodobnih modelov upravljanja in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi.

Petrol že od leta 2002 energetsko upravlja celotno Zaokroženo gospodarsko območje Ravne, od leta 2003 pa tudi Zaokroženo gospodarsko območje Štore. V obeh kompleksih skupaj deluje okrog 70 podjetij s približno 4000 zaposlenimi. FOTO: Petrol
Petrol že od leta 2002 energetsko upravlja celotno Zaokroženo gospodarsko območje Ravne, od leta 2003 pa tudi Zaokroženo gospodarsko območje Štore. V obeh kompleksih skupaj deluje okrog 70 podjetij s približno 4000 zaposlenimi. FOTO: Petrol

 
Podjetje Unior je še en primer sinergij med industrijo in lokalno skupnostjo: v energetsko prenovljeni kotlarni Dobrava podjetja Unior poteka proizvodnja daljinske toplote za potrebe ogrevanja term Unitur in za ogrevanje centra mesta Zreče. FOTO: Petrol
Podjetje Unior je še en primer sinergij med industrijo in lokalno skupnostjo: v energetsko prenovljeni kotlarni Dobrava podjetja Unior poteka proizvodnja daljinske toplote za potrebe ogrevanja term Unitur in za ogrevanje centra mesta Zreče. FOTO: Petrol

 

Naročnik oglasnega sporočila je Petrol d.d.