Lani za tri odstotke več registracij avtomobilov glede na 2017

V Sloveniji je bilo ob koncu 2018 registriranih 1,56 milijona cestnih vozil, od tega 1,51 motornih in 50.000 priklopnih vozil. 

Objavljeno
23. maj 2019 11.20
Posodobljeno
23. maj 2019 11.40
V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2018 registriranih skoraj 1,569 milijona cestnih vozil. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Ljubljana - V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2018 registriranih skoraj 1,569 milijona cestnih vozil, kar je tri odstotke več kot jih je bilo v letu 2017. Od tega je bilo motornih vozil skoraj 1,519 milijona, kar je prav tako za tri odstotke več kot v letu 2017, priklopnih vozil pa več kot 50.000 ali 6 odstotkov več kot v letu 2017. Osebnih avtomobilov med registriranimi motornimi vozili je bilo 1.143.150 (73 odstotkov) ali za dva odstotka več kot jih je bilo v letu 2017.
 

Manj vozil je bilo prvič registriranih


Po podatkih iz Matičnega registra vozil in listin je bilo več kot 146.000 cestnih vozil v letu 2018 prvič vpisanih v register vozil v Sloveniji, kar je za štiri odstotke manj kot v letu 2017. Od tega je bilo skoraj 108.000 osebnih avtomobilov ali za šest odstotkov več kot v letu 2017. Prvič v Sloveniji registriranih tovornih motornih vozil je bilo v letu 2018 za 11 odstotkov več in prvič registriranih priklopnih vozil za 8 odstotkov več kot v letu 2017.

Od vseh cestnih vozil, prvič registriranih v letu 2018 v Sloveniji, je bilo več kot 103.000 ali 71 odstotkov novih, tj. takih, ki pred tem niso bila registrirana v tujini. Število prvič registriranih novih cestnih vozil se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo v večji meri (za 9 odstotkov) kot število prvič v Sloveniji registriranih starih in novih cestnih vozil skupaj, navaja Statistični urad RS.
 

Več registracij novih osebnih električnih avtomobilov


Kar 50 odstotkov v letu 2018 registriranih osebnih avtomobilov je vozilo na bencin, 49 odstotkov pa na dizelsko gorivo. Število »bencinarjev« se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za en odstotek, število »dizlov« pa povečalo za 5 odstotkov. Število osebnih avtomobilov na utekočinjeni naftni plin (UNP oz. LPG) in na kombinacije z navedenim gorivom se je povečalo za 2 odstotka, število osebnih avtomobilov na stisnjeni zemeljski plin (SZP oz. CNG) ter na kombinacije z navedenim gorivom pa za 9 odstotkov.

image
Kar polovico v letu 2018 registriranih osebnih avtomobilov je vozilo na bencin. FOTO: Blažž Samec/Delo


Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je glede na leto 2017 povečalo za 52 odstotkov in je preseglo število 4600. Število električnih osebnih avtomobilov se je povečalo za 68 odstotkov in je preseglo število 1300. Število prvih registracij novih osebnih avtomobilov na električni pogon se je povečalo za 75 odstotkov.
 

Povprečna starost avtov 10 let


Osebni avtomobili, ki so bili v 2018 registrirani v Sloveniji, so bili stari povprečno 10,1 leta. Povprečno najstarejši so bili v goriški statistični regiji (11,5 leta), povprečno najmanj stari pa v osrednjeslovenski statistični regiji (9,4 leta). Tisti, ki so bili registrirani v občini Ljubljana, so bili stari povprečno 9,1 leta.

V Sloveniji je bilo lani 549 registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev. Na ravni regij jih je bilo največ v goriški statistični regiji (614 na 1000 prebivalcev), najmanj pa v zasavski statistični regiji (517 na 1000 prebivalcev). V Ljubljani je bilo 513 registriranih osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev.