Brez prevoda, po domače

Ker Slovenija nima uradnega prevoda konvencije OZN o mamilih, konopljo kot rastlino še kar uvršča med najbolj nevarne droge.

Objavljeno
14. oktober 2016 17.04
reut*ITALY-MARIJUANA
Brane Maselj
Brane Maselj

Na seji parlamentarnega odbora za zdravje smo pred tednom dni lahko prvič, in to iz ust uradnega predstavnika ministrstva za zdravje, slišali, da Slovenija nima uradnega prevoda konvencije OZN o mamilih iz leta 1961. Kot je poslancem priznal podsekretar Jože Hren, edini prevod konvencije, dosegljiv tudi na spletu, ki ureja tudi status pri nas tako inkriminirane uredbe, sploh ni uraden. Prosili so ministstvo za pravosodje, da ga umakne, a se to doslej še ni zgodilo, je dodal.

To seveda pomeni, da se na slovenski prevod konvencije, kot na dokument, na katerem temelji uredba o razvrstitvi prepovedanih drog, ne gre ne zanašati niti sklicevati. V zadnjem poldrugem letu smo nekajkrat opozorili, da je slovenski prevod Konvencije OZN o mamilih iz leta 1961, na podlagi katere so prepovedane droge razvščene v tri skupine, napačen. Zaradi te napake se je namreč v slovenskem prevodu med najbolj nevarnimi drogami znašla tudi sama rastlina konoplja, ne le njeni posamezni deli, substance in derivati. Takšne dikcije ni ne v originalni konvenciji v angleškem jeziku, niti v njem uradnem srbohrvaškem prevodu, ki ga je 1964 v uradnem listu objavila takratna Jugoslavija in ga je leta 1992 raticirala tudi Slovenija.

Originalna konvencija in jugoslovanski prevod govorita na tem mestu le o konoplji, ki pa označuje cvetne vršičke rastline konoplje, ne pa tudi same rastline, ki jo je samovoljno dodala med seznam prepovedanih Slovenija, kar je sprožilo številne daljnosežne družbene posledice. Ministrstvo za zdravje, pristojno za pripravo uredbe o razvrstitvi drog, se je na naša opozorila odzivalo z izjavami, da zavajamo javnost. V resnici zavaja javnost in to že od leta 1992, ko je med 55 konvencijami notificirala tudi konvencijo o mamilih, slovenska država. Akt o notifikaciji nasledstva jugoslovanskih mednarodnih pogodb je bil tega leta objavljen tudi v slovenskem Uradnem listu – toda brez slovenskega prevoda omenjene konvencije. Je to po mednarodnih normah sploh dopustno?

Uradni list republike Slovenije vse do danes ni objavil prevoda notificirane konvencije OZN – na spletu obstaja en sam povsem neuraden prevod, posejan z nesmisli, kakršen je v uredbi razvrščena vsestransko uporabna rastilna konoplja med najbolj nevarne droge na svetu. Kot določa priročnik slovenskega zunanjega ministrstva glede ratifikacije in nasledstva mednarodnih pogodb iz septembra 2012, se »ob sklicevanju na načelo kontinuitete mednarodnih pogodb te še naprej uporabljajo do drugačne ugotovitve ali dogovora«.

Ker uradnega slovenskega prevoda, kot je povedal predstavnik ministrstva za zdravje, nikoli nismo imeli, bi moral ostati potemtakem podlaga za razvrščanje prepovedanih drog edini prevod, ki ga je davnega leta 1964 napravila in pravilno objavila v svojem uradnem listu takratna Jugoslavija. Po tistem prevodu pa kanabis kot rastlina ni bil v prvi, najstrožje regulirani skupini prepovedanih drog.