Odvetnik Cugmas dolgovezi, primer pa drvi v zastaranje

Rektor Dragan Marušič naj bi odvetniku Velimirju Cugmasu nezakonito omogočil izplačilo več deset tisočakov.
Objavljeno
08. november 2017 22.35
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj
Koper – Včeraj se je nadaljevalo sojenje proti rektorju Univerze na Primorskem Draganu Marušiču in odvetniku Velimirju Cugmasu zaradi sporne pogodbe o svetovanju Univerzi na Primorskem. Tokrat policistom ni bilo treba obeh obdolžencev prisilno privesti, je pa odvetnik Cugmas s svojim nastopom, ki je trajal štiri ure in pol, onemogočil nastop večini vabljenih prič okrožne državne tožilke Polone Veberič.

Zaradi neverjetno dolgega nastopa odvetnika Velimirja Cugmasa, (na prejšnji obravnavi je Cugmas že govoril štiri ure) je sodnica lahko zaslišala le dve priči. Vsi ostali bodo prišli na vrsto čez dva tedna. Cugmas, ki zagovora niti včeraj ni dokončal, je v svojem nastopu trdil, da je že opredelitev kaznivega dejanja »zlorabe uradnega položaja« napačna, ker da rektor ni uradna oseba. »Rektor je žrtev političnega procesa. Ta postopek samo škodi rektorjevemu dobremu imenu in ugledu Univerze na Primorskem,« je dejal Cugmas. Menil je, da bi morali postopek prekiniti in sprožiti oceno ustavnosti zakona o visokem šolstvu in drugih s tem procesom povezanih zakonov.

O posebnem statusu rektorja

Večino časa je Cugmas razlagal, da rektor ni uradna oseba, temveč poslovodni organ, za katerega ne veljajo enaki predpisi kot za uradne osebe. Govoril je o pomenu avtonomije univerze, o slabem položaju visokega šolstva in pri tem citiral dolgo vrsto pravnih strokovnjakov in dosedanjih sodnih odločb. Trdil je, da je Dragan Marušič še kot dekan Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije po enakem postopku kot predhodna rektorja sklepal pogodbe z odvetnikom (torej z njim). Pa tudi, da je povsem v skladu z zakonom o javnem naročanju izvedel postopek, v katerem je nato med več ponudbami izbral njega kot najugodnejšega ponudnika.

Za tožilstvo je sporna pogodba o izvajanju pravne pomoči, ker naj bi pogodbo Marušič podpisal v nasprotju za zakonom o javnem naročanju. Postopek naročanja naj bi bil netransparenten in ni sledil načelom o zagotavljanju konkurence med ponudniki. Rektorju očita zlorabo uradnega položaja in nezakonito pridobitev nepremoženjske koristi odvetniku Cugmasu. Primer je dokaj zapleten, saj so o istem primeru na univerzi leta 2012 sklenili dve pogodbi. Za prvo pogodbo odvetnik trdi, da ni veljavna, ker je bila preklicana, češ da se stranki nista uskladili glede nje. Zato so prvega marca 2012 sklenili aneks k tri leta stari pogodbi, ki jo je Dragan Marušič še kot dekan fakultete FAMNIT sklenil s Cugmasom. Tudi za to pogodbo mu očitajo nezakonitosti, vendar je primer že zastaral. Dekan Marušič je sicer imel pooblastilo, da bi lahko sklenil naročilo male vrednosti (do 20.000 evrov), toda pogodba je predvidevala poplačevanje pavšala odvetniku, kar je bilo povsem v nasprotju z običajno prakso, saj je odvetnik poleg 2000 evrov pavšala na mesec (plus DDV 400 evrov) prejemal tudi plačilo za vse storitve po veljavnih odvetniških tarifah. Poleg tega pa pogodba ni omejila roka, do kdaj bi Cugmas lahko prejemal pavšal. Zato je opravljen izračun, po katerem je odvetnik poleg plačil po tarifi prejel tudi 94.000 evrov pavšala.

Priče že dvakrat zaman čakale na vrsto

Zagrožena kazen za očitano zlorabo uradnega položaja in nezakonito pridobitev nepremoženjske koristi je do enega leta zapora. Takšno kaznivo dejanje zastara v šestih letih. To pomeni, da bo omenjeni primer zastaral čez tri mesece in pol (21. marca 2018). Izhajajoč iz te podrobnosti, je tudi lažje razumeti, zakaj je odvetnik Cugmas nastopal že več kot osem ur, ne da bi še končal svojega nastopa. Naslednji narok je predviden za 22. november. Med pričami so tudi nekdanji rektor Rado Bohinc, nekdanja glavna tajnica univerze Astrid Prašnikar in nekdanja razrešena dekanja Humanistike Vesna Mikolič. Vse priče (razen dveh današnjih) so že dvakrat zaman preživele po pet ali šest ur v čakalnici koprskega sodišča.