Spodbujamo in nagrajujemo varno vožnjo

Jaka Klement, direktor avtomobilskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav pravi, da se glede na uporabo telematike uvrščajo v svetovni vrh.
Fotografija: Vozniki, ki uporabljajo aplikacijo Drajv, vozijo bolj varno, zato je to tudi odlično preventivno orodje, pravi Jaka Klement. FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Vozniki, ki uporabljajo aplikacijo Drajv, vozijo bolj varno, zato je to tudi odlično preventivno orodje, pravi Jaka Klement. FOTO: Leon Vidic/Delo

Avtomobilsko industrijo poganja tudi hiter razvoj tehnoloških komponent, ki delno že vpliva na nekatera področja življenja. V prihodnosti pa se bo vpliv teh sprememb še okrepil in segel na druga področja, med drugim tudi v zavarovalništvo, je v intervjuju med drugim povedal Jaka Klement, direktor avtomobilskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav. Z njim smo se pogovarjali še o prednostih asistenčnih sistemov v avtomobilih ter o dilemah, ki jih za zavarovalniško panogo odpira avtonomna vožnja.
 

S čim vse v Zavarovalnici Triglav v času sodobne mobilnosti spodbujate večjo prometno varnost in kako nagrajujete varno vožnjo?


V Zavarovalnici Triglav se z raznovrstnimi aktivnostmi že vrsto let trudimo izboljšati črne statistike na slovenskih cestah. Tako smo na Turneji mobilnosti s pomočjo simulatorja Drajv testirali, kako se vozniki odzivajo v nekaterih nepredvidljivih situacijah, v okviru projekta Ponovno na izpitno vožnjo, ki ga nadaljujemo tudi letos, pa smo ugotavljali najpogostejše napake voznikov na cesti. Za povečanje varnosti na nepreglednih odsekih in na pasivno zavarovanih nivojskih prehodih čez železniško progo smo po Sloveniji namestili 66 prikazovalnikov hitrosti vožnje ter po 24 sistemov za preprečevanje trkov COPS@road in opozarjanje na nevarnost prihoda vlaka COPS@rail. Da bi imeli predvsem dolgoletni vozniki možnost obnavljanja znanja cestnoprometnih predpisov, pa smo vzpostavili še spletni portal Vozimse.si.

image_alt
Prihaja doba električnih vozil


V Triglavu spodbujamo in nagrajujemo varno vožnjo med drugim tudi tako, da zavarovancem, ki z aplikacijo Drajv pokažejo, da so varni vozniki, omogočamo do 25 odstotkov popusta pri kritjih avtomobilskih zavarovanj, ki so neposredno vezana s stilom vožnje (AO, AO+ in splošni kasko). Dosedanji rezultati uporabe aplikacije Drajv dokazujejo, da vozniki, ki jo uporabljajo, vozijo bolj varno, zato je Drajv tudi odlično preventivno orodje. V zadnjih šestih letih si je Drajv na svoj mobilni telefon naložilo več kot 150.000 uporabnikov, pri čemer je rednih mesečnih uporabnikov aplikacije že več kot 61.000. Vsi skupaj so v teh letih prevozili več kot 623 milijonov varnih kilometrov.


Kako na zavarovalništvo vpliva hiter razvoj tehnoloških komponent v avtomobilski industriji?


Avtomobilsko industrijo poganja tudi hiter razvoj tehnoloških komponent. Ta delno že vpliva na nekatera področja življenja, v prihodnosti pa se bo vpliv teh sprememb še okrepil in segel na druga področja, med drugim tudi v zavarovalništvo. Avtomobilska zavarovanja v osnovi namreč zajemajo kritje škode na predmetu zavarovanja in kritje škode iz odgovornosti. Na oboje pa vplivajo tehnološke spremembe, ki se pri vozilih pojavljajo v velikem razvojnem obsegu in v časovno vedno krajših obdobjih.
 

V avtomobile so vgrajeni številni asistenčni sistemi. Kaj pomenijo za voznike, predstavljajo le prednosti ali tudi kakšne pasti?


