Država pomaga kupiti peč in okna, a le kakovostna

»Za občane je zdaj na voljo več javnih pozivov za različne okoljske naložbe,« pravi Irena Bolje Karlovšek z Eko sklada.

Objavljeno
11. november 2016 15.21
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc
Hladen jesenski piš, ki vdira skozi špranje okoli okenskih okvirjev, toplota pa skoznje uhaja na prosto, nas opomni, da je takšno ogrevanje okolice zelo nesmotrno, saj je treba kurjavo najprej kupiti. Velika poraba dragega kurilnega olja spodbuja k razmisleku, ali bi bila energijsko učinkovitejša peč prijaznejša tudi do družinskega proračuna. »Za občane je zdaj na voljo več javnih pozivov za različne okoljske naložbe,« pravi Irena Bolje Karlovšek z Eko sklada.

Sogovornica poudarja, da na skladu javnih pozivov ne končajo več ob koncu leta, ampak se iztečejo, ko razdelijo razpisani znesek denarja. »Upoštevati pa morate, da boste nekaj časa čakali na izplačilo subvencije,« tiste, ki si želijo pomagati z njo, opomni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. Subvencije, ki jih Eko sklad izplačuje fizičnim osebam, so oproščene plačila dohodnine, pojasnjujejo v finančni upravi.

Za javni poziv z oznako 37SUB-OB16, ki so ga v uradnem listu objavili aprila, so na skladu dobili 5410 vlog, doslej so jih obdelali okoli 60 odstotkov. S tem razpisom spodbujajo rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah in zmanjšanje onesnaženosti zraka s trdnimi delci. Za nepovratno finančno pomoč, na kratko subvencije, se lahko enakovredno potegujejo etažni lastniki v večstanovanjskih, dvostanovanjskih in individualnih stanovanjskih stavbah, ki na primer menjajo okna. Sklad ima za ta namen na voljo 15,8 milijona evrov. »Trenutno so v obdelavi vloge, ki so prispele 9. avgusta. Številka zadnje obdelane vloge je 3423,« smo izvedeli pred zaključkom redakcije. Splošno pravilo je, da o vlogi odločijo v 90 dneh. Potem ko vlagatelju z odločbo odobrijo nepovratno finančno spodbudo in so urejene vse formalnosti, mu denar nakažejo najpozneje v 60 dneh.

Spodbujajo nadstandard

Seznam iz razpisa z oznako 37SUB-OB16 našteva enajst naložb, za katere si lahko posameznik obeta vsaj 20-odstotni nepovratni prispevek države: med njimi so toplotne črpalke za centralno ogrevanje v stanovanjskih stavbah, vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi ter toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi.

Po pojasnilih Irene Bolje Karlovšek lahko posamezniki prek tega razpisa oddajajo tudi vloge za nepovratno pomoč ali posojilo za posodobitev ogrevalnega sistema oziroma nakup nove peči za centralno ogrevanje. Lastnosti kurilnih naprav, za katere je mogoče dobiti subvencijo, so opisane v razpisu, dodaja sogovornica: »Pri kurilnih napravah na lesno biomaso so na primer predpisane zahteve glede izkoristka peči, vrednosti emisij ogljikovega monoksida, prašnih delcev in drugi. Eko sklad spodbuja samo vgradnjo nadstandardnih naprav.« Socialno šibki občani iz občin, ki jih tudi našteva razpis, pa lahko po njenih besedah za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso dobijo nepovratno pomoč, ki znaša 100 odstotkov priznanih stroškov.

»Eko sklad vsako leto objavi razpis za ogrevalne kotle na biomaso in toplotne črpalke. Potem gre tako: najprej je treba oddati vlogo, pred tem pa mora stranka že pridobiti predračun izvajalca. Kotel mora imeti vgrajen hranilnik tople vode in mora zadostiti predpisanim merilom o učinkovitosti po izkoristkih, če si želi kupec pomagati s subvencijo. Kurivo so lahko peleti, sekanci in polena. Za subvencijo namreč štejejo tudi določene vrste kaminov,« na kratko in jedrnato pojasni energetski svetovalec Bojan Žnidaršič, ki je skoraj dvajset let po pogodbi delal v skladovi svetovalni pisarni, zdaj pa je neodvisni zasebni energetski svetovalec. Na območjih v državi, kjer imajo največje težave z onesnaženim zrakom, sklad ne podeljuje subvencij za ogrevanje s poleni. »Prav tako teh spodbud na splošno ni za naprave za centralno ogrevanje s plinom,« dodaja sogovornik.

