Predstavitvena informacija

Kako spodbujati inovativno razmišljanje

Na svetovni dan kreativnosti in inovativnosti, ki ga 21. 4. na pobudo Združenih narodov zaznamujemo od leta 2018, v Iskratelu napovedujejo Mesec !Novativnosti.
Fotografija: »Vedoželjnost, radovednost, entuziazem in domišljija so predpogoj za izkoriščanje naše ustvarjalnosti. Ta pa je ključna za spodbujanje inovativnosti in posledično inovacij,« pravi upravljavec inovativnosti v Iskratelu Gregor Smolej.FOTO: Iskratel
Odpri galerijo
»Vedoželjnost, radovednost, entuziazem in domišljija so predpogoj za izkoriščanje naše ustvarjalnosti. Ta pa je ključna za spodbujanje inovativnosti in posledično inovacij,« pravi upravljavec inovativnosti v Iskratelu Gregor Smolej.FOTO: Iskratel

Glavnina aktivnosti, med drugim inovacijske kampanje in spletni izobraževalni dogodki, katerih rdeča nit bo inovativnost na različnih področjih, bo v maju.

»Kot inovativno podjetje, ki ima vedoželjnost zapisano med temeljnimi vrednotami, inovativnost pa je kompetenca vseh iskratelovk in iskratelovcev, se zavedamo njene moči in vpliva, zato tudi načrtno razvijamo kreativno okolje in kulturo inovativnosti. S tem projektom, ki je od dneva inovativnosti v letu 2019 prerasel v teden v 2020 in letos celo v mesec inovativnosti, želimo v širši družbi med vsemi generacijami spodbuditi več sodelovanja in vključevanja ter razumevanja pomena raznolikosti za razvoj inovativnosti in soustvarjanje bolj trajnostno naravnane prihodnosti,« pojasnjuje izvršna direktorica za kadre in korporativno podporo v Iskratelu mag. Jelica L. Lajovic.

Temu pritrjuje tudi upravljavec inovativnosti v Iskratelu Gregor Smolej: »Vedoželjnost, radovednost, entuziazem in domišljija so predpogoj za izkoriščanje naše ustvarjalnosti. Ta pa je ključna za spodbujanje inovativnosti in posledično inovacij. Na sposobnost preraščanja vedoželjnosti in ustvarjalnosti v inovativnost že v otroštvu vplivajo okolje, družina, vzgojitelji, učitelji, vrstniki … Več raznolikih pogledov vedno pripelje do drugačnega izkustvenega eksperimentiranja in do boljših rezultatov. Raziskave kažejo, da so zato raznolike ekipe bolj inovativne in posledično uspešnejše.«
 

Raznolike ekipe so bolj inovativne in uspešnejše


Prav raznolike ekipe, sestavljene iz več generacij, so skupna točka njihovih treh inovacijskih kampanj. Mesec, posvečen inovativnosti, začenjajo z !Nženirskim izzivom v sodelovanju z dijaki Strokovne tehniške gimnazije Šolskega centra Kranj. Na dvodnevnem hekatonu bodo dijaki pod mentorstvom Iskratelovih strokovnjakov razvijali ideje in odgovore na realne inženirske izzive podjetja.

V maju sledita še dve inovacijski kampanji. Dolgoročna !N izziv (!N Challenge) bo imela več različnih, strateško pomembnih tem, v katere bodo vključeni zaposleni in različni partnerji. Trajnostni izziv (Susta!Nability Challenge) pa bo obravnaval strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti podjetja, ideje bodo skupaj z zaposlenimi razvijali mladi člani prve generacije t. i. !N boarda, vodstvenega odbora Iskratela. Sedemčlanski !N board v sestavi dijakinje in študentke ter petih študentov skupaj z najvišjim vodstvom podjetja sodeluje pri odgovorih na strateške izzive in razvija voditeljske veščine.

V sklopu Tedna !Novativnosti v 2020 so v Iskratelu z različnimi aktivnostmi povezali več kot 500 posameznikov različnih generacij.
V sklopu Tedna !Novativnosti v 2020 so v Iskratelu z različnimi aktivnostmi povezali več kot 500 posameznikov različnih generacij.

 

Brezplačni izobraževalni dogodki, katerih rdeča nit je inovativnost


V sklopu Meseca !Novativnosti bodo tri četrtke v maju pripravili brezplačne izobraževalne dogodke (!N Wake-up meeting) o povezavi med raznolikostjo in inovativnostjo, o inovativnih pristopih k trajnostnemu razvoju ter o inovativnosti v komuniciranju. V maju, ko zaznamujemo tudi svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj, bodo začeli večmesečno kampanjo za zaposlene v Sloveniji in tujini na temo raznolikosti in vključevanja v luči aktualnih razmer, povezanih z epidemijo.

V aktivnosti želijo vključiti tudi najmlajše, in sicer z nagradnim natečajem za učence slovenskih osnovnih šol, objavljenim v spletnem časopisu za otroke Časoris, ter izvedbo kreativne delavnice izdelovanja slik iz odpadnega tekstila na temo »Z vedoželjnostjo v vesolje«, v sodelovanju z OŠ Staneta Žagarja Kranj.
 

Osrednji dogodek na svetovni dan čebel


Osrednji dogodek meseca bo t. i. Dan !Novativnosti, 20. maja. Na svetovni dan čebel bodo gostom predstavili partnersko podjetje BeeIN, prvega slovenskega operaterja za digitalizacijo industrij, ter prve primere uporabe rešitev industrije 4.0 v Iskratelovi proizvodnji.

Partnerske rešitve razvojno-raziskovalnega in podjetniškega ekosistema bodo predstavili sogovorniki iz BeeINa, Iskratela in njihovi inovacijski sokreatorji na področju najnaprednejših tehnoloških rešitev. Upravljavec inovativnosti v Iskratelu Gregor Smolej pa bo predstavil aktivnosti celotnega meseca in Iskratelove inovativne prakse.
 

Po Dnevu !Novativnosti v 2019 in Tednu !Novativnosti v 2020 letos inovativnosti namenjajo ves mesec


V Iskratelu so prvi tovrstni dogodek v Sloveniji, Iskratelov Dan !Novativnosti (Dan !N), prvič organizirali leta 2019, ko so gostili več kot 200 obiskovalcev iz vse Slovenije. Zaradi izjemnega odziva so v letu 2020 inovativnosti namenili teden in z različnimi aktivnostmi povezali več kot 500 posameznikov različnih generacij. Vse za širjenje zavedanja o pomenu inovativnosti in kreativnosti kot gibala razvoja za trajnostno družbo prihodnosti ter spodbujanje in navduševanje mladih za inženirske poklice.
 

Naročnik oglasnega sporočila je Iskratel d.o.o.