Ekspresnih 5: Hiv ni izbirčen

Varna spolnost in redna uporaba kondomov sta še vedno ključna dejavnika pri zajezitvi svetovne pandemije virusa hiv.

Objavljeno
03. december 2017 03.00
Posodobljeno
03. december 2017 15.00
J. Z. G.
J. Z. G.

Ob svetovnem dnevu aidsa so v Združenju DrogArt začeli ozaveščevalno kampanjo, ki vse, predvsem pa mlade, opozarja na nujnost dosledne uporabe kondoma. Upajo, da bodo s programom, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje, pomagali pri zmanjševanju števila novih okužb s hivom. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je letos pri nas manj novih primerov okužbe kot lani. O kampanji smo se pogovarjali z vodjo projekta Hiv ni izbirčen, Tanjo Rudolf Čenčič, DrogArt, socialni marketing Iz principa.

V ospredju letošnjega sporočila ob svetovnem dnevu aidsa je pomen zmanjšanja še vedno velikega deleža poznih diagnoz okužbe s hivom. Po podatkih NIJZ je letos sicer pri nas manj novih diagnoz okužbe (skupno 33; 31 pri moških, dve pri ženskah) v primerjavi z letom 2016. Prav tako so v primerjavi z lani, ko so je bilo kar 18 zelo poznih diagnoz okužbe s HIV (okuženi imajo že hudo prizadet imunski sistem in bi že nujno morali prejemati protiretrovirusna zdravila), letos obravnavali le devet takih primerov, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. »Zmanjšanje novih diagnoz okužbe s hivom med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je verjetno posledica uspehov kombinirane preventive, predvsem sprememb glede dostopnosti testiranja in kulture testiranja med njimi, ter takojšnjega zdravljenja tistih s postavljeno diagnozo,« so poudarili na inštitutu.

Ministrstvo za zdravje je za obdobje 2017–2019 podprlo program društva Legebitra Odziv na hiv, v okviru katerega se izvaja testiranje na hiv in druge spolno prenosljive okužbe za istospolno usmerjene moške v Ljubljani in drugih večjih krajih po Sloveniji, termini in lokacije testiranj pa so dostopni na spletni strani www.kajisces.si. Od leta 1986 do prve polovice letošnjega leta so sicer pri nas zabeležili skupno več kot 800 z virusom hiv okuženih oseb, tako da Slovenija po merilih epidemije, ki jih določa Svetovna zdravstvena organizacija, ostaja med državami z nizko stopnjo epidemije oziroma z zelo nizkim deležem oseb, ki živijo s hiv. Na NIJZ zato opozarjajo, da sta varna spolnost in redna uporaba kondomov še vedno ključna dejavnika pri zajezitvi svetovne pandemije. Ravno to je tudi glavno sporočilo kampanje Hiv ni izbirčen.

Slogan kampanje oz. dveletnega programa, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje, je Hiv ni izbirčen. Kaj želite sporočiti s tem?

Sporočamo, da se hiv ne ozira na spol, barvo las, socialni status, spolno usmerjenost ali starost, saj se lahko z njim okuži vsak, ki pozabi, da je treba tudi pri spolnosti paziti na varnost. Preprečevanje hiva in drugih spolno prenosljivih okužb je še posebno pomembno pri mladih, saj bo vedenje, ki ga bodo prevzeli, ko bodo postali spolno aktivni, odločalo o nadaljnjem širjenju hiva in vplivalo na njihov odgovorni odnos do spolnosti. Možnost okužbe se seveda povečuje s pogostostjo menjavanja spolnih partnerjev, kar pa ne pomeni, da se tistim, ki tega ne počnejo tako pogosto, ni treba zaščititi. Na odločitve za neodgovorno spolno vedenje dostikrat vplivajo tudi alkohol in droge, zato smo s programom dejavni tudi na terenu, med mladimi v nočnem življenju.

Primarno se torej kampanja osredotoča na mlade. Kakšen bo vaš pristop do njih?

DrogArtovi terenski delavci se bodo odpravili tja, kjer se začne njihova brezskrbnost: tja, kjer se zabavajo in tudi iščejo svoje spolne partnerje – v nočnem življenju. Terenska ekipa jim bo na različnih dogodkih, v klubih in barih razdelila več tisoč kondomov in letakov z navodili za pravilno uporabo. Izkušnje naših terenskih akcij namreč kažejo, da mladi z velikim veseljem vzamejo brezplačne kondome, vseeno pa se postavlja vprašanje, ali jih res uporabijo. Ker je pri drugem in nadaljnjih spolnih odnosih uporaba kondoma manjša kot pri prvem, je opozarjanje na dosledno uporabo še kako na mestu. Zato smo v lokalih in klubih po vsej Sloveniji navzoči tudi s plakati in podstavki za kozarce.

A kakor poudarjate, hiv ni izbirčen in mladi niso edina populacija, ki jih ogroža?

Res je. Niso edini, ki pozabljajo na zaščito, zato bodo Slovenke in Slovence decembra na to, da se lahko z virusom hiv okuži vsak, ki se neodgovorno spusti v nezaščiten spolni odnos, opominjali tudi obcestni plakati in animiran tv-spot, prav tako k dosledni uporabi kondoma spodbujamo na spletu in predvsem družbenih omrežjih. Kot že rečeno, pa smo s sporočilom močno prisotni v nočnem življenju.

Boste v kampanji poudarjali zgolj zaščito ali tudi pomen in možnosti za testiranje morebitne okužbe z virusom hiv, ki je prav tako ključnega pomena za preprečevanje širjenja okužbe in boljši izid zdravljenja?

Letos se primarno osredotočamo na preventivo, torej na varno spolnost in dosledno ter pravilno uporabo kondoma. Na spletni strani drogart.org, kamor vodijo naša komunikacijska sporočila, pa predstavljamo tudi druge vidike problematike, med katerimi je poudarjen tudi pomen testiranja.

To bo potekalo decembra, gre pa za dveletni program. Kaj se bo torej dogajalo v prihodnjih dveh letih?

S programom Hiv ni izbirčen nadgrajujemo dolgoletne izkušnje terenskega dela z mladimi na področju zmanjševanja škode zaradi drog in alkohola. Nekatere dejavnosti, predvsem terensko delo in navzočnost v nočnem življenju, bodo kontinuirano potekale dve leti, komunikacijska sporočila pa bomo med trajanjem programa glede na specifične ciljne skupine prilagajali oziroma nadgrajevali. Že v začetku novega leta se bomo posvetili analizi spolnega vedenja mladih v nočnem življenju, ki nam bo pomagala pridobiti vzorec njihovega vedenja tudi glede uporabe zaščite. Na podlagi izsledkov bomo zasnovali in izvedli širšo kampanjo za mlade v nočnem življenju, ki bo potekala v letu 2018 in pozneje.