Razpis štipendij za redke poklice še februarja

Ekspresnih pet: pravica do štipendije za deficitarne poklice po novem razpisu ne bo več odvisna od datuma in ure na vlogi.

Objavljeno
15. februar 2016 11.09
Dimnikarstvo Ljubljana 12.11.2014 foto:Igor Mali
Katarina Fidermuc
Katarina Fidermuc
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije bo tudi letos objavil razpis za deficitarne poklice. Po besedah magistre Barbara Leder, ki na skladu vodi sektor za koordinacijo kohezijske politike, bo vsebina razpisa za šolsko leto 2016/2017 drugačna, kot je bila lani za letošnje. Dijaki za štipendije med seboj ne bodo več tekmovali po načelu kdor prej pride, prej melje – datum in ura, ko bodo oddali vlogo, torej ne bosta več pomembna. Lani je to merilo povzročilo pravi kaos.

1 Na skladu ste napovedali, da boste tudi letos razpisali štipendije za deficitarne poklice. Ali že lahko poveste, kdaj in kje boste objavili razpis?

Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v četrtek, 11. februarja, podprla program štipendij za deficitarne poklice. Tako bomo še februarja na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavili razpis za štipendije za deficitarne poklice. Natančnega datuma še nismo določili. Glavni spremembi sta ožji nabor deficitarnih poklicev in nova merila za izbor kandidatov. Poudarjamo, da čas oddaje vloge ne bo več merilo za štipendijo. V lanskem razpisu je bil glavni pogoj, določen z zakonom, prav čas oddaje vloge. V začetku februarja pa je začela veljati novela zakona, ki omogoča zaprti rok prijav in izbiro vlog po merilih. Vlogo bodo dijaki lahko oddali od 15. junija do 20. septembra 2016. Razpis objavljamo februarja, ker je to čas, ko se mladi odločajo o nadaljevanju šolanja in jih tako želimo spodbuditi k vpisu v izo­braževalne programe za poklice, po katerih je povpraševanje na trgu dela. Hkrati želimo promovirati poklicno in strokovno izobraževanje.

2 Katere pogoje bodo morali izpolnjevati dijaki, ki se bodo potegovali za štipendije?

V lanskem razpisu je bil glavni kriterij, določen z zakonom, čas oddaje vloge. V začetku februarja je začela veljati novela zakona, ki omogoča zaprti rok prijav in izbiro vlog po novih merilih. Na letošnji razpis se bodo lahko prijavijo vlagatelji, ki bodo izpolnjevali več meril. Splošni pogoji so določeni z zakonom o štipendiranju. Poleg izbranega seznama poklicev bo veljalo še več drugih omejitev: ena od njih je, da se bo dijak v šolskem letu 2016/2017 v Sloveniji vpisal v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja. Poleg tega se bo moral vpisati prvič. Kandidati za štipendije se morajo v šolanje vpisati pred 22. letom. Pomembno je tudi, da se bodo vpisali v program, s katerim bodo pridobili višjo raven izobrazbe, kot jo že imajo.

3 Na katere poklice se bo nanašal letošnji razpis in za katero raven izobraževanja bo veljal?

Z razpisom bomo spodbujali izobraževanje dijakov v srednjem poklicnem izobraževanju, kjer opažamo največji primanjkljaj kadrov. Letošnji nabor izobraževalnih programov bo predvidoma omejen na naslednje poklice, za fante in dekleta: kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, mesar, mizar, zidar, klepar - krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar - črkoslikar, pečar, gozdar in dimnikar. Deficitarna področja, ki sta jih predlagali italijanska in mad­žarska narodna skupnost, ostajajo enaka kot v razpisu za letošnje šolsko leto: in sicer ekonomski tehnik (IS) za italijansko skupnost ter mehatronik operater (DV), strojni tehnik (DV) in kemijski tehnik (DV) za madžarsko.

4 Koliko denarja boste tokrat razdelili?

Za letošnji razpis bo 1,2 milijona evrov zagotovljenih iz Evropskega socialnega sklada in državnega proračuna. Štipendije bodo razpisane za šolsko leto 2016/2017. Cilj je podeliti do tisoč štipendij, vsaka pa znaša 100 evrov na mesec. Vlagatelji, ki jim bo dodeljena štipendija za deficitarne poklice na letošnjem razpisu, jo bodo prejemali celoten izobraževalni program, se pravi do konca šolanja, če bodo vsako šolsko leto izpolnjevali pogoje za nadaljnje prejemanje – to je vpis v višji letnik. Če štipendist ponavlja letnik, štipendija miruje. Če pa prekine šolanje, jo mora vrniti za zadnji letnik, ki ga ni uspešno opravil. Mirovanje, vračilo štipendije in druge obveznosti podrobneje ureja zakon o štipendiranju. Štipendijo za deficitarne poklice je mogoče prejemati hkrati z nekaterimi drugimi štipendijami, ni pa združljiva s kadrovsko. Zato je med pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, tudi merilo, da hkrati ne prejemajo kadrovske štipendije.

5 Katera dodatna merila boste uporabili, če bo temeljna izpolnjevalo več kandidatov, kot bo na voljo štipendij?

Če bo kandidatov več kot štipendij, bomo uporabili dodatni merili: višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole in višjo povprečno oceno izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole. Ti dve merili bomo torej upoštevali, če bo vlog več kot štipendij. Vlog pa ne bomo razvrščali po merilih, ampak bodo štipendije dobili vsi prosilci, ki bodo izpolnjevali temeljne pogoje, če skup­na vrednost denarja za vse ne bo presegla razpisanih sredstev.