Tožilstvu košarica sodišča

Premoženje Rudolfa Trčka je po mnenju sodišča legalno, ker si ga je pridobil zakonito ob izbrisu družbe iz sodnega registra.
Objavljeno
06. februar 2018 17.22
denar
Iva Ropac
Iva Ropac

Ljubljana - Rudolfu Trčku in njegovi družbi Finesto najem je grozilo, da bosta ostala brez 
2,1 milijona evrov vrednega premoženja. A je sodišče tožbeni zahtevek tožilstva za odvzem domnevno nezakonitega premoženja zavrnilo, češ da ga je Trček po izbrisu družbe iz sodnega registra pridobil povsem zakonito.

Bratranec nekdanjega stečajnega upravitelja Braneta Goršeta je bil najprej obsojen za pomoč pri pranju denarja v stečaju Hidra Koper (skupaj z Goršetom), vendar ga je nato vrhovno sodišče oprostilo. Glede na podatke, pridobljene med kazenskim postopkom, se je specializirano tožilstvo odločilo še za finančno preiskavo in v njej pretreslo Trčkovo imetje od začetka 2005. do konca 2014. Obsegalo je nepremičnine, denar na računu, vrednostne papirje, osebni vozili, deleže v gospodarskih družbah in terjatve do drugih družb. Finančna preiskava je pokazala nesorazmerje med prijavljenimi dohodki in dejanskim premoženjem, zato je tožilstvo marca 2016 zoper Trčka in njegovo družbo Finesto najem vložilo tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora za 2,106.831 evrov imetja (nepremičnine, starodobnik peugeot 204, terjatve, kapitalski delež v družbi Finesto najem, 786 tisočakov gotovine).

Izbris, da bi obšel zakon

Trček je namreč novembra 2004 od svojega svaka Franca Velkavrha družbo Finesto arhiv (prej Plutal, d. d.) kupil za 7500 evrov, Velkavrh pa jo je kupil leto pred tem v stečajnem postopku, ki ga je vodil Trčkov bratranec Gorše. Ko je bila konec 2006. družba Finesto arhiv izbrisana iz sodnega registra zaradi prenehanja po skrajšanem postopku, je vse premoženje (terjatve in nepremičnine) prešlo na Trčka, ki je nato nepremičnine prodal. Prav tako je na svoj račun prejemal poplačila iz terjatev, davka od dobička kapitala ob odsvojitvi deleža pa ni plačal, zato po prepričanju tožilstva vse, kar izvira iz tako pridobljenega imetja, šteje med nepojasnjene vire.

Toda sodišče je menilo, da je Trček dokazal zakoniti izvor premoženja, ker je veliko premoženje nanj prešlo ob izbrisu gospodarske družbe po skrajšanem postopku. »Pri tem ni upoštevalo, da je šlo za izbris enooosebne gospodarske družbe z namenom obida zakona, zaradi česar bo tožilstvo zoper sodbo vložilo pritožbo,« so nam povedali na specializiranem tožilstvu.

Trček je kupil Finesto arhiv novembra 2004, to je pred obdobjem, ki ga je zajela finančna preiskava, zato, tako sodišče, ne more biti element domneve o imetju nezakonitega izvora, sodišče pa se ne sme opredeljevati do načina pridobitve te družbe. Premoženje je pridobil po izbrisu družbe iz sodnega registra po skrajšanem postopku konec 2006., kar pomeni, da je zakonito, pri čemer ni pomembno, da po tem ni plačal davka. Sodišče še dodaja, da je za opredelitev, katero premoženje je nezakonito, pomemben samo način, kako je pridobljeno, ne pa, kako je razpolagal z njim naprej.

Če bo sodba prestala sito višjega sodišča, bo morala država Trčku vrniti 14.000, Finesto najemu pa 9000 evrov pravdnih stroškov.