Ko smo pred leti začeli z analizami varnostno-asistenčnih sistemov ter njihovega učinka na zmanjšanje nevarnosti, smo vrednotili 12 različnih sistemov, danes je teh sistemov v nekaterih vozilih že več kot 40. Hitro lahko ugotovimo, da so praktično vsi sistemi zasnovani tako, da pomagajo zmanjšati verjetnost za nastanek škode (torej znižujejo škodno pogostost), a hkrati lahko ti sistemi v drugih situacijah pomenijo tudi večjo povprečno škodo. Za primer lahko vzamemo radarski tempomat. Če se v naš sprednji odbijač zaleti vozilo, bo škoda na vozilu bistveno večja, če imamo radarski tempomat kot če ga nimamo.

V začetku leta 2019 smo se tako odločili, da ponudimo zgolj popust na kritja, ki so neposredno povezana s samo vožnjo, to so AO (avtomobilska odgovornost), AO+ in splošni kasko za vozila, ki vsebujejo nekatere izmed prej navedenih sistemov. Na podlagi analiz smo določili, kateri so najpomembnejši sistemi ter v kolikšni meri pripomorejo k zniževanju verjetnosti nastanka škode ter posledično, kakšen popust lahko ponudimo lastnikom tovrstnih vozil. Na podlagi analiz in simulacij voznikom tako ponujamo do 15 odstotkov popusta, odvisno od sistemov v vozilu in znamke vozila.

Morebitna past pri uporabi asistenčnih sistemov, ki jo opažam kot uporabnik vozila 2. stopnje avtonomnosti, je, da si lahko zaradi tega nekoliko manj pozoren na promet, ker na neki način podzavestno računaš na te sisteme. Pozitivno pri tem pa je, da si po vožnji manj utrujen.

Vozniki, ki uporabljajo aplikacijo Drajv, vozijo bolj varno, zato je to tudi odlično preventivno orodje, pravi Jaka Klement. FOTO: Leon Vidic/Delo
Vozniki, ki uporabljajo aplikacijo Drajv, vozijo bolj varno, zato je to tudi odlično preventivno orodje, pravi Jaka Klement. FOTO: Leon Vidic/Delo


Kaj kažejo vaše analize škodnih primerov; je s stališča potrošnika bolje, da se pri nakupu odloči za avtomobil z več asistenčnimi sistemi? Kateri so tisti asistenčni sistemi, ki najbolj pripomorejo k varnosti in s tem tudi k zmanjšanju števila prometnih nesreč? Za koliko bi se lahko zmanjšalo število nesreč, če bi vsa vozila imela asistenčne sisteme?


Za zdaj lahko na podlagi strokovnih mnenj povem, da podobni sistemi pri različnih proizvajalcih vozil delujejo različno kvalitetno, a podatkov za izdelavo analiz, ki bi potrdile ta mnenja, za zdaj še nimamo dovolj. Pri tem ne smemo pozabiti na zelo pomemben človeški faktor, torej, kako vozniki uporabljamo te sisteme in ali jih sploh uporabljamo

Ocenjujem, da bi se škode v nekaterih segmentih znižale do okoli tretjine, če bi bila vsa vozila opremljena z vsemi trenutno razpoložljivimi sistemi. Za veliko večino nesreč je namreč kriv človek (napačen vozni pas, premajhna razdalja, neprilagojena hitrost, alkohol), in če bi nam z asistenčnimi sistemi uspelo preprečiti na primer le vse nesreče, ki se zgodijo zaradi premajhne varnostne razdalje, pridemo do zgornje ocene.


Za koliko je lahko cenejše avtomobilsko zavarovanje, če avto vsebuje več/manj asistenčnih sistemov?


Od leta 2019 v Zavarovalnici Triglav za vozila, ki imajo vgrajena asistenčne sisteme, priznamo 15-odstotni popust na AO, zavarovanje splošnega kaska in AO+. Višina popusta je odvisna od tega, katere in koliko sistemov ima določeno vozilo vgrajeno. Poleg tega priznamo tudi 20-odstotni popust pri delni kombinaciji kaska K – kraja, če ima vozilo vgrajeno alarmno napravo.


