Zasebno šolstvo na Hrvaškem: Denar le za nekatere

Visoke šolnine in vedno manj učencev.
Objavljeno
06. december 2017 11.45
Željko Matić, Zagreb
Željko Matić, Zagreb
Na Hrvaškem deluje 34 zasebnih srednjih šol z 2322 učenci in 13 osnovnih šol, od tega je sedem umetniških, s komaj 566 učenci. V zadnjem obdobju se očitno zaradi gospodarske krize število učencev, ki obiskujejo zasebne šole, iz leta v leto počasi zmanjšuje.

Če upoštevamo skupno število osnovnošolcev in srednješolcev, je število učencev, ki obiskujejo zasebne šole, zanemarljivo. Takšnih je namreč komaj odstotek, evropsko povprečje pa znaša približno 17 odstotkov. Do leta 2009 so zasebne šole sofinancirali iz državnega proračuna, nato so to odpravili, zato so takrat zasebne šole izgubile državno podporo, poleg tega morajo plačevati vse davke in druge obveznosti, kakor drugi subjekti na trgu.

Nasprotniki zasebnega izobraževanja, med katerimi so najglasnejši sindikati, menijo, da so takšni omejevalni ukrepi upravičeni, saj mora biti kakovostno izobraževanje na voljo vsem, ne glede na socialni status, s sofinanciranjem zasebnih šol pa se zmanjšujejo že tako skromna sredstva, ki jih država namenja za javne šole. Za zagovornike zasebnih šol je takšna odredba globoko nepravična. Če država ni pripravljena neposredno sofinancirati zasebnih šol, zakaj ne podeli staršem kuponov, s katerimi naj se sami odločijo, v katero šolo bodo poslali svoje otroke? Proračunska sredstva bi razdelili glede na količino zbranih kuponov. Takšno pobudo podpira tudi hrvaško združenje delodajalcev, ki je nezadovoljno z obstoječim izobraževalnim sistemom in zagovarja konkurenco v vsem, tudi v izobraževanju. Na Hrvaškem ni natančnih raziskav o uspešnosti zasebnih oziroma javnih šol, zato zagovorniki zasebnih za zdaj poudarjajo, da je njihova prednost v individualnem pristopu in celodnevnem bivanju ter vsakodnevnih posvetovanjih, zaradi katerih učenci ne potrebujejo dodatnih inštrukcij. Zasebne šole so obsojene na samofinanciranje oziroma zaračunavanje šolnine, ki znaša povprečno 4000 evrov na leto.

Toda to ne velja za vse. Na Hrvaškem poleg njih deluje tudi 29 »zasebnih« verskih šol, ki so jih ustanovile verske skupnosti (predvsem Rimskokatoliška cerkev), za plače in honorarje na njih pa država namenja spoštovanja vrednih 9.100.000 evrov na leto. S precej manj denarja – niti 100.000 evrov – sofinancira alternativne šole, denimo waldorfski šoli v Zagrebu in na Reki ter Montessorijevo oziroma Vraniczanijevo prav tako v Zagrebu.