Štirikrat dvignil po 91.000 evrov

Tožilka bi predsednika SZG Franca Terana in nekdanjega odvetnika Kristijana Gnilška poslala v zapor.

Objavljeno
19. januar 2016 17.21
Sojenje Kranj SZG
Marjana Hanc
Marjana Hanc

Kranj −

V petek bo sodnica Marjeta Dvornik razglasila sodbo, ali sta predsednik Stanovanjske zadruge Gorenjske (SZG) Franc Teran in nekdanji odvetnik zadruge in tudi Mestne občine (MO) Kranj Kristijan Gnilšak zlorabila položaj in oškodovala zadrugo za 353.126 evrov. Tožilka Vesna Primožič je včeraj za vsakega od njiju zahtevala po štiri leta zapora.

Bistvo zgodbe je v sodni poravnavi med SZG in MO Kranj, katero je takoj po nastopu županske funkcije novembra 2010 v imenu občine sklenil Mohor Bogataj. V dveh obrokih je občina nakazala 620.000 evrov na fiduciarni račun Kristijana Gnilšaka, ki pa je bil tudi Bogatajev svetovalec pri političnih odločitvah.

Na vprašanje, kje je omenjeni denar, ki ga je nakazala občina, je Teran odgovoril, da je to poslovna skrivnost. »Pozneje je svoj zagovor spreminjal in med drugim tudi trdil, da če bi Gnilšak nakazal denar SZG, ki je imela zaradi zahtev upnikov blokiran račun, bi SZG nastala poslovna škoda,« je v končni besedi opozorila tožilka.

Obdolžena sta namreč na sodišču predstavila pogodbo o upravljanju z denarnimi sredstvi (sklenila sta jo devet dni pred nakazilom prvega obroka z MO Kranj, to je 14. decembra 2010) in nato s pravnimi mnenji dokazovala, da je bilo vse, kar se je zgodilo z denarjem, sporazumno in skladno z določili in aneksi pogodbe. Predstavila sta tudi pogodbo med Gnilšakom in SZG za nakup prostorov na Cesti Staneta Žagarja v Kranju. To nepremičnina je bila, kot je navedel včeraj Gnilšakov zagovornik Matej Sršen, plačana oziroma pobotana s prevzetimi sredstvi na Gnilšakovem fiduciarnem računu.

»Gnilšak je bil neprepričljiv v zagovoru, da je ob soglasju s Teranom skrbel za poplačilo dolgov SZG, saj si je denar prilastil in ravnal z njim kot svojim. Ob nakazilu prvega obroka MO Kranj v vrednosti 420.000 evrov, je Gnilšak še isti dan s fiduciarnega računa štirikrat v razmiku ene minute dvignil nekaj več kot 91.000 evrov, to je skupaj nekaj več kot 364.000 evrov gotovine. Edino, kar je šlo za poplačilo upnikov, je bil en avans Cestnemu podjetju Kranj v višini 18.000 evrov, ter še nekaj manjših zneskov, je pa obdolženi plačal svoje račune, na primer za vozilo 10.000 evrov... Čeprav je razpolagal z velikim zneskom, je s CP Kranj sklepal anekse za podaljšanje roka za plačilo dolga, in sicer z obrazložitvijo, da je SZG v krizi. Šele čez tri leta pozneje, ko se je znašel v sodni preiskavi, pa je CP Kranj v imenu SZG plačal celoten znesek,« je navedla tožilka.

Na prilaščanje pa kaže, kot je še izpostavila, tudi račun iz decembra 2013 v višini 21.000 evrov, ki se nanaša na obračun pet odstotne provizije pri upravljanju sredstev zadruge.

Tožilka je za vsakega od obdolženih zahtevala po štiri leta zapora, predlagala je tudi, da se vsakemu naloži plačilo 1500 dnevnih zneskov stranske denarne kazni, za Gnilška, ki doslej še ni bil kaznovan, pa tudi odvzem premoženjske koristi v znesku 353.126 evrov.

Teran je upokojen, lani pa je bil v dveh postopkih zaradi dejanj, ki jih je storil kot predsednik SZG, zaradi izneverjanja pa je bil tudi lani pravnomočno obsojen na enoletno zaporno kazen.

Ker je povsem nekritičen in si ni prizadeval za vračilo 353.126 evrov, se je tožilka včeraj zavzela, naj se mu kot varnostni ukrep za pet let prepove opravljati poklic. Tako Teran kot njegov zagovornik Bojan Župevc pa sta v končni besedi zatrjevala, da je deloval kot skrben gospodar in v korist zadruge in da če je predpogodba za nepremičnino veljavna, je veljaven tudi pobot.