Mladina z objavo fotografije družine Grims posegla v ugled družine

Ustavno sodišče razsodilo, da je Mladina s primerjavo fotografij družin Grims in Goebbels presegla dopustne meje.

Objavljeno
12. januar 2017 18.39
Branko Grims
Iva Ropac
Iva Ropac
Ljubljana - Mladina je z objavo fotografije družine Branka Grimsa poleg fotografije družine Josepha Goebbelsa v satirični rubriki Mladinamit po mnenju ustavnega sodišča nedopustno posegla v njegovo pravico do varstva časti in dobrega imena. Politiku Grimsu v vlogi družinskega očeta je sodišče priznalo pravno varstvo pred neupravičenimi posegi v ugled njegove družine, ker so na fotografiji tudi njegovi otroci in žena.

Tednik je v satirični rubriki Mladinamit marca 2011 pod naslovom Ni vsak dr. G že dr. Goebbels objavil fotografijo poslanca SDS z ženo in tremi otroki poleg fotografije nacističnega ministra za propagando z ženo in tremi otroki. Branko Grims je od Mladine terjal 40.000 evrov odškodnine in v ponovljenem sojenju iztožil 5000 evrov (sodba še ni pravnomočna). Tožila je tudi njegova žena Martina Dragoš Grims (z Mladino se je poravnala), tožbo sta zakonca vložila tudi v imenu otrok.

Politik v vlogi očeta družine

Okrožno sodišče je tožbi zakoncev sprva zavrnilo z utemeljitvijo, da je Mladina le na kritičen način nazorno hotela prikazati, kako Grims izrablja medije za svojo promocijo tako, kot je to počel Goebbels. Nasprotno sta višje in vrhovno sodišče zavzeli stališče, da je primerjava fotografij družine Grims z nacistično družino Goebbels žaljiva do Grimsa.

Mladina je glede pravnomočne sodbe za Branka Grimsa v delu, kjer ji je sodišče naložilo objavo opravičila in sodbe, vložila ustavno pritožbo, a ji z njo ni uspelo. Medtem ko je objava besedil o temi, ki je v javnem interesu, prispevala k razpravi o splošnem interesu, je objava fotografij dveh družin po mnenju ustavnega sodišča presegla primerjavo metod politične propagande Grimsa in SDS s tistimi, ki sta jih uporabljala Goebbels in nemška nacistična stranka.

Ustavno sodišče je zavzelo stališče, da pri objavi fotografij Grimsa z družino in Goebbelsa z družino ni šlo za primerjavo ravnanja dveh politikov, ampak za primerjavo dveh družin. Grims je kot politik dolžan trpeti tudi zelo ostre in provokativne kritike na svoj račun, a mu je v vlogi družinskega člana ustavno sodišče priznalo pravno varstvo pred neupravičenimi posegi v ugled njegove družine, s čimer pa se pooblaščenka Mladine odvetnica Jasna Zakonjšek ne strinja. »Menim, da tako stališče zgreši pomembno poanto, da niti v primeru Grimsa niti v primeru Goebbelsa ne gre za zasebni družinski fotografiji, ampak za fotografiji, na kateri politika javnosti kažeta svojo družino in s tem trkata na čustva volivcev, ki so naklonjeni tradicionalnim družinskim vrednotam. Povedano drugače, sporočilo primerjave obeh fotografij ni v primerjanju družin, kot pravi ustavno sodišče, ampak v primerjanju dveh politikov, ki družino uporabljata za dosego svojih političnih ciljev.«

Poleg tega je ustavno sodišče po odvetničinem mnenju Grimsu neutemeljeno dalo pravico, da s tem, kar zahteva zase, varuje predvsem ugled družine kot celote, saj za kaj takega v slovenskem pravnem redu ni podlage. »Vsak je namreč upravičen varovati svoje pravice, zaradi česar je vsak član družine Grims vložil svoj zahtevek zoper Mladino. Ustavno sodišče zapiše, da bi pravica do svobode izražanja lahko prevladala, če bi Mladina primerjala le Grimsa in Goebbelsa, ker pa so na fotografiji tudi žena in otroci, je presodilo, da je bilo poseženo v čast in dobro ime Branka Grimsa.« Pri tem pa ustavno sodišče ne upošteva, da so žena in otroci vložili vsak svojo tožbo, dodaja Zakonjškova.

Ustavni sodniki so tako kot pomembno okoliščino upoštevali, da je Grims na fotografiji tudi (in celo primarno) v vlogi družinskega očeta. Fotografije imajo namreč veliko močnejšo dokumentarno in sporočilno moč, zato je treba pri tovrstnih objavah ravnati posebej tankočutno in odgovorno, poudarja sodišče. »Ker gre za omejitev svobode politično-satiričnega izražanja, bo treba zadevo nadaljevati pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki pa izredno redko dopušča omejitve svobode političnega izražanja. Pričakujem, da bo tudi v tem primeru dalo prednost svobodi izražanja pred politikovo častjo,« še dodaja odvetnica. Grimsov pooblaščenec odvetnik Jože Hribernik je po drugi strani z odločbo ustavnega sodišča zadovoljen.

Ločeni mnenji

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s sedmimi glasovi za in dvema proti. Dr. Dunja Jadek Pensa, ki se ji je pridružila sodnica dr. Jadranka Sovdat, v odklonilnem ločenem mnenju med drugim opozarjata, da se tožniku priznava pravno varstvo pred neupravičenimi posegi v ugled družine zgolj zato, ker je na fotografiji tudi njegova družina, na katero se satirična kritika ne nanaša. Hkrati pa Mladini v celotnem postopku ni bila dana možnost izreči se o (kolektivnem) ugledu Grimsove družine.

Dr. Špelca Mežnar pa v pritrdilnem ločenem mnenju poudarja, da je primerjavo Grimsove družine z Goebbelsovo izzvala udeležba Grimsa in celotne družine pri maši na Brezjah, udeležba »verne družine pri verskem obredu pa ne more upravičiti primerjave z Goebbelsevo družino, in to ne glede na to, da je tožnik ob tej priložnosti javno izpostavil sebe in svojo družino«.