Na občini Štore zdaj upajo najmanj na moralno zadoščenje

Nad nekdanjim županom Francem Jazbecem in Stankom Zakelškom zaradi sodbe višjega sodišča spet visi tožba za 2,8 milijona evrov.

Objavljeno
23. avgust 2019 06.00
Posodobljeno
23. avgust 2019 06.00
Občina Štore je umaknila tožbo proti nekdanji vodji občinske uprave Irenci Ocvirk, do konca pa bo vztrajala pri odškodninski tožbi v višini 2,8 milijona evrov glavnice proti nekdanjemu županu Francu Jazbecu (v sredini) in Stanku Zakelšku. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Celje – Višje sodišče v Celju je o pravdi med občino Štore ter njenim nekdanjim županom Francem Jazbecem in nekdanjim podjetnikom Stankom Zakelškom odločalo drugič. V obeh primerih je prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da je zadeva, zaradi katere je imela občina tri leta blokirane račune in še danes ni odplačala dolgov, zastarala. In tudi tokrat je višje sodišče tako sodbo razveljavilo. Na občini zdaj upajo na moralno zadoščenje.

Pravda se vleče že šest let in do zdaj se z njo še niso ukvarjali vsebinsko, saj je zadeva vedno padla zaradi zastaranja. Zgodba sega skoraj dvajset let v preteklost, ko je občina Štore poslovala z Zakelškovima družbama Hudournik in Hudournik inženiring, ki sta za občino opravljali gradbene posle. Tožilstvo je v kazenskem postopku trdilo, da so Jazbec, Zakelšek in nekdanja vodja občinske uprave Irenca Ocvirk družbama pridobili 1,5 milijona evrov koristi, občina pa naj bi bila oškodovana za več kot tri milijone evrov s poroštvi za posojila in asignacijskimi pogodbami. Pomagali naj bi si tudi s ponarejenimi zapisniki sej občinskih svetov. Ko je družba Hudournik zašla v težave in končno stečaj, so banke zahtevale denar od danih posojil, za katera je poroštva dala občina.

Tožilstvo je proti trojici sprožilo kazenski postopek, obtožili so jih goljufije. Na prvi stopnji so bili sicer obsojeni, vendar je višje sodišče to sodbo razveljavilo, saj da bi jih zaradi njihovih dejanj lahko preganjali le zaradi zlorabe uradnega položaja ali pravic oziroma napeljevanje k tem dejanjem. Za tovrstni pregon se tožilstvo ob vložitvi obtožnice ni moglo odločiti, saj je kazenski pregon po dolgotrajni preiskavi za tovrstna dejanja že zastaral.
 

Občina pričakuje uspeh


Sodnica Petra Robič Verbovšek je v odškodninski tožbi že leta 2014 ugotovila, da je zadeva zastarala. V ponovljeni tožbi je sodnica čakala na zaključek kazenskega postopka, potem pa v novi sodbi spet ugotovila zastaranje. Občina je v vmesnem času že umaknila tožbo proti Irenci Ocvirk, zato je v ponovnem postopku ne bo več na sodišče. Pooblaščenec občine odvetnik Marjan Feguš je dejal, da je višje sodišče tokrat ugotovilo, »da je edino logično, da se oškodovancu omogoči, da če vloži tožbo, to lahko vloži tudi po izteku zastaralnega roka, vendar pred potekom roka za zastaranje kazenskega postopka«. Dodal je, da občina lahko upravičeno pričakuje uspeh: »Dejstvo je, da je iz ravnanj Jazbeca in Zakelška nastalo oškodovanje. Po izkušnjah pa bo do odločitve preteklo še kar veliko časa, ker je zdaj treba obravnavati vse podrobnosti. Verjamem, da bo zaradi izrabe vsega, kar je mogoče, to zahtevalo časovno dimenzijo, ki ne bo prijazna do nikogar.«

Jazbec in Zakelšek sta ves čas vztrajala, da nista kriva, Zakelšek je vsakič poudaril, da je občina njegovemu podjetju ostala še dolžna in da je vse vedel sedanji župan Miran Jurkošek, ki je bil takrat direktor Komunale. Jurkošek je vedenje o finančnih akrobacijah vedno zanikal, danes pa za občino pričakuje vsaj moralno zadoščenje: »In da nam ni treba plačati sodnih stroškov.« Teh se je na pravdi nabralo že za okoli 100.000 evrov.