Za dečkovo okužbo z E. coli odgovorna komunala

Cerkniško komunalno podjetje je dobavljalo kontaminirano vodo, deček je po zapletih zaradi okužbe umrl.
Objavljeno
10. november 2017 17.30
onesnazena voda Lož Stari trg 24.08.2011 foto:Igor Mali
Iva Ropac
Iva Ropac

Ljubljana - Kljub zavračanju odgovornosti Javnega podjetja Komunala Cerknica za smrt še ne leto dni starega Jakoba, ki je 17. avgusta 2011 umrl po zapletih zaradi okužbe z bakterijo Escherichia coli, s katero se je okužil s pitjem kontaminirane vode iz zajetja Obrh, ki ga upravlja komunala, je ljubljansko okrožno sodišče odgovornost za dečkovo smrt pripisalo komunali. Če bo vmesna sodba prestala sito višjega sodišča, bo moralo podjetje družini umrlega malčka plačati odškodnino.

Štiričlanska družina umrlega malčka terja odgovornost od cerkniškega komunalnega podjetja in Zavarovalnice Triglav, pri kateri ima podjetje zavarovano odgovornost. Vsak član s tožbo zahteva 22.000 evrov, kolikšna odškodnina jim pripada, pa bo sodišče odločilo po pravnomočnosti vmesne sodbe.

Toženo komunalno podjetje vztraja, da dečkove okužbe ni možno z ustrezno gotovostjo povezati s pitjem vode iz javnega vodovodnega omrežja, trdijo tudi, da so z vodovodnim sistemom ravnali z ustrezno skrbnostjo, do onesnaženja pa da je prišlo zaradi nepredvidljivega zunanjega vzroka.

A sodišče ne dvomi o vzročni zvezi med fekalno onesnaženo vodo z bakterijo E.coli v javnem vodovodu in smrtjo dečka. Jakob se je okužil z zaužitjem vode neposredno iz pipe 5. junija 2011, kljub vsem naporom in zdravljenju, ki je trajalo dobra dva meseca, mu zdravniki niso mogli pomagati. Po akutni ledvični odpovedi, ki je posledica osnovne bolezni hemolitičnega uremičnega sindroma (HUS), se je med nadomestnim zdravljenjem ledvic pri dečkovem oslabljenem in za okužbe dovzetnem organizmu razvila sepsa oziroma septični šok, ki je bil neposredni vzrok smrti, pojasnjuje pooblaščenec staršev odvetnik Jožef Klavdij Novak. Ta je z odločitvijo sodišča zadovoljen, saj mu je uspelo dokazati tožbene očitke. Pričakovati je, da se bo tožena komunala zoper sodbo pritožila.


Zaradi driske in drugih posledic zastrupitve po pitju vode iz zajetja Obrh je več kot 200 ljudi moralo k zdravniku. Foto: Igor Mali/Delo

Izvedensko mnenje Inštituta za vode RS povzema dokumentacijo v spisu in letno poročilo o zdravstvenem nadzoru pitne vode v občinah Cerknica in Loška dolina Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto (ZZV), iz katerih izhaja, da je bila voda v zajetju Obrh pogosto kontaminirana - od 22 vzorcev jih je bilo kar 19 mikrobiološko oporečnih, 7. junija 2011 pa so v vodi zaznali nadpovprečno prekoračenje merila za vsebnost E. coli.

Potem ko se je nekaj mesecev prej v občini Loška dolina s to bakterijo zaradi onesnaženega zajetja vode okužilo več kot 200 ljudi, so prve ukrepe na območju Loške doline uvedli na začetku junija 2011. ZZV Novo mesto je po večjih nalivih čez konec tedna 7. junija 2011 odvzel vzorce vode, za katere so neuradni podatki kazali na sum velike fekalne onesnaženosti. Zdravstveni inšpektorat je 23. junija 2011 cerkniškemu komunalnemu podjetju prepovedal uporabo vira Obrh za napajanje vodnega sistema Stari trg-Lož in mu naložil določene ukrepe, med drugim, da uporabnike obvešča o načinu uporabe vode; uvedli so prepoved pitja vode in njeno prekuhavanje.

Skozi pipo okužena voda

Onesnažena voda ne bi smela biti v prometu kot pitna voda po javnem vodovodu, poudarja sodišče, ki po izvedenih dokazih ne dvomi o tem, da se je deček z bakterijo E. coli okužil ravno z vodo iz javnega vodovoda. Zatrjevanje tožene stranke, da bi bila lahko bakterija kjerkoli drugje glede na to, da je deček živel v kmečkem okolju in kot dojenček prijemal stvari in jih nosil v usta, je po mnenju sodišča zgolj teoretična možnost, ki pa ni podkrepljena z dokazi.

Komunala je celo trdila, da starši ne bi smeli otroku dajati neprekuhano vodo, da je do okužbe z E. coli prišlo, ker je nekdo izlil fekalije ter da deček morda ni bil ustrezno obravnavan v bolnišnici. A komisija za fakultetna izvedenska mnenja ljubljanske medicinske fakultete je glede na podatke analitične epidemiološke raziskave, ki je potrdila povezavo med uživanjem vode iz pipe in obolenjem v Loški dolini junija pred šestimi leti, z veliko verjetnostno ugotovila, da se je deček okužil s pitjem vode. Vodo za pitje dojenčka je treba prekuhavati do dopolnjene starosti šestih mesecev, kasneje pa to ni več potrebno, so še zapisali izvedenci in ugotovili, da je bila obravnava v bolnišnici povsem v skladu z veljavno medicinsko doktrino.


 Vojaška čistilna naprava za pitno vodo iz iz vira Obrh. Foto: Igor Mali/Delo

Sodišče ni ugotavljalo, zakaj je prišlo do onesnaženja vode, komunali niti ne očitajo, da ga je povzročila. Prepričano pa je, da bi se od skrbnega upravljavca vodovoda pričakovalo, da tako onesnaženje takoj zazna in pravočasno ukrepa, da torej prepreči, da bi oporečno vodo dobavljali uporabnikom.

Tožena komunala je vzorce vode preverjala enkrat na mesec. Čeprav noben (pod)zakonski akt ni izrecno nalagal pogostejše meritve, teh ji ni nalagal niti elaborat Haccp (ta omogoča prepoznavanje tveganj, opredelitev kritičnih točk, zagotavlja nadzor nad dejavniki tveganja ter pravilno izvajanje preventivnih in popravnih ukrepov), sodišče poudarja, da so predpisi določali minimalne zahteve na ravni države, nikakor pa ne izrecno in konkretno zahtev za vsak posamezni vodovod. Vzorčenje vode samo enkrat na mesec po mnenju sodišča ne zadošča zahtevam strokovnega in skrbnega upravljavca vodovoda.

Velika vsebnost bakterije in drugih mikroorganizmov v vodnem zajetju Obrh je bila namreč posledica obilnega deževja. To je območje z razmeroma veliko kmetijskih površin, na kraškem ozemlju pa se onesnažena površinska voda zelo hitro pokaže na kakovosti vode na vodnih zajetjih, zato bi bilo treba meritve izvajati pogosteje, postopki spremljanja stanja in priprave vode niso bili taki, kot bi od strokovnega in skrbnega upravljavca vodovoda upravičeno pričakovali, še dodaja sodišče. Če bi komunala ravnala skrbno, bi takoj zaznali mikrobiološko onesnaženost vode in bi lahko uporabnike takoj obvestili o obveznem prekuhavanju ter tako preprečili izbruh množičnega gastroenterokolitisa, med katerim je en otrok, Jakob, celo umrl.