Denarja za fizioterapijo nočejo vrniti

Sodišče ponovno odloča o vračilu 160.000 evrov, ki naj bi jih občina Prevalje dolgovala svojemu javnemu zavodu

Objavljeno
22. november 2016 20.34
Mateja Kotnik
Mateja Kotnik
Slovenj Gradec – »Poravnava ni možna,« so se včeraj na okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu strinjali zastopniki vpletenih v dolgoletni spor med občino Prevalje in ravenskim zdravstvenim domom zaradi dobrih 160 tisočakov, ki jih je zdravstveni dom leta 2001 vložil v gradnjo fizioterapije v prevaljskem domu starostnikov.

V zdravstvenem domu namreč trdijo, da so občini denar za fizioterapijo posodili, občina pa, da je pogodba nična in da svojemu javnemu zavodu ne dolgujejo ničesar. »Kako se bo spor rešil, bo odločilo sodišče. Meni se zdi zadeva zelo jasna in sedem let trajajoče pravne akrobacije povsem nepotrebne,« je včeraj dejal Stanislav Pušnik, direktor ravenskega zdravstvenega doma, katerega ustanoviteljice so vse občine Mežiške doline. Pred petnajstimi leti, ob gradnji doma starostnikov na Prevaljah, so se dogovorili, da fizioterapijo, ki je delovala v neprimernih kletnih prostorih prevaljske zdravstvene postaje, uredijo v novem domu za starejše na Fari.

Z denarjem bi lahko kupili novo opremo

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je za naložbo iz svoje vreče namenil dobrih 162.000 evrov, ki jih je nakazal občini Prevalje. Občine ustanoviteljice so tako prišle do manjkajočega denarja za dokončanje investicije. »Okoriščena občina denarja, ki bi ga morala vrniti, ni vrnila. S tem denarjem bi mi lahko že pred desetimi leti izboljšali pogoje dela in kupili novo opremo,« je zatrdil Stanislav Pušnik in spomnil na dogovor, po katerem so sprva nameravali vložek zdravstvenega doma spremeniti v lastniških delež novih prostorov, ker pa se to po zakonu ni dalo, so se v dodatku k pogodbi dogovorili, da bo občina Prevalje zdravstvenemu domu ta denar vrnila v petih letih skozi nakupe zdravstvene opreme. Ker se to po Pušnikovih besedah ni zgodilo, so leta 2009 vložili tožbo zoper občino Prevalje. Sodišče je najprej odločilo v prid zdravstvenemu domu, višje sodišče pa je zaradi procesnih napak v postopku sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje.

Ničnost dogovora med občinami

Irma Pavlinič Krebs, pooblaščenka občine Prevalje, po drugi strani trdi, da na Prevaljah niso pojedli besede o nakupu opreme in da so svoje obljube v petih letih v celoti izpolnili. »Kar zadeva domnevno zapadle terjatve iz leta 2006, je pa tako, da občina ni in ne more biti posojilojemalec, saj javni zavod ne more dajati posojil,« opozarja Pavlinič Krebsova, ki v tem postopku na tej podlagi tako dokazuje ničnost dogovora med občinami. Če bi se občina po njenem zadolžila na tak način, bi morala pridobiti soglasje ministrstva za finance. Pooblaščenka izpodbija torej le dodatek četrtega člena skupnega dogovora med občinami. Stanislav Pušnik opozarja, da se bo moralo v tem primeru stanje fizioterapije na Prevaljah povrniti v prvotno stanje. Irma Pavlinič Krebs pa se z njim ne strinja: »Posledic ne bo.«

Knjižni lastnik prostorov fizioterapije v domu starejših na Prevaljah je občina Prevalje, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem pa je njihov upravljavec. »Zdravstveni dom v vsem tem času ni utrpel nobene škode. V ničemer ni bil prikrajšan,« je prepričana Pavlinič Krebsova. Sodnica Sonja Tovšak bo sodbo v tej zadevi izdala pisno.