Ravnateljica in računovodkinja vrtec domnevno oškodovali za več sto tisoč evrov

Transakcije so na dan prišle po anonimni prijavi, na podlagi katere je MOL sprožila notranjo revizijo.

Objavljeno
22. september 2011 20.50
Posodobljeno
22. september 2011 20.58
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana

Ljubljana – Javnost ima pravico vedeti, kako se zapravlja denar davkoplačevalcev in denar staršev, ki plačujejo za kakovostno varstvo in oskrbo otrok, piše v anonimnem pismu, ki je prispelo v naše uredništvo, podpisano s Skupina nezadovoljnih zaposlenih v vrtcu Zelena jama.

V njem navajajo, kako so »prejšnja ravnateljica, računovodja (imeni hranimo v uredništvu, op. p.) in preostali ožji krog zapravljali denar davkoplačevalcev in staršev, tudi v zasebne namene, plačevali za storitve, ki se nikoli niso izvajale, nezakonito uporabljali študentske napotnice« itn. Z anonimnimi pismi in predložitvijo obremenilnih dokazov so pogosto poskušali obvestiti institucije, vendar ni bilo odziva, pišejo v pismu. Nato pa je Mestna občina Ljubljana (MOL) vendarle odredila revizijo finančnega poslovanja.

Računovodja si je poleg plače izplačevala še dohodek preko svojega s. p. za isto delo, ki ga je bila dolžna opravljati po pogodbi o zaposlitvi,« piše v pismu. Navajajo, »da je revizija finančnega poslovanja ugotovila neštete kršitve finančnega poslovanja, zlorabe položaja z namenom okoriščanja in odtujevanja finančnih in materialnih sredstev vrtca. MOL pa je po izredno dolgem času le poslala ovadbo, podkrepljeno s pisnimi in obremenilnimi dokazi na kriminalistično policijo.«

Do navedb iz anonimnega pisma se ne smejo opredeljevati

Marija Fabčič, načelnica Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, je pojasnila, da so 29. aprila na podlagi končnega poročila izredne notranje revizije v vrtcu Zelena jama, ki jo je na podlagi anonimne prijave opravila Služba za notranjo revizijo MOL, podali kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. O tem so 11. maja z dopisom obvestili tudi svet vrtca Zelena jama. »MOL je ukrepala takoj in skladno s pristojnostmi, vendar dokler policija in morda tudi sodišče ne končata svojega postopka, se ne moremo in ne smemo opredeljevati do vaših navedb,« je dejala Fabčičeva.

V. d. ravnateljice vrtca Zelena jama Katarina Alič, ki vodi vrtec od začetka meseca, je povedala, da je seznanjena z revizijo in s sumom o finančnih nepravilnostih. Še preden je sama prevzela vodstvo, se je prejšnja ravnateljica, ki ji je potekel mandat, kar sama razporedila na delovno mesto pomočnice ravnateljice. Ker je prejšnja ravnateljica na bolniški, računovodja pa se je z bolniške pravkar vrnila, še ni bilo primopredaje poslov, zato Aličeva trenutno nima dokumentov in ne pozna natančnejšega finančnega stanja vrtca. Po njenih besedah računovodja trdi, da ima vrtec za 80.000 evrov dolgov zaradi neplačevanja staršev, seznanjena pa je tudi z neporavnanim dolgom vrtca Jarše, ki nima denarja, da bi plačal za dostavo prehrane.

Na Službi za notranjo revizijo MOL so ji povedali, da so zadevo predali policiji, vendar pa v tem času do nje ali v računovodstvo ni prišel nihče. Računovodje pa ne more odstraniti, dokler ji ni dokazana krivda. V. d. ravnateljice je dejala, da bo naredila vse za normaliziranje razmer in ureditev finančnega področja. V računovodstvu pa bo drugače organizirala delo, tako da bo boljši pregled nad prihodki in odhodki, za to delo pa bo pooblaščenih več ljudi in bo tako nadzor večji. Poudarila je, da pedagoško delo v tem času ni trpelo, otroci in starši pa niso bili prikrajšani.

Na vprašanje, koliko je bilo podobnih primerov v vrtcih na območju MOL, je Marija Fabčič odgovorila, da so na podlagi ugotovitev sveta vrtca Najdihojca in posredovanih listin 26. oktobra lani na okrožno državno tožilstvo vložili tudi kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo in druge neznane storilce v vrtcu Najdihojca, zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije in zlorabe položaja.

Ravnateljica vrtca Najdihojca Liana Cerar, ki vrtec vodi od začetka avgusta, pravi, da v tej fazi postopka ni pristojna za dajanje izjav. »V interesu MOL je, da policija čimprej zaključi oba postopka,« je še dejala Fabčičeva.

Vinko Stojnšek, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana, je potrdil, da je PU Ljubljana v primerih vrtcev Zelena jama in Najdihojca (za katerega so kazensko ovadbo prejeli ta mesec in uvedli predkazenski postopek), izvaja določene ukrepe iz predkazenskega postopka zaradi suma, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje. »Zaradi varstva (tajnosti) predkazenskega postopka in zaradi nadaljnjih postopkov policije vam več informacij ne moremo posredovati. Prav tako zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo odgovarjati na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe ali jih komentirati. O vseh zbranih obvestilih bo PU Ljubljana obvestila pristojno tožilstvo,« je še pojasnil Stojnšek.

Policija nima evidenc 
o kriminalističnih preiskavah v vrtcih in šolah

Vinko Stojnšek je še povedal, da »policija preveri vsako ovadbo, naznanilo, obvestilo, anonimko itn. in v primeru suma, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje, prične s predkazenskim postopkom. Izvaja ukrepe, ki jih določa zakon o kazenskem postopku, kot so ogled, zbiranje obvestil, hišne preiskave, zasegi predmetov, zaslišanja itn. Policija o vseh ugotovitvah obvešča pristojno tožilstvo, ki lahko tudi usmerja delo policije. Med preiskovanjem kaznivih dejanj policija sodeluje tudi s Komisijo za preprečevanje korupcije, s sodišči, tožilstvi, davčnimi uradi itn.«

Na vprašanje, koliko primerov kriminalističnih preiskav je bilo v ljubljanskih šolah in vrtcih v zadnjih desetih letih in koliko na celotnem območju Slovenije, je Stojnšek odgovoril: »Policija ne vodi evidenc na način, da bi vam lahko odgovorili na to vprašanje.«