Lipicanski vrtec

Na posestvu Ravne, kjer so nastale te fotografije, je žrebetišče. Tam je nastanjenih okoli 50 mladih žrebcev, starih od dveh do štirih let.
Objavljeno
02. november 2017 14.02
D. M.
D. M.
Na Postojnskem in Pivškem je bil v času avstro-ogrske monarhije največji del lipiškega posestva zunaj matične kobilarne Lipica. Danes ima Lipica pri dvorcu Ravne v pivški občini posest z obnovljenim hlevom za mlade žrebce, v postojnski občini pa posest v Škulah poleg nekdanjega dvorca, ki je danes v zasebni lasti in naprodaj.

Kobilarna Lipica ima danes le še sedmino nekdanje posesti. Konec 19. stoletja je imela namreč v lasti tudi posestva Škule, Prestranek, Bile, Poček, Ulačna, Ravne in Odolina. Skupaj so njene posesti merile več kot 2000 hektarjev.

Danes ima kobilarna Lipica zunaj svojega posestva le še približno 40 hektarjev posesti v Ravnah, v bližini Kala pri Pivki, in okrog 20 v Škulah pri Velikih Brdih, nedaleč od Hruševja.

Ogledi posestva so mogoči po predhodnem dogovoru. Poleg tega so v občini Pivka žrebetišču dali na razpolago tudi 30 hektarjev površin nad kompleksom parka, kjer naj bi se prosto pasli starejši lipicanci in bili del ogleda parka.

S turističnega vidika pa bi bilo območje Ravn še zanimivejše, če bi pivški občini skupaj z zasebnim partnerjem uspelo uresničiti že nekaj let stare zamisli o prenovi nekdanjega dvorca v Ravnah, kjer so zdaj socialna stanovanja, v protokolarni in hotelski objekt. Predpogoj je, da občina od republiškega sklada kmetijskih zemljišč in gozdov pridobi okoliška zemljišča.