Več izboljšav, več pomoči

Značilno za razpise, s katerimi sklad spodbuja do okolju prijazne tehnologije in izdelke, je seveda, da, razen izjemoma, večji del naložbe pokrije vlagatelj sam. Sklad z vsakim razpisom predpiše, koliko lahko znaša delež nepovratne državne pomoči: omejitve določi v zneskih, pri stavbnem pohištvu dodatno še s površino, za katero delež prispeva sklad. Za zunanje stavbno pohištvo, ki mora biti leseno, lahko subvencija za posameznike znaša 20 odstotkov stroškov, a največ 50 evrov na kvadratni meter za največ 30 kvadratnih metrov zunanjega stavbnega pohištva – zgornja meja je torej pri 1500 evrih. Tudi pri stroških za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe lahko subvencija za občana doseže 20 odstotkov investicije, a ne več kot 2000 evrov. V starejših stavbah na območju desetih občin, ki jih našteva razpis, lahko subvencija v obeh omenjenih primerih seže do 50 odstotkov stroškov. »Eko sklad zdaj spodbuja uporabnike nepremičnin, naj s subvencijo hkrati sanirajo več problemov v bivališču oziroma izvedejo do okolja prijazno prenovo. Cilj je celovita energetska prenova stavb. Dogajalo se je, da so lastniki nepremičnine zamenjali okna, ki so potem res dobro tesnila, niso pa obnovili fasade in uredili zračenja, zato so se pojavili toplotni mostovi in plesen v prostorih,« pojasni Bojan Žnidaršič. Zato se lahko zdaj subvencija poveča z 20 do 30 odstotkov stroškov, če prejemniki državne pomoči hkrati izvedejo tri ukrepe s seznama v razpisu z oznako 37SUB-OB16. »Razpis na primer našteva modele kotlov za centralno ogrevanje. Za vse izdelke, pri katerih so razpisane subvencije, že proizvajalci sami skladu dostavijo potrebne ateste, da jih uvrsti na svoj seznam. Sicer pa je izbira velika. Na slovenskem trgu je po moji oceni kar okoli 1000 modelov lesenih oken in več kot 70 proizvajalcev, ki jih ponujajo,« pravi sogovornik. A kupec si mora vzeti čas, poudarja, da pregleda več ponudb in se pametno odloči. Ponudniki zunanjega stavbnega pohištva, kurilnih naprav in toplotnih črpalk tudi na svojih spletnih straneh kupcem zagotavljajo brezplačno pomoč pri obrazcih in postopkih, ki peljejo do subvencije, prav tako izvajalci fasaderskih del. Sklad z razpisi za nepovratno pomoč iz javnih sredstev natančno predpiše, katere lastnosti morajo imeti izdelki, da je mogoče zanje pridobiti olajšavo.

Posojilo za vozilo

Po pojasnilih podsekretarke Eko sklada Irene Bolje Karlovšek so poleg subvencij prek omenjenega razpisa z oznako 37SUB-OB16 posameznikom ta čas na voljo še druge, ki pa so omejene z določenimi pogoji. Za skupne naložbe v obnovo starejših večstanovanjskih stavb (oznaka razpisa 41SUB-OBPO16) je sklad zagotovil 10 milijonov evrov, 500 tisočakov pa za spodbudo občanom, ki želijo kupiti električno vozilo. Milijon evrov je predvidenih za subvencije socialno šibkim občanom z določenih območij, ki nameravajo opustiti zastarele kurilne naprave na trdna goriva in jih zamenjati za sodobno ogrevanje na lesno biomaso. Ta razpis, za katerega na skladu uporabljajo oznako JP 36SUB-SOCOB15, velja le za občine z odloki o načrtu za kakovost zraka: Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi. Poleg subvencij sklad prek javnega poziva posameznikom ponuja kredit za okoljske naložbe, ki jih je na njegovi spletni strani mogoče najti po oznako 55OB16: porabiti ga je mogoče na primer za nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov in do okolja prijaznih vozil.

Bistveno je, da so spodbude na voljo ves čas, poudarja Irena Bolje Karlovšek: »Tako bodo na primer nepovratna sredstva in ugodni krediti z oznakami 37SUB-OB16, 41SUB-OBPO16 in 55OB16 na voljo tudi v prihodnjem letu.« Z vsakim razpisom natančno določijo namene in dokumente, ki jih je treba priložiti vlogi. Pri javnem pozivu z oznako 37SUB-OB16 morajo občani vloge obvezno oddati, preden začnejo prenovo, potem že lahko delajo. Pri nekaterih razpisih za nepovratno pomoč pa sklad določi, da mora vlagatelj z naložbo počakati, dokler ne dobi odločbe o subvenciji.

»Na Eko skladu načrtujemo objavo novih javnih pozivov z novimi ukrepi, med katerimi bodo nekateri namenjeni občinam in drugim pravnim osebam, nekateri pa tudi občanom,« pravi Irena Bolje Karlovšek.