Kakšna pa je korelacija med vse več asistenčnimi sistemi in višino škode po drugih kritjih?


Ta soodvisnost je očitna. Čeprav je lahko vrednost popravila sprednjega odbijača pri vozilu, opremljenem s senzorji in radarjem, tudi do petkrat višja kot pri vozilu iste znamke in istega modela brez vseh tovrstnih sistemov, pa doplačila po drugih kritjih za zdaj še ne zaračunavamo. Priznavamo pa, kot sem že omenil, popust vozilom, ki imajo vgrajena asistenčne sisteme.


Kaj vse lahko podatki, ki jih zbirajo zavarovalnice, povedo o vozniških navadah? In kam se med zavarovalnicami po svetu uvršča Zavarovalnica Triglav glede na uporabo telematike?


Spremljamo različne dejavnike, pri čemer je zanimivo, da se jih večina nanaša na vozilo, le redki pa na voznika. Kljub temu lahko zelo natančno vrednotimo posamezno tveganje (kombinacija voznika in vozila), kar kaže na to, da obstaja močna korelacija med stilom vožnje oziroma vozilom in voznikom.

Po uporabi telematike se Zavarovalnica Triglav uvršča v sam svetovni vrh – tako imamo že pri več kot desetini portfelja osebnih vozil uporabljeno kodo za Drajv popust. Pred nami so tako le Italija, Južna Afrika in Anglija, vsaka zaradi specifik na svojem trgu, predvsem vezanih na mlajše voznike oziroma na povečano škodno pogostost v določenih regijah. V ZDA imajo veliko pokritost s telematiko določene nišne zavarovalnice.


V zavarovalnici glede na parametre vozila ugotavljate, kako se določen tip voznikov odloča za določene tipe vozil. Kaj bi o tem lahko povedali našim bralcem, kakšne so osnovne karakteristike?


Kot sem že prej omenil, se v analizah osredotočamo predvsem na parametre vozila, in ne zavarovanca. Ker pa imajo analize, opravljene večinoma na osnovi parametrov vozil, veliko napovedno moč, sklepamo, da v povprečju obstaja (časovno konsistentna) povezava oziroma korelacija med tipom voznika in vozila, ki ga vozi.

Jaka Klement: Škode na določenih segmentih bi se lahko znižale do okoli tretjine, če bi bila vsa vozila opremljena z vsemi razpoložljivimi asistenčnimi sistemi. FOTO: Leon Vidic/Delo
Jaka Klement: Škode na določenih segmentih bi se lahko znižale do okoli tretjine, če bi bila vsa vozila opremljena z vsemi razpoložljivimi asistenčnimi sistemi. FOTO: Leon Vidic/Delo

 

Kakšne dileme pa odpira avtonomna vožnja za zavarovalniško panogo?


V vsakem primeru mora biti jasno, kdo je za povzročeno škodo odgovoren in ta mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje. V Sloveniji je za motorna vozila, ki so udeležena v prometu, predpisano zavarovanje AO. Seveda pa premijo prilagajamo glede na parametre, ki nam povedo, kolikšno tveganje določena kombinacija voznika in vozila (zavarovanega rizika) predstavlja za zavarovalnico. V ta namen poleg popusta na varnostno-asistenčne sisteme ponujamo tudi popust za varne voznike, ki jih prepoznavamo z našo telematsko rešitvijo, aplikacijo Drajv. To je posebej aktualno v sedanjem in tudi prihodnjem »prehodnem obdobju« do popolnoma avtonomnih vozil. Ko bodo vozila popolnoma avtonomna (in volana v vozilu ne bo več oziroma se bo ta na določenih odsekih poti zložil v armaturo), bo zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) prešlo verjetno v zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti, kjer bo za morebitne škode odgovarjal proizvajalec vozil ali proizvajalec programske opreme vozila.

