Vloga Probanke v prevzemih piva in piščancev

Boška Šrota so zaradi bolezni zaman pričakovali na gospodarskem oddelku celjskega sodišča

Objavljeno
26. junij 2017 17.06
Brane Piano
Brane Piano
Celje – Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je prejšnji teden izvedel obsežne hišne preiskave zaradi suma kaznivih dejanj v zvezi z lastniškim prevzemom Perutnine Ptuj, v Celju pa se je včeraj nadaljevala glavna obravnava v gospodarskem sporu, v katerem perutnina od Pivovarne Laško Union (PLU) zahteva izpolnitev obljube, ki jo je na silvestrovo leta 2009 s patronatsko izjavo dal Boško Šrot, za plačilo 10,1 milijona evrov, kar z obrestmi znese že 16 milijonov evrov.

Gre za še eno nepravilnost, ki je po odstrelu Boška Šrota sredi leta 2009 s čela Pivovarne Laško nekaj mesecev pozneje prišla na dan. Kakor je včeraj povedala tudi takratna prva finančnica laške pivovarne Dragica Čepin, so v Laškem za patronatsko izjavo izvedeli šele proti koncu leta 2009.

Za kaj je šlo? Boško Šrot je prek svojih podjetij Infond Holding in Center Naložbe prevzemal pivovarno in si je od Perutnine Ptuj sposodil 20 milijonov evrov. Ko posojila ni vračal, so na Probanki sestavili patronatsko izjavo, s katero se je obvezal, da bo Pivovarna »s pomočjo poslovnih partnerjev« Mercatorju v 12 mesečnih obrokih vrnila 20 milijonov evrov, ki jih je trgovcu dolgovala Perutnina.

Več prič so je opravičilo

Višina sedanjega zahtevka na sodišču kaže, da je bilo vrnjenega oziroma plačano Mercatorju v dobro Perutnine pol obrokov – tisti do Šrotove odstavitve v Laškem.

Včeraj so pred sodnico gospodarskega oddelka celjskega okrožnega sodišča Tanjo Tomlje spet stopili pooblaščenci Perutnine Ptuj in Pivovarne Laško Union, po trije pooblaščenci na vsaki strani ter odvetnik Boška Šrota, ki je v gospodarskem sporu stranski intervenient. A veliko sodnica ni mogla storiti.

Mnoge izmed prič za ves delovni dan sklicane obravnave so se opravičile, med njimi zaradi bolezni tudi Boško Šrot. Sodnica je na pobudo odvetnikov PLU na čelu s Stojanom Zdolškom poskušala ugotoviti, ali obe strani soglašata, da dovoli navajati dokaze o ničnosti Šrotove patronatske izjave, a se odvetniki Perutnine s tem niso strinjali.

»Če tega ne dovolim, lahko tožena stranka vloži nasprotno tožbo, to pa bosta potem dva postopka. Pomeni plačilo taks, na koncu pa se tako vse obesi eni strani,« je poskušala pospešiti in poceniti postopek sodnica. Zaman.

Pooblaščeni odvetniki PLU so napovedali nasprotno tožbo na ničnost patronata, sodnica pa je sklenila, da zato nekaterih odsotnih prič ne bo treba ponovno vabiti. Zdolšek je to označil za kršitev pravic tožene stranke in opozoril, da so v preiskavi NPU očitno osumljene tudi nekdanje odgovorne osebe Probanke, ki je »vodila in bila finančni svetovalec prevzema pivovarne«.

Zaplet na zaplet

Zapletlo se je tudi pri dodatnem odgovoru na tožbo in predlogu dokaza, ki ga je v spis vložil pooblaščenec PLU, odvetnik Valter Bogataj. Gre za enega izmed člankov v dnevnem časopisju izpred nekaj dni, ki popisuje še odprto preiskavo NPU o lastninjenju Perutnine Ptuj in domnevnem oškodovanju za osem milijonov evrov pri tem. Po njegovem mnenju namreč vse kaže na to, da so si v tistih letih perutnina, pivovarna, Infond Holding in Center Naložbe s pomočjo Probanke medsebojno pomagali pri menedžerskih prevzemih. »Šlo je za okoli 55 milijonov evrov posojil, del so pridobili z najemom posojila pri Mercatorju,« je dejal Bogataj in predlagal, da sodišče od organov pregona pridobi podatke o sedanjih preiskavah vpletenih v menedžerski prevzem Perutnine, saj bi to lahko bilo povezano tudi s Šrotovo patronatsko izjavo.

Pooblaščenci Perutnine Ptuj so temu nasprotovali, nasprotovali so tudi možnosti, da bi časopisni članek lahko vplival na izvajanje dokazov in pridobivanje novih. Sodnica je po včerajšnjih zapletih oziroma napovedih obeh strani ugotavljala, da bi lahko primer že končala, zdaj pa se bo nadaljevanje obravnave preložilo v čas po sodnih počitnicah.