Invalidom ne otežujte življenja še z napačnim parkiranjem

Od udeležencev v prometu se pričakuje, da posebno pozornost namenjanjano ranljivim: otrokom, starejšim ljudem, slepim, invalidom

Objavljeno
03. december 2019 09.28
Posodobljeno
03. december 2019 10.17
Danes bodo posebno pozornost namenjali nepravilnem parkiranju na mestih za invalide. Foto Leon Vidic
Ljubljana – Ob današnjem mednarodnem dnevu invalidov in oseb s posebnimi potrebami bodo policisti posebno pozornost namenili problematiki, s katero se ti soočajo. "Zaradi svoje invalidnosti in neodgovornega ravnanja ostalih udeležencev cestnega prometa so invalidi pogosto postavljeni v slabši položaj, kar jim še dodatno otežuje udeležbo v cestnem prometu in v družbi nasploh, zato bomo policisti pomagali, kjer lahko. S preventivnim delovanjem in poostrenim nadzorom jim bomo omogočili varno udeležbo v cestnem prometu. Usmerjeni bomo predvsem v nepravilno parkiranje na označenih mestih za invalide in nudenju morebitne pomoči pri udeležbi teh oseb v cestnem prometu, ko bi lahko s svojim ravnanjem ogrožali sebe ali ostale udeležence." sporočajo s policije.

Slovenska policija se tako pridružuje pobudi Evropski zvezi prometnih policij – TISPOL. V Sloveniji je namreč 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 odstotkov populacije. Glede na odstotek populacije je veliko tudi aktivnih udeležencev cestnega prometa, a so torej zaradi svoje invalidnosti in neodgovornega ravnanja ostalih pogosto postavljeni v slabši položaj. Za parkiranje na prostoru za invalide je sicer predpisana globa v višini 80 evrov.

Ob današnjem dnevu želijo tako vse udeležence v prometu spomniti na eno od načel, ki je zapisano v 4. členu Zakona o pravilih cestnega prometa, na podlagi katerega se od udeležencev v prometu pričakuje, da posebno pozornost namenjajo otrokom, starejšim ljudem, slepim, invalidom in drugim osebam, ki niso v celoti sposobne za samostojno udeležbo v cestnem prometu. "Udeleženci v prometu so dolžni nanje posebno paziti in jim pomagati," opozarjajo na policiji.


Parkiraj izgovore drugam


Aktivnostim se pridružujejo tudi na Ljubljanskem mestnem redarstvu, kjer bodo v okviru projekta Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide nadaljevali z ozaveščevalnimi aktivnostmi glede neupravičenosti parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide, hkrati pa bodo izvajali tudi poostren nadzor nad tovrstnim parkiranjem.

Aktivnosti sicer potekajo vse od 2. do 15. decembra 2019. "Mestni redarji bodo intenzivni nadzor nad parkiranjem za mestih, namenjenih invalidom, izvajali na celotnem območju Ljubljane, s poudarkom na lokacijah v mestnem središču in v okolici nakupovalnih središč, kjer najpogosteje prihaja do tovrstnih kršitev," pojasnjujejo.

Kot sicer pojasnjuje profesor Aleš Bučar Ručman, vodja projekta, ki ga pripravljajo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in Mestno občino Ljubljana, so rezultati poglobljene raziskave pokazali, da je solidarnosti v naši družbi na tem področju zelo malo.

Kot pove profesor Aleš Bučar Ručman, se invalidom celo dogaja, da se kršitelji ob tem pogosto vedejo skrajno nespoštljivo, da jih nekateri celo zmerjajo in označujejo kot izkoriščevalce ter ljudi s posebnimi privilegiji. "Številne kršitve onemogočajo invalidom uživanje njihove temeljne pravice do mobilnosti. Omenjeni primeri nazorno kažejo na širšo družbeno dimenzijo problema in negativen odnos do invalidov," opozarja med drugim. Zato so pripravili projekt Družbena kljčenost in enaka pravica do mobilnosti za invalide, ki bo trajal do konca leta 2020. "Multidisciplinarna skupina raziskovalcev bo odkrivala, s kakšnimi problemi, diskriminacijo, predsodki in nestrpnostjo se v Sloveniji srečujejo invalidi, kaj otežuje njihovo mobilnost in vključenost v družbo, kakšne so posledice teh dejanj in procesov za invalide ter kako se na to odzivajo različne institucije," je še pojasnil.

Pridobljeni podatki bodo predstavljali izhodišče za Poročilo o nestrpnosti in diskriminaciji invalidov v Sloveniji in priporočila za boljšo vključenost invalidov v družbo. "Če želimo razmere spreminjati na bolje, je ključno najprej ugotoviti, kakšno je stanje in kje so težave," pravi sogovornik.

»Večina težav izhaja iz neozaveščenosti, ignorance in tega, da se preprosto ne razmišlja, kako nekatere odločitve vplivajo na življenje drugih. Začnemo lahko že pri posameznikih, ki parkirajo na mestih, rezerviranih za invalide, nadaljujemo pri ureditvi infrastrukture in preprostem dejstvu, da na enakopravno vključevanje invalidov v družbo bolj vplivajo psihološke ovire v glavah posameznikov kot pa arhitektonske. Če je še pred leti veljalo, da invalid brez spremljevalca ne sme na letalo kot potnik, danes lahko v tujini vidimo osebe z invalidnostmi, ki samostojno opravljajo izpite, potrebne za pridobitev licence za letalstvo. S prenosom dobrih praks lahko vplivamo na svobodno vključevanje invalidov v družbo, ne v smislu posameznikov, ki zahtevajo več pravic, ampak skupine, ki se zaveda svojih dolžnosti in želi aktivno soustvarjati paradigmo mobilnosti v mestih prihodnosti in sodobni družbi nasploh,« pa je med drugim o tem povedal Gal Jakič, slovenski paraolimpijec in sodelavec v projektu.
Kot pove profesor Aleš Bučar Ručman, se invalidom celo dogaja, da se kršitelji ob tem pogosto vedejo skrajno nespoštljivo, da jih nekateri celo zmerjajo in označujejo kot izkoriščevalce ter ljudi s posebnimi privilegiji.