Z uvedbo popolnoma avtomatizirane in povezane (Connected) vožnje bi moralo biti »standardnih« nesreč bistveno manj, odpira pa se riziko, ki ga doslej pri zavarovanju odgovornosti vozil nismo poznali, to je katastrofalno tveganje enega dogodka. V primeru, recimo, kibernetskega napada na določenega proizvajalca vozil, bi lahko vsa njegova vozila naenkrat zavrla ali zavila levo. V takem scenariju ne govorimo več o neodvisnih in nepovezanih dogodkih, kot so zdaj prometne nesreče iz naslova AO, temveč o riziku, ki bo potreboval ogromno pozavarovalno zaščito, saj bo njegova realizacija pomenila škodo, ki je posamezna zavarovalnica ni sposobna nositi.


Kaj pa zavarovanja proti morebitnim kibernetskim tveganjem?


V času naraščanja kibernetskih tveganj zaradi digitalizacije, novih tehnologij in dela od doma je še posebej aktualno Zavarovanje kibernetske zaščite, ki ga je Zavarovalnica Triglav kot prva na slovenskem trgu predstavila že leta 2019. Še posebej mikro in majhna podjetja so morala z začetkom dela od doma sprejeti velik izziv, kako zagotoviti kibernetsko zaščito in vzpostaviti varnostne protokole. Zavarovanje kibernetske zaščite vključuje asistenčno pomoč ob kibernetskem napadu ter odziv na incident (kritje stroškov strokovnjaka za izvedbo preiskave, stroške svetovanja strokovnjaka, pravne stroške, globe od informacijskega pooblaščenca …), stroške ponovne vzpostavitve podatkov in programske opreme ter kritje morebitne škode, povzročene tretji osebam (odgovornost za kršitev zaupnosti in zasebnosti in odgovornost za omrežno varnost).

image_alt
Za varnejšo vožnjo korenček namesto palice

 

Zavarovalnica Triglav je že lani kot prva ponudila možnost zavarovanja mikromobilnosti, letos pa ga je še nadgradila. Kaj vse krije ta produkt? In kako so ga sprejeli potrošniki?


Drži. Gre za nadgradnjo že obstoječega produkta Zavarovanja koles in kolesarjev ter Zavarovanja osebne zaščite. Kot največja zavarovalnica na slovenskem trgu sledimo novim trendom, razvoju in potrebam na področju mobilnosti oziroma zavarovanja mikromobilnosti.

V eno zavarovanje smo zato povezali zavarovanje odgovornosti, nezgode, asistence in kaska za prevozna sredstva, kot so kolo, električno kolo, električni skiro, električni skuter … Zavarovanje mikromobilnosti krije povzročitev škode drugim osebam in njihovi lastnini, če se zavarovanec med vožnjo poškoduje, asistenčno pomoč v Sloveniji, na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter izbirno tudi kasko.

Zavarovanje osebne zaščite je nadgrajeno z novo zavarovano nevarnostjo: mikromobilnost – kasko in asistenca. Zavarovanje mikromobilnosti pa je ustrezno prilagojeno kritju ne le koles in kolesarjev, temveč uporabnikov in njihovih mikro prevoznih sredstev.


Lahko kaj več poveste o razvoju personaliziranih zavarovalnih produktov?


S tem, ko postavimo stranko v središče našega razmišljanja (in strategije), razvijamo produkte, ki jih stranke potrebujejo glede na razvojne trende in tveganja, ki se pojavljajo ob njih. Vse to pa vrednotimo po premiji, ki je kar se da ustrezna glede na profil tveganja stranke, ki ga ta predstavlja za zavarovalnico.


Kakšne rezultate pa je prinesla kampanja Data4Drivers pod okriljem Insurance Europe, s katero so pozivali institucije EU, da sprejmejo ustrezno zakonodajo, ki bo voznikom, in ne avtomobilskim proizvajalcem, zagotavljala svobodno odločanje o tem, kdo lahko dostopa do podatkov v vozilu in v katere namene?


Zaenkrat v praksi še ne opažamo teh učinkov, predpostavljam pa, da bo za vse deležnike dobrodošlo, če se bo lahko vsaka stranka posebej odločila, s kom želi deliti svoje podatke (kot je to urejeno na prostovoljni osnovi pri uporabi aplikacije Drajv v zameno za določeno ugodnost).

Preberite še:

Komentarji: